تعداد صفحه ۳۰ صفحه قیمت ۸۰۰۰ تومان برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید چکیده: بازخورد۱ یا (فیدبک) که در بسیاری از علوم فیزیکی و اجتماعی مفهوم زیربنائی داشته و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در فرآیند بازیابی اطلاعات نیز عنصری بسیار اساسی در ...