گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

موضوعات پايان نامه و تحقیق در زمینه گرايش بازرگانی بین الملل براي رشته هاي غير حقوقي:


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه گرایش بازرگانی بین الملل برای رشته های غیر حقوقی:
اسفند 1, 1393
7012 بازدید
گزارش نسخه جدید

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه گرایش بازرگانی بین الملل برای رشته های غیر حقوقی:


موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه  گرایش  بازرگانی بین الملل برای رشته های غیر حقوقی:

۱-تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان (هماهنگی بیرونی) و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل (هماهنگی درونی) بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده.

۲-ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی استانداردسازی یا تعدیل در شرکتهای بین المللی خارجی.

۳-اولویت بازارهای صادراتی صنعت (مطالعه موردی) با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره.

۴-بررسی تاثیر بکارگیری اصول نوین بازرگانی بین الملل در افزایش میزان صادرات (مطالعه موردی) ایران.

۵-بررسی تاثیرات نوآوری در بین المللی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط.

۶-بررسی تکنیکها و اصول بازاریابی الکترونیکی با تاکید بر نقش اینترنت در بازاریابی اینترنتی.

۷-بررسی عوامل موثر بر موفقیت در بازاریابی اینترنتی بین المللی شرکت های صادراتی در ایران.

۸-بررسی قابلیت عملیات و استراتژی تنوع بین المللی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از دیدگاه منابع محور.

۹-بررسی موانع بازاریابی در صادرات بر اساس دو مدل بین المللی آپسالا و جهانی زادها در کسب و کارهای کوچک و متوسط.

۱۰-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استرات‍‍ژی های ورود به بازارهای بین المللی شرکت ایران خودرو.

۱۱-بررسی نقش و تاثیر علامت تجاری در بنگاه های فعال در بازرگانی بین المللی.

۱۲-بررسی تاثیر استراتژی های سیستم بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادارتی از طریق نقاط مرجع استراتژیک.

۱۳-مطالعات مرتبط با کاربردهای تجارت الکترونیکی در سطح ملی ، بخشی و بنگاهی(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۱۴-جنبه های حقوقی تجارت الکترونیکی ( حل و فصل اختلافات ،‌حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بانکداری ، بیمه و….) (موسسه پژوهشهای بازرگانی)
۱۵- جنبه ها و آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) : مطالعه ، بررسی تطبیقی و ارائه راهکار(موسسه پژوهش های بازرگانی)
۱۶- جنبه حقوقی فاینانس در تجارت بین الملل ( قراردادهای فاینانس در حقوق ایران ، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای فاینانس و…) (موسسه پژوهش های بازرگانی)

۱۷- تاثیر آزادسازی تجارت خدمات بر رشد اقتصادی(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۱۸-  ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه این مناطق(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۱۹- جایگاه تجارت الکترونیک درنحوه  اجرای موثر طرح تحول اقتصادی(موسسه پژوهش های بازرگانی)
۲۰-  جنبه های حقوقی تاثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۲۱-   آثار مشخص و قابل پیش‌بینی آزادسازی تجارت کالا در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور(موسسه پژوهش های بازرگانی

۲۲-  طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت کالا با استفاده از تجربه سایر کشورها(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۲۳-  اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بخش های مختلف(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۲۴-   تبیین اصول و مفاد موافقت‌نامه‌ها ی سازمان جهانی تجارت(GATT, TRIPS, … (موسسه پژوهش های بازرگانی)

۲۵- آثار مشخص و قابل پیش‌بینی حقوقی الحاق ایران به WTO بر بخشهای مختلف تجارت کالا و خدمات و ارائه پیشنهادات لازم(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۲۶- بررسی, تحلیل و الگوبرداری از پرسش و پاسخ های کشورهای درحال توسعه در جریان عضویت یا به تازگی عضو شده در WTO(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۲۷-  توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات: آسیب شناسی و راهکارها(موسسه پژوهشهای بازرگانی)
۲۸-   شناسائی راههای تشویق و حمایت از صادرات کالاها و خدمات بویژه اقلام دارای مزیت رقابتی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۲۹-  شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی برای کالاهای دارای مزیت رقابتی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۰-  آثار و تبعات اقتصادی – اجتماعی پیوستن ایران به بلوک تجاری GCC با تأکید بر کاهش تعرفه ها: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۱- بررسی اثرات ایجاد مناطق تجارت آزاد بین کشورهای اسلامی بر وضعیت تحرک نیروی کار بین کشورهای عضو(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۲-  بیان تجربیات چندکشور منتخب در مذاکرات الحاق در حوزه جنبه های حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۳- بررسی تاثیر پیوستن ایران به WTO بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۴- بررسی تاثیر الحاق ایران به WTO بر فقر و توزیع درآمد در ایران(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۵-  طراحی الگوی برآورد آثار آزادسازی تجارت کالا با استفاده از تجربه سایر کشورها(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۶-  بررسی اثرات الحاق به WTO بر صنایع خاص (خودرو، نساجی و پوشاک، پتروشیمی و …. ) و ارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع (موسسه پژوهشهای بازرگانی)
۳۷-  آثار مشخص و قابل پیش بینی آزادسازی تجارت کالا در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور (به تفکیک بخش های مختلف) (موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۳۸-  آثار مشخص و قابل پیش بینی آزادسازی تجارت خدمات در فرآیند الحاق به WTO بر اقتصاد کشور(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۳۹-  بررسی نقش دولت الکترونیکی در کاهش بروکراسی و ارتقاء سلامت اداری(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۴۰- بررسی نقش تجارت الکترونیکی در ساماندهی شبکه توزیع کالا در کشور(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۴۱-  نقش تجارت الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۴۲- بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهبود حمایت از حقوق مصرف کننده(موسسه پژوهش های بازرگانی)

۴۳- جایگاه بازاریابی اینترنتی جهت معرفی بین المللی کالاها و خدمات کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در سطوح منطقه ای و بین الملی (موسسه پژوهشهای بازرگانی)
۴۴-  آثار تجارت الکترونیکی بر توسعه بازرگانی بین الملل و مسائل حقوقی آن(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۴۵- -بررسی نقش تجارت الکترونیکی در کاهش فقر و افزایش رفاه در جامعه(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۴۶- تعیین فاکتورهای عدم موفقیت تجارت الکترونیکی در زمینه بازرگانی و تجارت در ایران(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۴۷- بررسی نقش اعتبارات اسنادی داخلی وضمانت نامه های بانکی در تجهیز منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن (بانک سپه)

۴۸- -تجربه کشور ها در خصوصی سازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار( سازمان بورس اوراق بهادار)

۴۹- -بررسی نقاط ضعف و قوت قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای مختلف( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۰- بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی و آثار آن بر بازار سرمایه ی ایران( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۱- تاثیر روشهای مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس های بین المللی بر بازده سهام آنها( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۲- -تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۳- جهانی شدن و بازار سرمایه ایران(تهدید ها و فرصت ها) ( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۴- -سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تاثیر آن بر توسعه بازار( سازمان بورس اوراق بهادار)

۵۵-شرکتهای سرمایه گذاری و بررسی تطبیقی آن با شرکتهای مادر تخصصی در فرآیند خصوصی سازی (وزارت امور اقتصاد و دارایی)

۵۶- –  امکان سنجی موفقیت آمیز خصوصی سازی از طریق سیاستهای ابلاغی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به موانع و فرصتهای خارجی پیش روی اقتصاد ایران( وزارت امور خارجه)

۵۷-  بررسی تطبیقی نظام مدیریت الحاق چند کشور منتخب و پیشنهاد نظام مدیریت الحاق به  WTOبر ایران(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۵۸- سازماندهی نظام تعرفه ای کشور در راستای الحاق به WTOموسسه پژوهشهای بازرگانی) –

۵۹- بررسی خلاء های قانون تجارت الکترونیک ایران نسبت به چند کشور نمونه و ارائه راهکارهای رفع خلاءهای حقوقی و اخلاقی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

۶۰- حمایت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجی

۶۱- بررسی عوامل مؤثر در توسعه و رشد قراردادهای بیع متقابل

۶۲- بررسی عوامل مؤثر در توسعه و رشد قراردادهای فاینانس

۶۳- علل و عوامل مؤثر در قراردادهای turnkey درحوزه نفت و گاز

۶۴- عوامل مؤثر بر بحران های اقتصادی و تجاری در کشور ها و راهکارها ی برون رفت از آنها

۶۵- عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری خارجی، اولویت گذاری و راهکارهای اجرایی توسعه آن

۶۶- بررسی مسایل و مشکلات بازار اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با چند کشور نمونه

۶۷- عوامل مؤثر در تجارت اینترنتی و شناخت مشکلات آن در ایران و ارائه راهبردهای آتی

۶۸- بررسی شرایط رقابتی و عوامل مؤثر آن در عضویت کشورهاWTO

۶۹- بررسی عوامل کاهش خطرات سیاسی در قراردادهای نفتی

۷۰- علل و عوامل ایجاد سازمان اوپک، مسایل و مشکلات و راهبردهای برون رفت از آنها

۷۱- بررسی جایگاه حقوقی و آثار تحریم ها ی بانکی در بازرگانی بین الملل ایران

۷۲- بررسی عملکرد توسعه بازرگانی بین الملل در برنامه چهارم و پنجم عمرانی کشور، شناخت مشکلات و راهبردهای آتی

۷۳- عوامل مؤثر بر صنعت بیمه و راهکارهای توسعه آن با خارج از کشور

۷۴- صنعت حمل  نقل و تحلیل مقررات و قوانین موضوعی جهانی بر آن

۷۵-عوامل مؤثر بر رشد تجارت خدمات در ایران و راهکارهای حضور ایران در بازار خدمات منطقه

۷۶- بررسی وضعیت سرمایه گذاری ایران در حمل و نقل دریایی تجارت بخش خصوصی

۷۷- جایگاه حمل و نقل بین المللی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران، بررسی سیاستها، عوامل موفقیت و عدم موفقیت و راهکارهای توسعه آن

۷۸- بررسی حمایت های قانونی توسعه صادرات توسط WTO و عوامل بازدارنده و ترغیب کننده آن در ایران

۷۹-  مالکیت فکری و عوامل محدود کننده در آن در ایران نسبت به قوانین بین الملل

۸۰-  عوامل مؤثر در فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه خدمات بین الملل

۸۱-  بررسی تطبیقی حمایت از اختراعات در توافقنامه TRIPS سازمان تجارت جهانی و قوانین ایران

۸۲-  تأثیر آزاد سازی تجارت خدمات بر رشد اقتصادی

۸۳-  ارزیابی مناطق آزاد تجاری ایران

۸۴-  آسیب شناسی صادرات غیر نفتی ایران بر اساس مدل عارضه یابی و ارائه راهکارهای پیشنهادی

۸۵-  بررسی نقاط قوت و ضعف بازار اوراق بهادار ایران با چند کشور های نمونه

۸۶-  نمایشگاه های بین المللی و عوامل مؤثر بر عملکرد موفق آنها در توسعه صادرات

۸۸-  بررسی تامین کالاهای استراتژیک کشور در پنج سال اخیر با توجه به شرایط تحریم و مشکلات حقوقی انعقاد قراردادها

۸۹-  بررسی عوامل موثر در حضور واحدهای صنایع کوچک و متوسط در بازارهای منطقه ای

۹۰-  بررسی ملی شدن برخی از صنایع در کشور های نمونه و مسائل حقوقی آنها

۹۱-  عضویت ایران در سازمان جهانی گمرک و آثار حقوقی آن بر سیاست ها و برنامه های سازمان گمرک ایران

۹۲-  نقش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بر سیاست ها و برنامه های توسعه صنعتی ایران

۹۳-  نقش ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در بازار های بین المللی

۹۴-  بررسی  مسائل و مشکلات قراردادهای انتقال تکنولوژی در واحد های صنعتی ( مطالعه موردی)

۹۵- بررسی عضویت ایران درسازمان اکو و مشکلات حقوقی بازرگانی با این کشورها

۹۶- بررسی سرمایه گذاری صنعت خودرو در کشور های خارجی و آثار و مشکلات حقوقی آنها

۹۷- بررسی شرکت های مادر تخصصی  ( هلدینگ ) در ایران و مشکلات مدیریتی آنها نسبت به شرکت های نمونه خارجی

۹۸- عوامل موثر بر توسعه صنعت سرامیک و کاشی ایران برای حضور در بازارهای منطقه ای

۹۹- عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه برای حضور در بازاهای بین المللی

۱۰۰-  بررسی مشکلات صنعت حمل و نقل دریایی ایران ( مطالعه موردی) در شرایط تحریم

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


7 پاسخ به “موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه گرایش بازرگانی بین الملل برای رشته های غیر حقوقی:”

 1. ali گفت:

  ۶-بررسی تکنیکها و اصول بازاریابی الکترونیکی با تاکید بر نقش اینترنت در بازاریابی اینترنتی.

  پایان نامه چند میشه

  • admin گفت:

   این ها پایان نامه های مشارکتی هست
   طبق مذاکره ای که با صاحب اثر شده ۶۰۰۰۰ هزار تومان

   • aki گفت:

    سلام خسته نباشید
    من دنبال یه موضوع خوب و بدون دردسر واسه پایان نامه هستم
    نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم میشه بهم معرفی کنین؟
    بعدهزینه خرید پایان نامه چقد میشه ؟؟

    • admin گفت:

     ۸۰ درصد پایان نامه بدون مشکل موجود هست
     برای دریافت قیمت با شماره ۰۹۳۷۵۲۷۳۹۰۹ تماس بگیرید

 2. سودا گفت:

  با سلام دنبال یه موضوع خوب در کار پایان نامه ام هستم رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل .لطفا موضوعی پیشنهاد کنید که پیچیده نباشه اگر در ارتباط با مشتری بانک باشه خوشحال تر میشم . با تشکر

 3. yegsneh گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  من یک موضوغ جدید مقاله در زمینه بازرگانی بین الملل میخواستم میشه راهنماییم کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *