گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دنلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دنلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
مهر 6, 1395
2027 بازدید
گزارش نسخه جدید

دنلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین


دنلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین

فایل به صورت ورد می باشد.

تعداد صفحات ۲۰۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده ۲۱۹ ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷،  ۲۸۸ و۴۲۹ به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۴۹ و ۶۴ پیش بینی شده است و ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ – قرارداد خسارت – مطالبه خسارت – کنوانسیون بیع بین المللی کالا

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ۲

مقدمه: کلیات پژوهش.. ۳

۱-۱- بیان مساله ۴

۱-۲- سوالات تحقیق. ۵

۱-۳- فرضیه های تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۵

۱-۵- روش تحقیق. ۶

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۶

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶

۱-۸- پیشینه تحقیق. ۷

۱-۹- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام ۱۱

مبحث اول: تعریف مفاهیم ۱۲

گفتار اول: قرارداد ۱۲

گفتار دوم: فسخ. ۱۲

گفتار سوم: خسارت.. ۱۳

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد ۱۶

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. ۱۷

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم ۱۷

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . ۱۸

گفتار اول:  قصد انشاء. ۴۲

گفتار دوم: رضا ۴۴

گفتار سوم: اهلیت.. ۴۵

گقتار چهارم: وجود عقد ۴۵

گفتار پنجم: اراده معین. ۴۶

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد ۴۶

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد ۴۷

گفتار دوم: قاعده لاضرر. ۴۷

گفتار سوم: عرف و عادت.. ۴۸

گفتار چهارم: اقاله ۴۹

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. ۵۰

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. ۵۱

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. ۵۶

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه ۵۷

مبحث اول: حق فسخ در فقه ۵۸

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد ۶۰

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد ۶۰

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد ۶۳

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد ۶۵

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه ۶۵

بند دوم: فسخ جزیی. ۸۰

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه ۸۲

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۳

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۳

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۶

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد ۸۹

بند اول: قاعده لاضرر. ۸۹

۱-۱- ‌مفهوم قاعده لاضرر. ۹۱

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. ۹۱

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. ۹۳

ج) نفی حکم ضرری. ۹۴

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. ۹۵

۱-۲- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. ۹۵

بند دوم: قاعده تسبیب.. ۹۸

۲-۱- مفهوم قاعده تسبیب.. ۹۸

۲-۲- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. ۱۰۱

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود ۱۰۲

۳-۱- تعریف قاعده (العقود تابعه للقصود) ۱۰۲

۳-۲- مبانی قاعده اوفو بالعقود ۱۰۳

الف) کتاب.. ۱۰۴

ب) سنّت.. ۱۰۵

ج) بنای عقلاء. ۱۰۵

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد ۱۰۵

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. ۱۰۷

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. ۱۰۸

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۷

مبحث سوم: آثار حق فسخ. ۱۲۰

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد ۱۲۱

بند اول: انحلال عقد ۱۲۱

۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. ۱۲۲

۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ۱۲۳

گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۲۴

بند اول: استرداد عین. ۱۲۴

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد ۱۲۵

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۳۰

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. ۱۳۵

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. ۱۴۰

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰٫ ۱۴۱

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین. ۱۴۲

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. ۱۴۶

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد ۱۴۷

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. ۱۵۸

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد ۱۶۰

گفتار اول: انحلال عقد ۱۶۰

بند اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. ۱۶۰

بند دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ۱۶۱

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد ۱۶۲

گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۶۳

بند اول: استرداد عین. ۱۶۳

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد ۱۶۵

گفتار سوم: استرداد منافع. ۱۶۶

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۶۷

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. ۱۶۸

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۱۶۹

گفتار سوم: جبران خسارات وارده ۱۷۰

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۱۷۰

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده ۱۷۱

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد ۱۷۳

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۴

منابع. ۱۸۳

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *