گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 16, 1393
904 بازدید
گزارش نسخه جدید

مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه


مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

تعداد صفحات ۱۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده      ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه      ۳

بیان مسأله                ۶

اهمیت وضرورت پژوهش:    ۱۰

اهداف پژوهش       ۱۴

اهداف کلی               ۱۴

اهداف جزئی           ۱۴

سؤالهای پژوهشی   ۱۵

فرضیه های پژوهش               ۱۵

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها           ۱۵

* تعاریف نظری (مفهومی)    ۱۵

* تعاریف عملیاتی   ۱۹

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه       ۲۱

ادبیات پژوهش        ۲۱

روش‌های تدریس و خلاقیت در آن         ۲۱

ویژگی‌های معلم در قرن ۲۱   ۲۵

تدریس خلاقانه معلم و عوامل مؤثر بر آن             ۴۱

طبقه بندی انگیزه ها              ۴۷

عناصر اساسی انگیزه             ۴۸

انگیزه روانی          ۴۹

تعریف ا نگیزش      ۵۳

تعریف و ماهیت انگیزه پیشرفت            ۵۵

انگیزش پیشرفت تحصیلی      ۵۸

انگیزه پیشرفت و فرایند اجتماعی شدن ۶۳

منشأ انگیزه پیشرفت                ۶۴

نظریه های نیاز به پیشرفت    ۶۸

انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های شخصیتی همبسته با آن           ۷۷

آموزش انگیزه پیشرفت           ۸۴

روش های اندازه گیری انگیزه پیشرفت                 ۸۶

راه کارهای ایجاد انگیزش در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی        ۸۸

تعریف یادگیری       ۹۱

رابطه بین انگیزش و یادگیری                ۹۲

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش در یادگیری:              ۹۴

فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان          ۹۴

پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟    ۹۵

پیشینه پژوهش        ۱۰۱

الف- مطالعات داخل کشور     ۱۰۱

ب- مطالعات خارج ازکشور    ۱۰۵

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه       ۱۱۰

روش تحقیق            ۱۱۰

جامعه آماری          ۱۱۱

نمونه آماری و روش نمونه‌گیری          ۱۱۱

روش جمع آوری اطلاعات    ۱۱۱

ابزار جمع‌آوری اطلاعات      ۱۱۲

تجزیه و تحلیل اطلاعات        ۱۱۴

توصیف داده ها۱۱۴

تجزیه و تحلیل استنباطی        ۱۱۵

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه:     ۱۱۷

توصیف داده های جمعیت شناختی         ۱۱۸

گروه معلمان :       ۱۱۹

گروه دانش آموزان:               ۱۲۰

جنسیت:ا ۱۲۱

میزان تحصیلات پدر:            ۱۲۲

میزان تحصیلات مادر:          ۱۲۳

محل زندگی:            ۱۲۴

بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق        ۱۲۵

تحلیل استنباطی داده ها          ۱۲۶

آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧوﻒ (ﺗﺴﺖ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش)       ۱۲۶

تحلیل استنباطی داده ها با توجه به فرضیه ها        ۱۲۷

فرضیه اول تحقیق ۱۲۷

فرضیه دوم تحقیق ۱۲۸

سهم تدریس خلاق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                ۱۳۳

محدودیت های پژوهش           ۱۳۸

پیشنهادها                 ۱۳۹

 

 

فهرست منابع

فارسی     ۱۴۲

لاتین        ۱۴۹

ضمائم

پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس ۱۵۴

پرسشنامه تدریس خلاقانه معلمان۱۶۱

مقایسه ی انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه
تعداد صفحات ۱۷۰ صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *