گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

شرایط لازم برای ازدواج - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شرایط لازم برای ازدواج
مهر 19, 1397
74 بازدید
گزارش نسخه جدید

شرایط لازم برای ازدواج


شرایط لازم برای ازدواج

خانواده مهمترين نهاد اجتماعی و كوچكترين هسته ی جامعه است كه از يك زن و مرد و فرزندان آنان تشكيل می شود . اساس و ركن اصلی خانواده به عنوان زيربنای جامعه ، ازدواج است . بدون ترديد ازدواج بزرگترين و مهمترين حادثه زندگی هر انسان است ، به طوری كه موفقيت و يا شكست هر يك از زوجين می تواند سرنوشت ساز باشد. به همين جهت ازدواج بايد بر پايه يا اصولی صحيح صورت گيرد تا موجبات رشد و شكوفايی افراد و در نتيجه جامعه را فراهم آورد. پس بر هر دختر و پسر لازم است كه قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر آينده ی خود اطلاعات كافی كسب كنند و سپس اقدام به ازدواج نمايند .

ما در جوامع مختلف و در جامعه ی خود ، شاهد بسياری از ناسازگاريهای خانوادگی و از هم پاشيدگی خانواده ها هستيم كه مهمترين عاملآن ، عدم شناخت و درك صحيح زن و مرد از يكديگر و در نتيجه داشتن انتظارات و توقعات مبهم و غير واقع بينانه از يكديگر است .

 اهميت و ضرورت ازدواج

ازدواج يك پيمان مقدس است كه در ميان تمام اقوام و ملل و در تمام زمانها و مكانها وجود داشته است. سنت ديرينه ای كه در آن زن و مرد زندگی مشتركی را آغاز می كنند و پيمان می بندند كه مُصاحب، يار و غمخوار يكديگر را خوشبخت كنند، خود و همديگر را بهتر بشاسند . به يكديگر عشق بورزند و با ازدواج خود بر تنهايی خويش پايان دهند .

ازدواج يك نياز و خواست طبيعی زن و مرد است و همه مكاتب سالم در جوامع بشری به ويژه مكاتب آسمانی و خاصه دين مُبين اسلام بر آن صحه نهاده و پيروان خود را به ازدواج دعوت و ترغيب كرده است. پيامبر گرامی اسلام صلی الله عليه و آله می فرمايد : هيچ بنايی در اسلام بنيانگذاری نشده است كه نزد خداوند محبوب تر از ازدواج باشد .

بنابراين فوايد بسياری بر ازدواج مرتبط است ، زيرا ازدواج از فطرت و آفرينش ويژه انسانها مايه می گيرد و از ضروريات زندگی انسان به شمار می آيد .

هدف از ازدواج

ازدواج از ضروريات زندگی انسان به شمار می آيد و هدفها و نيازهای بی شماری را تأمين می كند . از جمله مهمترين هدف های ازدواج می توان ميل به آرامش و سكون ، بقای نسل ، تكميل و تكامل ، سلامت و امنيت اجتماعی و سرانجام تأمين نيازهای روانی ـ اجتماعی در فرد را نام برد .

 1) ميل به آرامش و سكون

مهمترين نيازی كه بر اثر ازدواج تأمين می شود ، نياز به آرامش، امنيت و آسودگی است. اين نياز كه در سرشت آدمی ريشه دارد به حدی حائز اهميت است كه خداوند متعال در بيان فلسفه ازدواج در سوره روم، آيه 21 چنين می فرمايد: « يكی از آيات الهی اين است كه برای شما از جنس خودتان جفتی را بيافريد تا با او انس بگيريد و آرامش بيابيد و در بين شما دوستی و مهربانی قرار داد، و در اين امر برای افرادی كه اهل تفكر باشند، آيات و نشانه هايی وجود دارد » بنابراين قرار دادن زوج ( همسر ) برای هر فرد، موجب آرامش و امنيت خاطر است و ايجاد محبت و الفت بين زن و مرد در زندگی خانوادگی نيز از نشانه های حكمت و رحمت پروردگار است، در واقع محيط خانه وسيله آرامش روحی زن و مرد قرار داده شده است.

 2) 
تكميل و تكامل

هيچ انسانی به تنهايی كامل نيست، به همين جهت پيوسته در جهت جبران نقص و كمبود خويش تلاش میكند. دختران و پسران جوان پس از دوران بلوغ و جوانی ضمن آنكه در صدد رسيدن به استقلال فكری هستند برای جبران نواقص خود و تأمين نيازهای بی شمار خويش به سوی ازدواج سوق داده می شوند، و با گزينش همسری شايسته موجبات رشد و تكامل خويش را فراهم می كنند. هنگامی كه فرد در كانون يك زندگی مشترك قرار می گيرد، در سايه انس و الفت و محبت و روابط نزديك و صميمانه ، بيشتر احساس مسئوليت می كند، استقلال می يابد ، زندگی خويش را هدفدار می كند و از ثمرات كسب و كار و تلاش خود در واحد خانواده نوبنياد خويش بهره می گيرد .

در زندگی زناشويی زن و مرد از تشويق ها، حمايتها، رهنمودها و كمكهای يكديگر بهره مند می گردند  در برخورد با مسائل و مشكلات زندگی از تعاون و همكاريهای همسر خويش استمداد می جويند. به همين دليل برخورداری از همسری مؤمن و شايسته يكی از بزرگترين نعمت های الهی است كه برای دنيا و آخرت انسان سودمند خواهد بود .

 3) سلامت و امنيت اجتماعی

ازدواج و بنای خانواده، يكی از ارزشمندترين و مقدس ترين اقدامات برای هر انسان تلقی می شود، به گونه ای كه هيچ اقدام اجتماعی ديگری را نمی توان از جهت ارزش با آن مقايسه كرد. خانواده يك گروه و واحد اجتماعی است که در برگيرنده ی بيشترين ، عميق ترين و اساسی ترين مناسبات انسانی می باشد. ازدواج و تأسيس كانون خانوادگی، برای سلامت، امنيت و سعادت اجتماع، سودمند و ضروری است.

 هرگاه جوان ها به موقع ازدواج كنند، به كانون گرم خانواده دل ببندند و بنياد خانواده مستحكم باشد، به گونه ای قابل ملاحظه از فسادها ، پليديها ، انحرافها، بی بندو باريها ،قتل ها و جنايت ها كاسته خواهد شد.

 4)  تأمين نيازهای روانی ـ اجتماعی

ازدواج از نظر طبيعی برای انسان نوعی كمال محسوب می شود و انسان بر اساس قانون آفرينش و حكم فطرت، برای تأمين نيازهای مختلف روانی ـ اجتماعی خود و نيز برای بقای نسل، آرامش جسم و روان و حل مشكلات گوناگون زندگی به ازدواج نيازمند است .

 ويژگيهای لازم برای ازدواج

مشاوره های خانوادگی و مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد كه بسياری از مشكلات زن و شوهرها قابل پيش بينی و در نتيجه قابل جلوگيری خواهد بود . اگر زن و مرد، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهی های لازم را درباره خود و همسری كه انتخاب می كنند، داشته باشند. بنابراين آموزش پيش از ازدواج يك ضرورت مسلم است كه دختر و پسر را برای مهمترين تصميم گيری و انتخاب در زندگی شان و نيز فرايند دشوار و پيچيده و درعين حال مطلوب و دلنشين ازدواج آماده می كند تا با آگاهی ، دانش و بينش كافی درباره خود و همسر آينده شان اقدام به ازدواج كنند و از عهده نقش های خويش به عنوان زن و شوهر به خوبی برآيند .

دختر و پسری كه می خواهند ازدواج كنند بايد دارای شرايط لازم جسمانی ، روانی ، عقلی، اجتماعی و اخلاقی باشند كه در زير ، هر يك از اين ويژگيها مورد بحث و تحليل قرار خواهد گرفت.

 1)رشد جسمانی

در شناخت ميزان رشد جسمانی دختر و پسر، نه فقط بايد ارتباط و همبستگی ابعاد گوناگون رشد را در نظر گرفت، بلكه رابطه رشد جسمانی با عوامل روان شناختی حائز اهميت بسيار است. به بيان ديگر، بين رشد جسمانی  و سازگاريهای روانی- اجتماعی ِفرد ارتباط نزديك وجود دارد. رشد جسمی در ميزان و الگوی رشد جسمانی، گوناگونی های بسياری را به همراه دارد و اين حادثه بدون شك از نظر روان شناختی مهمترين و معنی دارترين حادثه ای است كه در طول فرايند رشد جسمانی اتفاق می افتد .

 2) رشد عقلی

رشد عقلی، عبارت است از مجموعه فعاليت های فرد كه به ادراك، فهم ، تشكيل مفاهيم ، بررسی معانی، تفكر و تعقل، پيش بينی و استنتاج ، برنامه ريزی ، تعيين هدف و انتخاب راهبردهایی برای رسيدن به هدف منتهی می شود. انديشه ، ديدگاه و نگرش فرد نسبت به زندگی جنبه عقلانی شخصيت فرد است .

رشد فكری پس از بلو غ جسمانی رو به تكامل می رود. پس از بحرانهای بلوغ ، فرد  استعدادها، تواناييها و امكانات محيطی خود را بهتر می شناسد و نسبت به شخصيت خود بيشتر آگاهی می يابد. در نتيجه تصميماتش بيشتر از عقل نشأت می گيرد تا از احساسات .

 حضرت علی (ع) در تعريف عقل می فرمايد : عقل آن چيزی است كه راه ضلالت را از خوشبختی تمييز می دهد و عاقل كسی است كه هر كاری را در جای خود انجام دهد .

 فردی كه از رشد عقلی برخوردار است دارای ويژگی های زير می باشد :

1» از مسائل درك و فهم بهتری دارد ، برای مثال می داند كه چرا ازدواج می كند .

2» در زندگی دارای هدف است .

3» برای رسيدن به هدف واهداف خود در زندگی برنامه ريزی می كند .

4» در تصميم گيری های خود بيشتر از عقلش تبعيت می كند تا از احساساتش .

5» انتظاراتش از خود و ديگران واقع بينانه است .

6» توانايی حل مساله را دارد ، يعنی درباره ی هر مسأله می انديشد و راه های حل آن را مورد ارزيابی قرار می دهد .

7» از خود و محيطش شناخت دارد .

8» در مواجهه با مشكلات ، موضع گيری های صحيح و اصولی دارد. يعنی به جای فرار از مشكلات و يا ناديده گرفتن آنها سعی می كند با آنها برخورد اصولی كند .

9» فردی مسئوليت پذير است و مسئوليت اعمال، رفتار و تصميماتش را بر عهده می گيرد.

10» بر رفتار كودكانه خويش غلبه كرده است و مطابق سن و رشد خود عمل می كند .

 3) رشد عاطفی

انسان موجود چند بعدی و در عين حال بسيار پيچيده است . با تمامی ارزش هايی كه برای عقل  متصور است، اما تمام سعادت بشر در گرو تكامل عقل نيست، بلكه سرمايه ی مهم ديگری به نام عواطف و احساسات در انسان وجود دارد كه به اندازه ی عقل مهم است. انسان به كمك عقل و عاطفه ( دوش به دوش هم ) راه تعالی و تكامل را طی می كند. رشد عاطفی و احساسی از شرايط لازم برای ازدواج است و دارای محاسن و مزايای بسياری است:

1- عواطف و احساسات، قدرت محركه ی انسان می باشد .

2- عواطف و احساسات، عامل اتصال و پيوستگی و تلطيف انسانها و جوامع است .

3- مهر، محبت و عواطف از مهمترين عوامل موفقيت در زندگی زناشويی است .

فرد برخوردار از رشد عاطفی ، مهار احساسات منفی و مثبت خود را در دست دارد. او در ابراز خشم و ترس ، گريه و شادی ، محبت و غيره در محدوده ی مورد قبول جامعه عمل می كند ، نه همانند يك كودك. رشد عاطفی نيز مانند رشد عقلی به سن تقويمی نيست، بلكه به ميزان يادگيری ، تجارب فرد و از همه مهمتردرتعامل عاطفی كودك با والدين و ديگر بزرگسالان آموخته می شود. رشد عاطفی مانند رشد جسمانی از لحظه ی تولد آغاز می شود و حتی رفتار عاطفی كودك در هنگام تولد مشاهده می گردد و بر اثر تعامل با خانواده و ديگر افراد در جامعه رشد می كند ؛ پس اكتسابی است .

4)  رشد اجتماعی

رشد اجتماعی، رابطه ی نزديكی با رشد عقلی و رشد عاطفی دارد. انسان دارای چهار دنيای اجتماعی است: خانواده ، مدرسه ، شغل و دوستان كه فرد را بايد از نظر اجتماعی در آنها مورد ارزيابی و بررسی قرار داد. فردی كه از رشد اجتماعی برخوردار است روابط اجتماعی را بهتر درك می كند، به ديگران احترام می گذارد، حقوق ديگران را محترم می شمارد و نقش ، وظايف و مسئوليت های مربوط به خويش را به نحو احسن انجام می دهد. چنين فردی محيط زندگی و اجتماع خويش را خوب می شناسد  به ارزش ها و فرهنگ جامعه احترام می گذارد و رفتار خويش را با ارزش ها و رفتار مطلوب در خانواده ، مدرسه و جامعه تطابق می دهد ؛ ضمن آن كه در فعاليت های اجتماعی مشاركت دارد و مسؤليت های اجتماعی را می پذيرد. امام صادق (ع) می فرمايد : « كسی كه ازدواج می كند بايد همسرش را اكرام كند .» يعنی به او احترام بگذارد و گرامی اش بدارد .

به بيان كوتاه، فردی كه از رشد اجتماعی برخوردار است :

1- در فعاليت های مختلف درگير است .

2- وظايف و مسئوليت های خويش را انجام می دهد .

3- توانايی ايجاد ارتباط اجتماعی با ديگران را داراست .

4- مسئوليت پذير است .

5- در برخورد با افراد ديگر رفتار سازگارانه ای دارد .

6- در موقعيت های مختلف، متناسب با آنها عمل می كند .

 رشد اجتماعی نيز اكتسابی است و فرد مهارت های مربوط به آن را در خانه ، مدرسه و اجتماع فرا می گيرد .

 5)  رشد اخلاقی

از شرايط لازم برای ازدواج، رشد اخلاقی است. اخلاق يعنی خودنظمی در اعمال و رفتاری كه در آن رفاه فرد و ديگران هر دو مراعات شود .

اخلاق، مجموعه ای از آداب و رسوم، عادات و الگوهای رفتاری است كه با معيارهای مطلوب گروهی كه انسان با آن زندگی می كند تطابق دارد .

روابط در زندگی زناشويی همانند هر ارتباط اجتماعی ديگرِ بين انسانها، با در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی و معنوی زن و مرد است كه منجر به سعادت و معنويت زندگی آنان می گردد .

اخلاق عبارت از آن چيزی است كه بايد باشد. علمای اخلاق و انبيای الهی، جامعه را از آنچه كه هست به سوی آنچه كه بايد باشد، سوق می دهند. پيامبر گرامی ما می فرمايد : « من برای تكميل اصول اخلاق و فضيلت برانگيخته شده ام . بسياری از امور و مسائل زندگی زناشويی در چهارچوب اخلاق و فضايل اخلاقی قابل حل است و هر اندازه زن و شوهر متخلق به اخلاق و رفتار پسنديده مانند صداقت و گذشت، درستی و فداكاری و … باشند ، زندگی شان از سلامت و آرامش بيشتری برخوردار خواهد بود . اخلاق آموختنی است و يادگيری ارزش های اخلاقی از سه طريق اتفاق می افتد:

1) پاداش و تنبيه

2) تقليد ناخودآگاه از افرادی كه فرد با آنها زندگی كرده است و ايدهآلهای او را تشكيل می دهند .

3) از طريق تفكر. انديشه و تعمق درباره ی پی آمدهای رفتار و نتايج رعايت اصول اخلاقی در موقعيت های مختلف .

 امام صادق (ع) در كتاب الاخلاق می فرمايد : « برای اقدام به هر كاری به كارگيری فكر و انديشه و مطالعه جوانب مختلف آن و مال انديشی شرط موفقيت و پيروزی است

 بنابراين ترديد نيست كه اخلاق را بايد يكی از مهمترين معيارها و شرايط ازدواج محسوب داشت .دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *