گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان 4 طبقه - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان 4 طبقه
بهمن 8, 1392
5215 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان 4 طبقه


دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان 4 طبقه

تخريب:

  زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك

ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.

   تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط

   كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن

   اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.

   رعايت اصول ايمني در تخريب:

 قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي

شرح داده شود. تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد

مسدود شود

درهنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري

شود.

  تجهيز كارگاه:

  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.

  مصالحي مانند سيمان كه در كارگاه ميبايست به نحوي درست انبار شود

  كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان پاكتي استفاده شد.

  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه

 ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

انباركردن سيمان:

  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد

  شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي

  پاكتها برروي قطعات تخته كه با زمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار

  داده شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.

  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي

  زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل

  مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.

 چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در

  قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتر

 ازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته

 ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرها و

 ستونها وسقف استفاده كرد.چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان از

 انها به عنوان ملات براي فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.

  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در

  فضاي باز- پس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها

  را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوذ رطوبت به انها جلوگيري شود.

 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد

  بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت

  28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.

   پياده كردن نقشه:

پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد

منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با

ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونهاعرض پي ها روي زمين

بخوبي مشخص باشد.

بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه

قرارگرفته بطوري كه در هيچ قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام

 به پياده كردن نقشه شود.بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه

 پي كنی استفاده شود.

  در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك

  بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.

  ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شد و بعد با كشيدن ريسمان در

  يكي ازامتدادهاي تعيين شده و ريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين

  شد. بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد.

 در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را 3-4-5 یا 6-8-10 ميگويند.

 بعد ازاتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده

شده را كنترل نماييم.

 علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري

  شود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين

 ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي

فراوان مي شود .

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان 4 طبقه

تخريب:

  زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك

ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.

   تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط

   كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن

   اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.

   رعايت اصول ايمني در تخريب:

 قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي

شرح داده شود. تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد

مسدود شود

درهنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري

شود.

  تجهيز كارگاه:

  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.

  مصالحي مانند سيمان كه در كارگاه ميبايست به نحوي درست انبار شود

  كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان پاكتي استفاده شد.

  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه

 ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.

انباركردن سيمان:

  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد

  شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي

  پاكتها برروي قطعات تخته كه با زمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار

  داده شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.

  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي

  زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل

  مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.

 چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در

  قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتر

 ازفاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته

 ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرها و

 ستونها وسقف استفاده كرد.چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان از

 انها به عنوان ملات براي فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.

  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در

  فضاي باز- پس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها

  را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوذ رطوبت به انها جلوگيري شود.

 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد

  بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت

  28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.

   پياده كردن نقشه:

پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد

منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با

ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونهاعرض پي ها روي زمين

بخوبي مشخص باشد.

بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه

قرارگرفته بطوري كه در هيچ قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام

 به پياده كردن نقشه شود.بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه

 پي كنی استفاده شود.

  در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك

  بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.

  ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شد و بعد با كشيدن ريسمان در

  يكي ازامتدادهاي تعيين شده و ريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين

  شد. بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد.

 در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را 3-4-5 یا 6-8-10 ميگويند.

 بعد ازاتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده

شده را كنترل نماييم.

 علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري

  شود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين

 ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي

فراوان مي شود .

تعداد صفحات 40 صفحه

قیمت 4000 تومان

برای دانلود مقاله بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

imagesدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *