گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

شیمی بایگانی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

مطالب

ذخیره سازی دی اکسیدکربن با استفاده از فرآیند تبدیل به هیدرات در ساختار زیر زمینی

ذخیره سازی دی اکسیدکربن با استفاده از فرآیند تبدیل به هیدرات در ساختار زیر زمینی


ذخیره سازی دی اکسیدکربن با استفاده از فرآیند تبدیل به هیدرات در ساختار زیر زمینی تعداد صفحات ۵۰ صفحه قیمت ۶۰۰۰۰ تومان چکیده بــا افزایــش غلظــت گاز دیاکســیدکربن در جــو کــره زمیــن اخیــراً روشهــای زودبــازده کاهــش انتشــار ایــن گاز ماننــد تزریــق دیاکسـیدکربن بـا مقاصـد ازدیـاد برداشـت و ذخیره سـازی زیرزمینـی مطـرح شـده اسـت. اگرچـه اسـتفاده از دی­اکسـیدکربن جهـت ازدیـاد برداشـت نفـت سـابقه طولانـی دارد، امـا بـه دلیـل ضریـب برداشـت بـالای مخـازن گازی و  احتمـال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آذر / 1395   بازدید : 625   نویسنده : admin
آپدیت
پروژه کاربرد نانو در حوزه رنگ و چسب

پروژه کاربرد نانو در حوزه رنگ و چسب


پروژه کاربرد نانو در حوزه رنگ و چسب تعداد صفحات ۶۱ صفحه قیمت ۳۰۰۰۰ هزار تومان برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید فهرست چکیده ۴ مقدمه. ۴ چسب های رسانای الکتریسیته. ۷ چسبهای رسانای همسانگرد. ۸ چسبهای رسانای ناهمسانگرد. ۱۰ رسانایی و نفوذ در  چسبهای رسانای همسانگرد: ۱۱ کاربرد فناوری نانو. ۱۴ وضعیت ایران در فناوری نانو. ۱۴ آزمایشهای آمادهسازی نمونههای چسب.. ۱۵ پیرسازی تسریع شده بیولوژیکی.. ۱۶ آزمون مقاومت چسبندگی.. ۱۷ آمادهسازی نمونههای کاغذ واتمن با پوششدهی آنها بهوسیلۀ نمونهچسبهای ساخته شده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مرد / 1395   بازدید : 537   نویسنده : admin
آپدیت
دانلود پروژه بررسی تجهیزات فرایندی میکرو

دانلود پروژه بررسی تجهیزات فرایندی میکرو


بررسی تجهیزات فرایندی میکرو تعداد صفحات ۴۷ صفحه قیمت ۷۰۰۰۰ هزار تومان فهرست چکیده ۲ ۱-مقدمه. ۲ ۲- مفاهیم اساسی میکرو ماشین کاری.. ۵ ۳-ریز سازی ماشین ابزارها ۶ ۴- میکرو ماشین کاری تخلیه الکتریکی.. ۷ ۵- سنگزنی با تخلیه الکتریکی و سیم (WEDG) 9 ۶- میکرو ماشین کاری لیزر. ۱۱ ۷- میکرو استریو لیتوگراف.. ۱۶ ۸- تکنیک های میکرو استخراج کننده ۱۹ میکرو استخراج فاز جامد SPME.. 19 استخراج در یک میکرو قطره ۲۲ ۹٫ تجهیزات مربوط به تولید میکروامولسیونها ۲۶ ۱۰٫ روشهای تولید میکروامولسیونها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / مرد / 1395   بازدید : 579   نویسنده : admin