گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان نامه تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

فروردین 27, 1393
1049 بازدید
گزارش نسخه جدید

پایان نامه تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال


فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كليات.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه. 5

فصل دوم: پايگاه داده فعال. 6

2-1 مديريت داده 6

2-2 مديريت قوانين.. 7

2-2-1 تعريف قانون. 7

 • رويداد 8
 •  شرط.. 12
 • واكنش… 13

2-2-2 مدل اجرايي.. 14

 • اولويت اجرايي در قوانين.. 16
 • معماري پايگاه دادة فعال. 17
 • آشكارساز رويداد 18
 • ارزيابي شرط.. 19
 • زمانبندي.. 20
 • اجرا 20

2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 22

2-3-3 NAOS.. 23

2-4 نتيجه. 24

فصل سوم: مفاهيم فازي.. 25

3-1 مجموعه‌هاي فازي.. 26

3-2 عملگرهاي فازي.. 28

3-3 استنتاج فازي.. 29

3-4 ابهام‌زدايي.. 29

3-5 نتيجه. 30

فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي31

4-1 تعريف فازي قوانين32

4-1-1 رويداد فازي33

 • رويدادهاي مركب 35
 • انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 37

4-1-2 شرط فازي 37

4-1-3 واكنش فازي 39….

4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي 40

4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين 42

4-2-1 آشكارساز رويداد 43

4-2-2 بررسي شرط 44

4-2-3 اجرا 44

4-2-4 زمانبندي 44

4-3 نتيجه 46

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات 47

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 48

5-1 رونوشت برداری 49

5-1-1 رونوشت برداری همگام 49

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 50

5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده51

5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام52

5-2 رونوشت برداري فازي55

5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري56

5-3 کميت سنج هاي فازي58

5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي59

5-3-2 کميت سنج عمومي60

5-3-3 کميت سنج جزئي63

5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته66

5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي68

5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي70

5-6 مثال72

5-7 کارايي76

5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق78

5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل79

5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي79

5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل80

5-8 جمع بندي82

فصل ششم: پیاده سازی 83

6-1 Fuzzy SQL Server83

6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server84

6-3 پیاده سازی تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي85

6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي86

6-5 جداول سيستمي مورد نياز86

6-6 مثال88

6-7 کارهاي آتي93

مراجع و منابع 94

واژه نامه لاتین 96

واژه نامه فارسی 98

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1

فصل اول: كليات.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه. 5

فصل دوم: پايگاه داده فعال. 6

2-1 مديريت داده 6

2-2 مديريت قوانين.. 7

2-2-1 تعريف قانون. 7

 • رويداد 8
 •  شرط.. 12
 • واكنش… 13

2-2-2 مدل اجرايي.. 14

 • اولويت اجرايي در قوانين.. 16
 • معماري پايگاه دادة فعال. 17
 • آشكارساز رويداد 18
 • ارزيابي شرط.. 19
 • زمانبندي.. 20
 • اجرا 20

2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21

2-3-1 Starburst 21

2-3-2 Ariel 22

2-3-3 NAOS.. 23

2-4 نتيجه. 24

فصل سوم: مفاهيم فازي.. 25

3-1 مجموعه‌هاي فازي.. 26

3-2 عملگرهاي فازي.. 28

3-3 استنتاج فازي.. 29

3-4 ابهام‌زدايي.. 29

3-5 نتيجه. 30

فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي31

4-1 تعريف فازي قوانين32

4-1-1 رويداد فازي33

 • رويدادهاي مركب 35
 • انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 37

4-1-2 شرط فازي 37

4-1-3 واكنش فازي 39….

4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي 40

4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين 42

4-2-1 آشكارساز رويداد 43

4-2-2 بررسي شرط 44

4-2-3 اجرا 44

4-2-4 زمانبندي 44

4-3 نتيجه 46

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات 47

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 48

5-1 رونوشت برداری 49

5-1-1 رونوشت برداری همگام 49

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 50

5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده51

5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام52

5-2 رونوشت برداري فازي55

5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري56

5-3 کميت سنج هاي فازي58

5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي59

5-3-2 کميت سنج عمومي60

5-3-3 کميت سنج جزئي63

5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته66

5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي68

5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي70

5-6 مثال72

5-7 کارايي76

5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق78

5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل79

5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي79

5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل80

5-8 جمع بندي82

فصل ششم: پیاده سازی 83

6-1 Fuzzy SQL Server83

6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server84

6-3 پیاده سازی تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي85

6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي86

6-5 جداول سيستمي مورد نياز86

6-6 مثال88

6-7 کارهاي آتي93

مراجع و منابع 94

واژه نامه لاتین 96

واژه نامه فارسی 98

تعداد صفحات 115 صفحه

برای دانلود پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت : 6000 تومان

 

 

tttدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *