گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

میان,لایه,ای,روشی,جهت,بهبود,کارایی,شبکه,های,طراحی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مرداد 11, 1393
628 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه طراحی میان لایه ای روشی جهت بهبود کارایی شبکه های بیسیم


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 مقدمه 6
1-1-بیان مسئله 8
1-2- مروری بر الگوریتم های تخصیص توان بهینه در شبکه های چند گامی 9
1-3- مروری بر راهکارهای مشارکتی ارائه شده جهت عملکرد بهبود شبکه. 11
1-3-1- مشارکت در شبکه های چند گره های از دیدگاه تئوری اطلاعات 13
1-3-2- تئوری اطلاعات در شبکه های پایه 14
1-3-3- توضیح راهکارهای تقویت و ارسال، کدگشایی و ارسال و مشارکت کد شده 19
1-3-4- مخابرات مشارکتی با پیاده سازی به روش CDMA .2
1-3-5-مخابرات مشارکتی در کانالهای با تقسیم بندی زمانی،کدهای زمان فضا. 23
1-4- مسیر یابی مشارکتی در شبکه های بیسیم.. 31
1-4-1- فرمولبندی هزینه مسیر. 32
1-4-2- مسیر یابی مشارکتی بهینه 35
1-4-3- نتایج تحلیلی برای یافتن حد بالای بهینه سازی توان به کمک دو ساختار خطی و شبکه¬ای 38
1-4-4- روشهای شبه بهینه 41
1-5- الگوریتمی میان لایه¬ای جهت بهره گیری از مشارکت بین گره ها در شبکه های سیار بیسیم اقتضائی 43
1-5-1- افزایش شعاع دسترسی در اثر مشارک در شبکه های اقتضائی 44
1-5-2- اثر مشارکت و بهره توان ناشی از آن در افزایش شعاع دسترسی و شعاع تداخل
1-5-3- دیدگاه چند لایه ای برای مشارکت 49
1-5-4- بررسی بهبود پارامترهای ارزیابی شبکه با بکارگیری مشارکت و الگوریتم های میان لایه ای 51
فصل 2 مسیر یابی میان لایه ای شبه بهینه در شبکه های بیسیم چندگامی تک شاخه مبتنی بر تقویت و ارسال 56
2-1-بیان مدل سیستم 57
2-2- حل مسئله ی مسیر یابی و تخصیص توان بصورت توأم 59
2-2-1-حل زیر مسئله یافتن مسیر بهینه برای دستیابی به بالاترینSNR دریافتی در مقصد 62
2-2-2- حل زیر مسئله ی تخصیص توان بهینه به منظور دستیابی به بالاترین میزان SNR در مقصد 63
فصل 3 مسیریابی میان لایه¬ای شبه بهینه در شبکه¬های بیسیم چند گامی تک¬شاخه مبتنی بر کدگشایی و ارسال 64
3-1- بیان مدل سیستم و فرمول بندی مسئله 64
3-2- راهکار مسیر یابی و تخصیص توان توأم 67
3-2-1- تفکیک مسئله ی مسیر یابی و تخصیص توان بهینه 67
3-2-2- مسئله ی تخصیص توان بهینه 68
3-2-3- مسئله ی مسیر یابی 72
فصل 4 شبیه سازی ها و نتایج عددی 73
4-1- نتایج عددی روش شبه بهینه ی مسیر یابی و تخصیص توان توأم برای مسیر تک شاخه در شبکه های مبتنی بر تقویت و ارسال 73
4-1- معرفی روش و تعیین پارامترهای ارزیابی برای شبکه های مبتنی بر تقویت و ارسال73
4-1-2- ارزیابی روش مسیر یابی ارائه شده 77
4-1-3- ارزیابی توأم روشهای ارائه شده 79
4-2- نتایج عددی روش شبه بهینه ی مسیر یابی و تخصیص توان توأم برای مسیر تک شاخه در شبکه های مبتنی بر کدگشائی و ارسال 82
4-2-1- معرفی روش و تعیین پارامترهای ارزیابی برای شبکه های مبتنی بر کدگشائی و ارسال 83
4-2-2- ارزیابی روش مسیر یابی ارائه شده 87
4-2-3- ارزیابی توأم روشهای ارائه شده 88
4-3- ارائه معیاری برای طراحی شبکه های بیسیم با مقایسه دو روش ارائه شده در یک شبکه ی مفروض از نقاط 91
فصل 5 بحث، نتیجه گیری و ارائه¬ی پیشنهاد 94
پیوست الف : توضیح الگوریتم دایجسترا 97
مراجع 100
چکیده
با توجه به محدود بودن طیف فرکانسی در مخابرات بیسیم، توان مصرفی همواره یکی از مهمترین منابع در شبکه های بیسیم به شمار می رود زیرا بیسیم بودن نقاط شبکه ایجاب می کند که از یک منبع توان سیار به همراه خود بهره ببرند که قدرت و زمان عملکرد محدودی خواهد داشت. بنابراین مدیریت توان برای کاهش توان مصرفی و افزایش کارایی و عمر شبکه های بیسیم از موضوعات کلیدی این حیطه است . از طرف دیگر استفاده بهینه از منابع توان موجود سبب می شود تا بتوان در مقابل شرایط مخرب محیط انتقال، عملکرد بهتری را بدست آورد.
علاوه بر مدیریت منابع توان، تعیین مسیر مناسب میان مبدأ و مقصد از اهمیت زیادی در استفاده از شبکه های چند پرشی برخوردار است. انتخاب مسیر مناسب، در افزایش کارایی شبکه و مصرف بهینه¬ی توان مؤثر است.
در این پروژه ما به بررسی شبکه های رله ی بیسیم چندگامی پرداخته و با در نظر گرفتن دو استراتژی معمول تقویت و ارسال و کد گشایی و ارسال به ارائه ی راهکارهایی بهینه جهت مسیریابی و تخصیص توان به صورت توأم پراخته ایم. در مورد استراتژی تقویت و ارسال تابع هدف را در بهینه سازی، نسبت سیگنال به نویز دریافتی در گره مقصد در نظر گرفتیم و ضمن در نظر گرفتن فرض های ساده کننده به ارائه الگوریتمی زیر بهینه برای مسئله ی مسیریابی و تخصیص توان توأم پرداختیم . تابع هدف در شبکه های مبتنی بر کدگشایی و ارسال را ماکزیمم اطلاعات متقابل میان منبع و مقصد در نظر گرفتیم که از آن به ظرفیت متقابل میان منبع و مقصد یاد می شود، با تبدیل مسئله به دو زیر مسئله¬ی مجزا ضمن حفظ بهینه بودن حل، به ارائه راهکار مسیریابی و تخصیص توان بهینه پرداختیم.
حل های ارائه شده برای مسئله ی مسیریابی و تخصیص توان توأم یک طراحی میان لایه ای است که در آن لایه های فیزیکی و شبکه با فراهم آوردن بازخوردهایی برای یکدیگر، امکان انجام بهتر وظایف خود را فراهم می کنند که در نتیجه سبب بهبود کارایی کل شبکه خواهد شد. شبیه سازی های انجام شده بهبود قابل توجهی را نسبت به روش های دیگر نشان می دهند.
کلمات کلیدی: طراحی میان لایه ای، مسیریابی، تخصیص توان، تقویت و ارسال، کدگشایی و ارسال

تعداد صفحات 118 صفحه

قیمت 20000 تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *