گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پروژه کار سنجی طرح ریزی واحد های صنعتی کارخانه بهسوزان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

خرداد 22, 1393
1143 بازدید
گزارش نسخه جدید

پروژه کار سنجی طرح ریزی واحد های صنعتی کارخانه بهسوزان


فهرست مطالب
: فاز 1
اطلاعات عمومی شرکت
تاریخچه تولید شرکت
معرفی محصولات
چارت سازمانی شرکت
: فاز
شرح کلی محصول
لیست مواد اولیه
لیست قطعات

فاز 3
نمودار مونتاژ
نمودار FPC
جدول فرآیندعملیات
نمودارفرآیندعملیات
دیاگرام جریان
لیست ابزار آلات
لیست ماشین آلات
محاسبه میزان ضایعات
لیست قطعات،میزان ضایعات ومواداولیه موردنیازبرای قطعات ساختنی
تعیین تعدادبهینه ماشین آلات،نیروی انسانی و مساحت
تعیین تعدادبهینه هریک ازماشین آلات نیروی انسانی ومساحت موردنیازبرای ایستگاه کاری
محاسبه تعدادماشین آلات ونیروی انسانی بخش برش
محاسبه تعدادماشین آلات ونیروی انسانی بخش پرس
محاسبه تعدادماشین آلات ونیروی انسانی دستگاه جوش co2 04
محاسبه تعدادماشین آلات ونیروی انسانی دستگاه رنگ
برگه احتیاجات فضا
جدول فرآیندعملیاتی مونتاژ

لیست تجهیزات حمل ونقل
لیست مواداولیه موجوددرانبار
: فاز 0
نمودارارتباط فعالیتهاوجدوال از –به
: فاز 1
ارائه طرح بهبود یافته
چیدمان بخش تولید
طرح های پیشنهادی با نرم افزار
طرح های پیشنهادی
چیدمان قسمت های مختلف کارخانه

اطلاعات عمومی شرکت:
این شرکت در شمال کشور ، در استان مازندران و در شهرک صنعتی
منصور کنده شهرستان بابل واقع شده است.
تاریخچه تولید شرکت:
این کارخانه در سال 1326 افتتاح گردید و پس از یک سال شروع به کار نموده است. لازم به ذکر است که14 ریال و خرید کل ماشین آلات و تجهیزات /444/444/ سرمایه اولیه این کارخانه برای ساخت بنا 444144/444/444 ریال بوده است. مساحت کلی بنا )سوله( 014 متر مربع و مساحت کلی آن 3444 متر مربع می
باشد.
معرفی محصولات:
بطووور کلووی ایوون شوورکت تولیوود کننووده ی چنوود نوووع آبگوورمکن مووی باشوود کووه عمووده تولیوود آن آبگوورمکن گووازی بووا مخووزن 164 لیتووری مووی باشوود .هووم چنووین دو نوووع آبگوورمکن فوووری و برقووی نیووز به صورت سفارشی تولید می کند.
این کارخانه روزانه 14 عدد آبگرمکن 164 لیتری تولید می کند که تقاضای آن نیز عمدتا روزانه اند، ولی در شرایط نامناسب، تولیدات تا یک هفته به فروش نمی روند ، قیمت نهایی که به دست مشتری می رسد.
1/244/444 ریال می باشد. ولی دو تولید دیگر آن همانگونه که گفته شد به صورت سفارشی می باشد.

تعداد صفحات 60 صفحه

قیمت : 12000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
رشته صنایع

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *