گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود کارآموزی رشته بهداشت محیط گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تیر 7, 1394
2257 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود کارآموزی رشته بهداشت محیط گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط


دانلود کارآموزی رشته بهداشت محیط گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط

تعداد صفحات ۲۱۴ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول پایگاه بهداشتی..

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت بابل..

مرکز بهداشت.. ۱

مقدمه. ۱

بخش اول : قوانین مورد نیاز بهداشت محیط.. ۱

قانون تعزیرات حکومتی.. ۴

قانون نظام صنفی.. ۵

قانون مجازات اسلامی.. ۵

بخش دوم : کلیات بهداشت محیط.. ۵

تاریخچه بهداشت محیط در ایران. ۵

آشنایی با آیین نامه بهداشت محیط.. ۶

برنامه های بهداشت محیط.. ۸

آشنایی با چند تعریف مورد نیاز. ۱۲

وظایف شورای بهداشت.. ۱۲

شورای بهداشت منطقه. ۱۲

شورای بهداشت استان. ۱۳

وظایف شورای حل اختلاف.. ۱۳

دوره ویژه بهداشت عمومی.. ۱۳

چک لیست ارزشیابی بهداشت محیط.. ۱۳

بخش سوم :آمار و دفاتر. ۱۴

انواع دفاتر در بهداشت محیط.. ۱۵

شاخص های بهداشتی.. ۱۶

بخش چهارم : مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی.. ۱۶

نحوه بازدید بازرسان بهداشت محیط از اماکن تحت پوشش… ۱۷

نحوه اجراء آئین نامه ماده ۱۳٫ ۱۸

نحوه صدور کارت معاینات پزشکی.. ۱۸

نحوه صدور پروانه کسب.. ۱۹

نحوه برخورد با ماشین حمل مواد غذایی بدون مجوز. ۱۹

نحوه برخورد با فروشندگان دوره گرد. ۲۰

بهداشت مدارس… ۲۰

بخش پنجم : کنترل مواد غذایی.. ۲۱

اهمیت کنترل مواد غذایی.. ۲۱

عوامل مهم در کنترل مواد غذایی سنتی : ۲۲

بهداشت محیط محل تولید. ۲۲

عوامل مهم در کنترل مواد غذایی صنعتی.. ۲۲

ابزارهای کنترل. ۲۳

تجهیزات همراه بازرس… ۲۳

انواع مواجه با مواد غذایی غیر بهداشتی.. ۲۴

انواع دلایل نمونه برداری.. ۲۴

هدف از نمونه برداری.. ۲۶

روشهای معدوم سازی مقادیر جزئی مواد غذایی.. ۲۷

فرم های مختلف صورت جلسه نمونه برداری.. ۲۸

نتیجه اقدامات.. ۲۸

کنترل آب.. ۲۹

نمونه برداری میکروبی.. ۳۱

نمونه برداری شیمیایی.. ۳۱

کلرسنجی : ۳۲

الف- اندازه¬گیری مقدار کلر باقیمانده. ۳۳

ب- اندازه¬گیری PH.. 33

نحوه کنترل زباله و فاضلاب.. ۳۴

بخش هفتم : بازدید از اماکن.. ۳۵

کباب پزی.. ۳۶

سوپرمارکت.. ۳۶

نان فانتزی.. ۳۸

آرایشگاه. ۳۸

مهدکودک.. ۳۹

رستوران. ۴۰

آشپزخانه: ۴۰

قصابی.. ۴۱

فصل دوم بیمارستان شهید یحیی نژاد.

جزئیات آئین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانی.. ۶۶

اهداف.. ۶۶

تعاریف.. ۶۶

حدود و اختیارات.. ۶۷

طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی.. ۶۷

تفکیک، بسته‌بندی و جمع‌آوری.. ۶۸

نگهداری.. ۷۳

حمل ‌و نقل.. ۷۴

گندزدایی و ضد عفونی نمودن تجهیزات بیمارستانی.. ۷۹

نظافت بخش ها : ۸۷

بازدید از بخش ها: ۸۷

دستورالعمل مدیریت ضایعات بیمارستان: ۸۸

هدف : ۸۸

دامنه کاربرد : ۸۸

مسئولیتها و اختیارات : ۸۸

تعاریف : ۸۸

مراجع : ۸۹

مستندات مرتبط : ۸۹

شرح : ۸۹

آب مورد استفاده بیمارستان: ۹۲

دستور العمل امحاء زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان یحیی نژاد بابل: ۹۳

مشخصات تصفیه خانه بیمارستان یحیی نژاد: ۹۴

واحد های طراحی شده در تصفیه خانه: ۹۵

فصل سوم :بازدید آب و فاضلاب آزادشهر.

پیشگفتار. ۹۶

مقدمه. ۹۶

تاریخچه آبرسانی.. ۹۸

منابع تامین آب.. ۹۸

حجم مخزن: ۹۹

انواع لوله های مورد استفاده در شبکه آبرسانی.. ۱۰۰

نمونه برداری جهت آزمایشات آب.. ۱۰۰

مقدار نمونه. ۱۰۰

طرز نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی.. ۱۰۱

روش صحیح کلرسنجی آب.. ۱۰۲

تعاریف : ۱۰۲

روش انجام کلرسنجی از آب: ۱۰۳

تست pH آب: ۱۰۳

نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی آب : ۱۰۵

تعیین کلر آزاد درآب.. ۱۰۵

تعیین کلر باقیمانده به روش یدو متری : ۱۰۶

محلول های مورد نیاز: ۱۰۷

روش کار. ۱۰۸

بن ماری (حمام آب) ۱۱۶

نکات ایمنی و روش  کار  با  اتوکلاو. ۱۱۶

نکات ایمنی و روش کار با آون(oven) 117

انکوباتور. ۱۱۸

آزمایشگاه شیمی.. ۱۱۸

پارامترهای فیزیکی.. ۱۲۰

تعیین  PHآب.. ۱۲۰

هدایت الکتریکی آب یا EC و اندازه گیری آن. ۱۲۲

اندازه گیری هدایت الکتریکی.. ۱۲۲

مراحل انجام آزمون شیمیایی.. ۱۲۵

اندازه گیری بو ODOR. 126

کدورتTurbidity: 127

کدورت سنج : ۱۲۸

آزمایش جارتست(کدورت سنجی): ۱۲۹

منعقد کننده ها: ۱۳۰

روش کار: ۱۳۰

پارامترهای شیمیایی.. ۱۳۲

قلیائیت.. ۱۳۷

دستگاه فلیم فتومتر. ۱۳۸

دستگاه اسپکتروفتومتر HACH RD5000. 140

روش اندازه گیری سختی(Hard ness): 145

انواع سختی: ۱۴۶

۱)سختی آنیونی و کاتیونی: ۱۴۶

۲)سختی دائم و موقت : ۱۴۶

روش اندازه گیری: ۱۴۷

برای اندازه گیری سختی کل: ۱۴۷

اندازه گیری سختی کلسیم: ۱۴۸

اندازه گیری سختی منیزیمی: ۱۴۸

اندازه گیری سختی دائم: ۱۴۸

کلیات آزمایش باکتریولوژیکی آب و فاضلاب.. ۱۴۸

کلیات  آزمون های کنترل کیفی آب.. ۱۴۸

نوع و نحوه آزمایشات کنترل کیفی.. ۱۵۰

روش های انجام آزمایشات کنترل کیفی.. ۱۵۳

شمارش احتمالی کلیفرم ها-M.P.N(most probable number) 153

اعلام  نتیجه آزمون میکروبی : ۱۵۶

آزمایش HPC (شمارش میکرو ارگانیسم های هترو تروف) ۱۵۶

روش کشت سطحی (Spread Plate): 157

محاسبه و گزارش نتیجه ی آزمایش: ۱۵۸

فصل چهارم : آزمایشگاه باکتریولوژیکی آب..

شرح کار : ۱۵۸

آزمایش میکروبی.. ۱۶۰

طرز تهیه محیط کشت : ۱۶۱

انواع محیط کشت ها : ۱۶۲

فصل پنجم : معاونت غذا و دارو.

جایگاه اداره نظارت غذا و دارو. ۱۶۷

شرح وظایف آزمایشگاه کنترل مواد غذایی : ۱۶۷

دامنه فعالیت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی : ۱۶۷

شایع ترین تقلبات در مواد غذایی : ۱۶۸

موارد منع و استفاده از جوش شیرین : ۱۶۸

اهمیت کنترل مواد غذایی.. ۱۶۹

اندازه‌گیری چربی آزاد (free fat) در مواد غذایی. ۱۷۳

شمارش کلونی ها: ۱۷۸

اندازه‌گیری درصد ماده خشک ماده غذایی. ۱۸۰

فصل ششم : اداره محیط زیست..

پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست.. ۱۸۱

اهداف و وظایف.. ۱۸۱

وظایف اساسی.. ۱۸۲

گندزدایی پساب خروجی: ۱۸۹

سیستم اظطراری ذخیره لجن: ۱۸۹

عملیات کندن پوست و بیرون آوردن احشا: ۱۹۱

تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه: ۱۹۲

معایب کشتارگاه: ۱۹۳

پیشنهادات : ۱۹۳

پیشنهادات : ۱۹۵

منابع. ۱۹۶

چکیده

وضعیت سلامت و بهداشت هر فرد ، هر جامعه ، هر ملت ، با تاثیر متقابل و تلفیق اثر دو محیط تعیین می‌شود: یکی محیط زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط پیرامون وی. برابر مفاهیم نوین ، بیماری به علت برهم خوردن توازن حساس موجود بین انسان و محیط زیستاو روی می‌دهد. در بین سه عامل بوم شناختی یعنی میزبان ، محیط زیست و عامل بیماریزا که موجب بیماری می‌شوند ، عامل بیماری زا بطور معمول با کمک آزمایشگاه شناخته می‌شود. میزبان برای بررسی در دسترس قرار دارد ولی محیطی که بیمار از آن آمده است ، بطور معمول ناشناخته است

حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسایلی است که همواره در طول تاریخ فکر بشر را به خود مشغول نموده است. با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماری زا و تاثیر آن بر تندرستی انسان آموخت که باید در محیطی پاکیزه و سالم زندگی کند و محیط زندگی خود را از آلودگی پاک سازد و از آنچه که سلامت او را به خطر می اندازد، اجتناب نماید، هم چنین دریافت که تحقق ایجاد یک محیط سالم و پاکیزه جز با بهره گیری از همه ظرفیت ها،  اندیشه ها، ‌افکار مختلف میسر نخواهد بود، بنابراین برای دست یابی به محیط سالم، بهره گیری از مشارکت مردم در کنار همکاری بخش های مختلف جامعه مثمرثمر خواهد بود کمک به حفظ ، تامین ارتقاء سلامت جامعه از طریق اجرای برنامه های بهداشت محیط با تأکید بر همکاری درون بخشی، بین بخشی و مشارکت مردمی می باشد.

فصل اول پایگاه بهداشتی
واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت بابل

مرکز بهداشت
مقدمه
سازمان جهانی بهداشت (WHO) سلامتی را حالت کامل رفاه جسمی،روحی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری یا ناتوانی تعریف کرده است، لذا بهداشت محیط همه عوامل محیطی موثر بر سلامتی انسان و هر بیماری ناشی از محیط را در برمی گیرد، بنابراین شامل علوم پزشکی بهداشت و حتی مسائل ژنتیکی نیزمی شود زیرا که بسیاری از عوامل محیطی باعث جهش ژنها شده و بعضی شرایط را برای انتقال بیماریهای ژنتیکی فراهم می آورند . بهداشت محیط بر عوامل بیماریزا و بیماریهای ناشی از آنها در سطح جامعه اشاره می نماید ،به عبارت دیگر در بهداشت محیط، جامعه جایگزین فرد بیمار شده و مورد مطالعه قرار میگیرد و اخیراً عوامل محیطی ناشی از فعالیتهای انسانی که منجر به فشارهای روحی می شوند از قبیل سر وصدا ، ازدحام و شلوغی که مسائل مربوط به آنها زمانی از وظایف روانپزشکان و مهندسین شهرسازی بود در مباحث بهداشت محیط وارد شده است.

ما در کارآموزی به بررسی مشکلات و مسائل بهداشتی که در مشاغل مختلف پیش می آید می پردازیم و هدف از کارآموزی بهداشت شهری آشنایی با اماکن و مشاغل مختلف جهت بازدید و بررسی آنها از لحاظ تطابق دادن با معیارهای بهداشتی و نحوه برخورد با متصدیان متخلف می باشد.

 

بخش اول : قوانین مورد نیاز بهداشت محیط
قوانین مهم بهداشت محیط

•        قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

•        ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

•        قانون تعزیرات حکومتی

•        قانون نظام صنفی

•        قانون مجازات اسلامی قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

•        ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی

•        قانون تعزیرات حکومتی

•        قانون نظام صنفی

•        قانون مجازات اسلامی

 

قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی

ماده‌ واحده‌ : ماده‌ ‌ (۱۳) قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب‌ سال‌‌۱۳۴۶/۴/۲۲  به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌ گردد:

ماده‌‌ ۱۳- تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌ ، وضع‌ ساختمانی‌ ، وسایل‌کار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ می‌ باشد . مقررات‌ بهداشتی‌ مربوط به‌ مراکز تهیه‌ و تولید ،نگهداری‌ ، توزیع‌ ، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ،آرایشی‌ و بهداشتی‌ و اماکن‌عمومی‌ در آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ خواهد شد . تخلف‌ از مقررات‌ مذکور مستوجب‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ از بیست‌ و پنج‌ هزار  (۲۵۰۰۰) تاپانصد هزار  (۵۰۰۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ نقدی‌ به ازاء هر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتی‌ خواهد بود. میزان‌ مجازاتهای‌ یاد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ ( هر سه‌سال‌ یک‌ بار ) بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تایید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ افزایش‌است‌ .

مأمورینی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ ومراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ می‌ شوند مکلفند متخلفین‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ باتنظیم‌ گزارشی‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمایند. مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تایید گزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و یا مسؤلین‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نماید تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌  در مهلت‌ تعیین‌ شده‌ اقدام‌ کند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطیل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و یالاک‌ و مهر آنرا صادر می‌ نماید و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تایید مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحد مربوطه‌ رفع‌ تعطیل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد .

مقررات‌ بهداشتی‌ ، وظایف‌ و مسئولیتهای‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورین‌ نظارت‌ ، مدت‌ زمانهای ‌لازم‌ برای‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ و سایر امور مربوطه‌ در اجرای‌ این‌ ماده‌ واحده‌ در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌این‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد .

تبصره‌ ۱- صاحبان‌ مراکز مزبور در صورتی‌ که‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ را خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ بدانندمی‌ توانند به‌ مرجع‌ قضایی‌ صالح‌ شکایت‌ نمایند.

تبصره‌ ‌۲- مأمورین‌ انتظامی‌ موظفند در تمام‌ مراحل‌ اجرای‌ عملیات‌ بازرسی‌ ، تعطیل‌ و مهر و موم‌ یا لاک‌ و مهر کردن‌ محل‌ ، همکاری‌ لازم‌ را با مأمورین‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ به‌عمل‌ آورند .

تبصره ‌۳- آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تدوین‌ می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ سیزدهم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصدو هفتاد و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ‌ ۱۳۷۹/۹/۲۰  به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌است‌ .

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده  ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی آذر ماه  ۱۳۷۹  مجلس محترم  شورای اسلامی ، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر  ۵  فصل  ۹۵  ، ماده  ۵۴  ، تبصره و  ۴۶  بند بشرح ذیل تصویب می نماید.

فصل‌ اول‌ بهداشت‌ فردی‌

فصل‌ دوم‌  شرایط ساختمانی‌ و بهداشتی‌ مراکز تهیه‌ ، تولید ، توزیع‌ ،نگهداری‌ و فروش‌ مواد غذایی‌ و اماکن‌ عمومی‌

فصل‌ سوم‌  وسایل‌ و لوازم‌ کار

فصل‌ چهارم وظایف‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورین‌ نظارت‌ و تکالیف‌ صاحب‌ یا مدیر محلهای‌ مشمول‌ قانون‌

فصل پنجم وظایف مسئول بهداشت محل و مامورین نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محلهای مشمول قانون

قانون ۱۴ مواد خوردنی,آشامیدنی,آرایشی,بهداشتی

کلیه مواد تقلبی و فاسد و موادی که مدت مصرف آنها گذشته باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می شود هر گاه وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوف برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهدرای آنجا امکان ندارد مواد مکشوف بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و نماینده دادستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوف قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم می شود.

درآمد حاصل از این ماده به مصرف تاسیس توسعه و تکمیل آزمایشگاهای تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید.

لازم به ذکر است برای پی بردن  به فساد وتقلبی بودن مواد غذایی این ماده را ابتدا باید نمونه برداری کرد.

در کل نمونه برداری از مواد غذایی به دو گروه:۱- نمونه برداری کنترلی و۲- نمونه برداری روتین ومعمول

برای اجراء مفاد این ماده باید از مواد غذایی نمونه برداری کنترلی کنیم که همراه با ضبط کالا می باشد.

ماده۴۴: نقشه کلیه ساختمانهای اماکن عمومی و مراکز و کارگاها وکارخانجات موضوع این آیین نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی  قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد.

دانلود کارآموزی رشته بهداشت محیط گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط
تعداد صفحات ۲۱۴ صفحه
قیمت ۲۵۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *