گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

عنوان آزمایش: اندازه گیری تری گلیسیرید(TG) - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

عنوان آزمایش: اندازه گیری تری گلیسیرید(TG)
آبان 7, 1394
5892 بازدید
گزارش نسخه جدید

عنوان آزمایش: اندازه گیری تری گلیسیرید(TG)


 

عنوان آزمایش: اندازه گیری تری گلیسیرید(TG)

 

 

 

 

 

چکیده:

 

زمینه و هدف : رایج ترین شکل ذخیره ای لیپید ها در بدن تری گلیسیرید می باشد. خواص عمومی لیپید ها از جمله تری گلیسیرید ها آب گریز بودن آنهاست. لذا برای اینکه در جریان خون به گردش در آیند باید در پلاسمای آن محلول شوند.برای انحلال پذیر شدن لیپید ها نیاز است با یک ماده ی آمفی پاتیک ترکیب شوند.که این ماده غالبا پروتئنین ها می باشد.و سبب تولید لیپو پروتئین می شود. از بین ۴ دسته لیپو پروتئین اصلی بدن لیپوپروتئین شیلومیکرون و VLDL می توانند تری گلیسیرید را به مقدار فراوان در خود ذخیره و جابجا کنند. شیلومیکرون حمل تری گلیسیرید جذب شده از روده (اگزوژن) را بر عهده دارد و VLDL مسئول حمل تری گلیسیرید ساخته شده از کبد است(آندوژن).

افزایش تری گلیسیرید به عنوان یک فاکتور مستقل از کلسترول سبب ایجاد بیماری قلبی عروقی میشود لذا اندازه گیری آن در آزمایشگاه های بالینی اهمیت بخصوصی دارد و می توان از آن به عنوان یک تست رایج برای پیش بینی های بالینی استفاده کرد.

 

مواد و روش کار :

برای اندازه گیری تری گلیسیرید دو روش وجود دارد : ۱٫ روش آنزیمی ۲٫ روش شیمیایی

روش آنزیمی نسبت به روش شیمیایی رایج تر می باشد.در این روش از دو معرف استفاده می شود. معرف ۱ و معرف ۲ .معرف۱ را معرف آنزیمی نیز میگویند .که حاوی آنزیم هایی است که در روش آنزیمی عمل میکنند.معرف ۲ شامل محلول استاندارد تری گلیسیرید با غلظت ۲۰۰mg/lit می باشد.برای انجام این آزمایش ۴ لوله آزمایش انتخاب کرده در هریک از آنها ۱ میکرو لیتر از معرف ۱ ریخته و در لوله ای که به عنوان لوله ی تست (T) است ۱۰ میکرو لیتر سرم ، در یک لوله ۱۰ میکرولیتر از معرف ۲ ( که این لوله به عنوان استاندار محسوب میشود) و لوله ی دیگر به عنوان بلانک استفاده می شود.سپس تکان دادن در مرحله shaking این لوله ها را انکباتور کرده و سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب نوری قرائت می کنیم.

 

یافته ها :

OD test1:0.168

OD test2:0.275

OD standard : 0. 09

داده های دستگاه اسپکتروفتومتری حاکی از ناچیز بودن OD standard است و در حد هزارم می باش. که این مقدار تنها برای بلانک قابل تفسیر است.لذا این نشانه ی خطای pipetting ( کار با پیپت ) است.بدلیل اینکه هنگام فرستادن یک حجم کم در داخل یک حجم زیاد باید نوک پیپت به طور کامل در حجم بالا قرار گیرد که این کار عملی نیست .

 

نتیجه :

TG mg/dlitr =mean OD T1 T2/OD standard . C standard (200 mg/dlitr)

TG=0.2275/0.09 .200 =492/3

مقدار تری گلیسیرید در این نمونه ۴۹۲٫۳ میلی گرم بر دسی لیتر است که از محدوده ی نرمال آن بالاتر می باشد.اما با توجه به خطا در پیپتینگ این خطا در نتیجه نقش داشته اشت.

 

مقدمه :

تری آسیل گلیسرول ها ، استر های گلیسرول و اسید های چرب بوده و شکل ذخیره ای اسید های چرب در بدن را تشکیل میدهند.این ماده به عنوان چربی در بدن شناخته میشود. در چربی های طبیعی کمتر دیده میشود که تنها یک نوع اسید چرب هر سه عامل الکلی گلیسرول را استری کرده باشد و بیشتر چربی های طبیعی مخلوطی از اسیل گلیسرول های مختلف می باشند.چربی های بدن دارای دو منشا یکی خارجی و دیگری داخلی هستند:

منشا داخلی چربی ها سنتز سلولی اسید های چرب گلسیرول و گلیسیرید ها توسط بافتای مختلف است.بافت چربی (adipose) مکان اصلی بیوسنتز اسید های چرب است.به اضافه ریه ها ، روده ، کبد نیز قادر به سنتز اسیدهای چرب می باشند.انسولین که موجب ورود گلوکز به داخل سلول می گردد واکنش های سنتز اسید های چرب را نیز افزایش می دهد و این شاید به آن علت است که واکنش های اسکیداسیون گلوکز در دوره پنتوز ها مقدار کافی NADH فراهم می سازد و این کوآنزیم از کوفاکتور های ضروری برای سنتز اسید های چرب است.

منشا خارجی چربی ها مواد غذایی هستند.روزانه بطور متوسط ۱۰۰ گرم چربی از این راه وارد بدن میشود.تقریبا تمام چربی های مواد غذایی طبیعی به صورت چربی حنثی ( تری گلیسیرید) می باشند. تری گلیسیرید های حیوانی حاوی اسید های چرب اشباع شده و تری گلیسیرید های گیاهی بویژه اسید های چرب غیر اشباعی مانند اسیداولئیک ، اسید لینولئیک و… هستند.

در جانداران همه چیزخوار مانند انسان ، کالری های اضافی که در مرحله ی غذا خوردن به بدن می رسند به صورت کربوهیدرات چربی ذخیره شدهو سپس در مدت زمانی که غذا خورده نمیشود بدن کالری مورد نیاز خود را از این گونه ذخایر تامین می کند.لیپو پروتئین ها نقش انتقال چربی های جذب شده در روده ها و چربی های شاخته شده در کبد به بافت های مختلف برای اکسیداسیون و همچنین به بافت چربی برای ذخیره شدت را به عهده دارند.در حالیکه ذخیره چربی در بافت چربی به صورت اسید های چرب آزاد گردیده و به صورت پیوند با آلبومین سرم توسط خون انتقال می یابد.

نارسائی ها در متابولیسم لیپید ها ممکن است در مراحل تولید و یا مصرف لیپو پروتئین ها رخ دهند که در این صورت افزایش یا کاهش لیپوپروتئین ها در خون مشهاده خواهد شد.متداول ترین این گونه نارسائی ها بیماری قند است که به علت کمبود هورمون انسولین و کاهش مصرف گلوکز توسط سلول مقادیر بیشتری اسید چرب از بافت چربی آزاده شده و به مصرف می رسد.این امر کاهش مصرف شیلومیکرون ها و لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL) را در برداشته و به افزایش میزان تری اسیل گلیسرول در خون منجر میشود. نارسایی های دیگری که از اختلال در سیستم های انتقال لیپوپروتئین ها بروز می نمایدبیشتر ناشی از ناهنجاری های موروثی استکه در مراحل سنتز قسمت پروتئینی لیپو پروتئین ( آپولیوپروتئین) در برخی آنزیم های کلیدی و یا در گیرنده های لیپو پروتئین ها در سطح سلول رخ می دهند. پاره ای از این گونه اختلالات افزایش کلسترول خون و بروز زودرس بیماری نصب شرائین را نیز در پی دارند.افزایش تراکم غیر عادی چربی ها در بافت های بدن موجب بروز بیماری های چاقی می گردد.که یکی از انواع آن را می توان ناشی از ناکافی بودن عمل حرارت ناشی از منشا مواد غذایی توسط بافت چربی قهوه ای دانست.

روش کار:

برای اندازه گیری تری گلیسیرید پلاسما دو روش وجود دارد :

۱٫روش شیمیایی (غیر آنزیمی ) :روش شیمیایی هنوز به عنوان روش مرجع CDC برای تری گلیسیرید بکار می رود.روش مرجع CDC از روند تلخیص کلروفرم همراه با کروماتوگرافی سالیسیلیک اسید برای جداسازی تری گلیسیرید ها استفاده می کند.گلیسرول به وسیله صابونی کردن ( هیدرولیز قلیایی تری گلیسیرید) آزاد می شود وبا سدیم پریرات اکسید می شود.

Glycerol + naio4 >>>>> fermalderhyde + fermicacid

فرمالدهید تولید شده به وسیله واکنش با محلول اسید سولفوریکی کروموتروپیک اسید جهت تولید کروموفور صورتی اندازه گیری می شود.این روش برای گلیسرول اختصاصی نمی باشد.فرمالدهید همچنین از فسفولیپید های حاوی گلیسرول به طور غیر مستقیم تولید می گردد ، به هرحال این مواد و دگیر مواد مداخله کننده طی تلخیص و مرحله جذبی برداشته می شوند وبا اندازه گیری TG با استفاده از روش مرجع CDL مداخله نمی کنند.

۲٫روش آنزیمی : در این روش آنزیمی به نام لیپاز گلیسرید را به تری گلیسرید و اسید های چرب و کلسترول تبدیل میکند.گلیسرول حاصل با ATP در حضور کیناز به ADP وگلیسرول ۳فسفات تبدیل میگردد.گلیسرول ۳ فسفات با آب اکسیژنه و DAP (دهیدروکسی استنی فسفات) تبدیل می شود. آب اکسیژنه حاصل با آمینو آنتی پرین و ۲ ۴ دی کلروفنل در حضور پراکسیداز به کمپلکس صورتی تبدیل می گردد.

 

 

در این آزمایش از روش آنزیمی استفاده می شود. برای انجام ازمایش از جدول زیر استفاده میکنیم:


T2(test)

T2

S (standard)

B (blank)

سرم

۱۰ میکرولیتر

۱۰ میکرولیتر

استاندارد

۱۰ میکرولیتر

معرف آماده به کار

۱ میکرولیتر

۱ میکرولیتر

۱ میکرولیتر

۱ میکرولیتر

 

اندازه گیری TG تقریبا به طور کلی به صورت آنزیمی انجام می شود. و روش آنزیمی جایگزین روش شیمیایی اولیه گردیده است.

در این آزمایش برای انجام کنترل کیفی از دو لوله ی تست استفاده کرده و برای گزارش جذب لوله ای تست از میانگین آن استفاده می کنیم.مقدار عددی OD جذب برای این دو لوله برای اینکه کنترل کیفی آژمایش صحیح باشد ، نباید زیاد اختلاف داشه باشد.۴ لوله ی ازمایش را درون جالوله ای قرار می دهیم و برای اینکه این لوله هارا از هم تفکیک کنیم بر روی جالوله ای اسم اختصاری با جروف لاتین می نویسیم. سپس با استفاده از یک سمپلر و با پوشیدن دستکش پلاستیکی ۱۰۰۰ میکرولیتر از معرف شماره۱ ( معرف اماده به کار) در درون هر ۴ لوله می ریزیم.بعد از این کار با استفاده از یک سمپلر ۱۰ میکرولیتر این مقدار از سرم را به درون لوله ی تست T1’T2 میریزیم.برای این کار نوک سمپلر را باید به طور کامل در حجم زیاد ( یک میلی لیتر ) قرار داده و سپس محلول را از آن خارج کنیم.در مرحله بعدی نیز با تعویض سر سمپلر با استفاده از همان سمپلر ین مقدار از معرف ۲ ( محلول استاندارد) است را به درون لوله استاندارد میریزیم. پس از آن لوله هارا به مدت چند ثانیه ( ۵ ثانیه ) تکان میدهیم.و بعد از آن باید لوله هارا انکوبه کنیم. برای این کار دو روش داریم :

  1. قرار دادن نمونه ها به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق ۲٫ ۵ تا ۱۰ دقیقه در بن ماری ۳۷ درجه

در این آزمایش از روش اول استفاده کردیم.پس از بیست دقیقه دستگاه اسپکتوفتومتر را روشن کرده و پس از warm up طول موج آن را در دمای ۵۴۶ نانومتر تنظیم کرده و مقدار جذب (OD) را قرائت می کنیم.

یافته ها:

OD test1:0.168

OD test2:0.275

OD standard : 0. 09

میزان جذب محلول استاندارد در حد هزارم به معنای این است که واکنش به خوبی بین محلول استاندارد و معرف آماده به کار انجام نگرفته که این به علت خطا در انجام پیپتینگ می باشد. اختلاف OD T2 و OD T1 نیز ۰٫۱۰۷ می باشد که حاکی از خطای غیرسیستماتیک یعنی کار با ییپت می باشد.

بحث :

طبقه‌بندی سطح تری گلسیرید:

کمتر از ۱۵۰ میلی‌گرم دردسی لیتر — نرمال 
۱۹۹-۱۵۰
ملی‌گرم در دسی لیتر —- سطح مرزی بالا
۴۹۹-۲۰۰
میلی‌گرم در دسی لیتر — بالا
۵۰۰
میلی گرم در دسی‌لیتر — بسیار بالا 

مقدار تری گلیسیریدها و کلسترول به سن و جنس بستگی دارد.

بالای ۶۰ با ریسک پایین بیماری های قلبی همراه است. HDL

کمتر از ۴۰ ریسک بیماری قلبی را مخصوصأ در افراد با کلسترول بالا افزایش می دهد. HDL

نسبت کلسترول به می تواند یک نشانگر مهم در ریسک ابتلا به بیماری های قلبی باشد HDL

سطوح بسیار بالای کلسترول و تری گلیسیریدها ممکن است در موارد ارثی مشاهده شود.

 

نتیجه آزمایش:

TG mg/dlitr =mean OD T1 T2/OD standard . C standard (200 mg/dlitr)

TG=0.2275/0.09 .200 =492/3 بالاتر از حد نرمال <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

منابع:

بیوشیمی عمومی نوشته دکتر پرویز شهبازی و ملک نیا

آزمایشگاه بیوشیمی دکتر رسولی

بیوشیمی هنری با مقدمه و تحت نظارت دکتر محمد رخشان


 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *