تعداد صفحات این پروژه ۵ صفحه

قیمت ۴۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

طرح یک مشکل در سازمان انتقال خون حل مشکل از طریق ارائه یک فرضیه از طریق کارمندان

معرفی سازمان انتقال خون

سازمان انتقال خون ایران بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری در زمینه تامین و توزیع خون و فرآورده‌های خونی سالم در ایران است. این سازمان در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد.

پیش از سال ۱۳۲۴ انتقال خون‌های پراکنده در ایران در بیمارستان‌های مختلف انجام می‌شده‌است ولی در این مورد شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد. پس از آن در سال ۱۳۳۱ به طور هم‌زمان «بانک خون ارتش» توسط دکتر محمد علی شمس و مرکز انتقال خون شیر و خورشید سرخ سابق توسط دکتر احمد آژیر، تاسیس و شروع به کار نمود.

مشکل در سازمان

نبود فضای کافی برای پذیرش اهدا کننده خون

پیشنهاد و راه حل

این مرکز می‌تواند برای رفع مشکل کمبود فضا از زمین‌های موجود برخی مراکز بهداشتی و درمانی همچون بیمارستان

فرضیه :

یک فرضیه هم می شود بیان کرد این که با تعدادی بیشتر از کارمندان خوب و وارد

تعداد صفحات این پروژه ۵ صفحه

قیمت ۴۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید