گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پروژه مدیریت آموزشی شهرستان قائمشهر از پیش دبستانی تا دانشگاه و نقش آن در گسترش شهری


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دی 30, 1393
584 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه مدیریت آموزشی شهرستان قائمشهر از پیش دبستانی تا دانشگاه و نقش آن در گسترش شهری


دانلود پروژه مدیریت آموزشی شهرستان قائمشهر از پیش دبستانی تا دانشگاه و نقش آن در گسترش شهری

تعداد صفحات ۴۰ صفحه

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

فایل بصورت ورد و کاملا قابل ویرایش می باشد

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست

چکیده
۱
مقدمه
۲
روش تحقیق
۵
ناحیه مورد مطالعه
۷
تعاریف و مفاهیم
۸
ارتباط آموزش شهروندی و توسعه پایدار شهری
۱۲
آموزش‌ و نقش‌ ممتاز آن‌ در توسعه‌ ملی‌ و سازمانی‌
۲۳
چالش‌های‌ مدیریت‌ شهری‌ قائمشهر و نقش‌ آموزش‌ در تحقق‌ آرمان‌های‌ شهری‌
۲۵
نمودهای‌ اهمیت‌ و جایگاه‌ آموزش‌ در نظام‌ اداری‌ و اجرایی‌
۲۷
چالش‌های‌ آموزش‌ کارکنان‌ در شهردای‌ قائمشهر
۲۸
فهرست‌ برخی‌ از چالش‌های‌ موجود
۲۹
راه‌ کارهای‌ تحقق‌ نظام‌ آموزشی‌ کار آمد
۳۱
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۳۴
منابع
۳۷

چکیده

بطور کلی شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایه های انسانی و تربیت آنها نهفته است. آموزش و به ویژه آموزش شهروندی عامل اساسی در ارتقاء فرآیندهای توسعه به شمار می رود (هر چند که این تنها عامل نیست)، به علاوه آموزش شهروندی می تواند سهم بسزایی در مشارکت کامل توده های مردم در پیشرفت خود و در نظارت فعالانه شان نسبت به تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد. آموزش شهروندی از واژه های آشنا در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی در سطح بین المللی و ملی است که از دیر باز درباره آن بحث های زیادی شده است.به طوری که در دهه های اخیر در عرصه های گوناگون آن تلاش چشمگیری انجام شده است که در نهایت باعث توجه به اهمیت و نقش عمیق و گسترده آموزش های شهروندی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل گردیده است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیر آموزش های شهروندی در تحقق و دستیابی به توسعه پایدار شهری در ابعاد مختلف آن (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی) از دیدگاه ساکنان منطقه ۵ شهر قائمشهر می باشد.

نتیجه این تحقیق نشان می دهد که توسعه بایستی دقیقاً در مرکز تمامی برنامه های آموزش شهروندی قرار گیرد و به دلیل آنکه زیر بنای توسعه شهری و به تبع آن توسعه ملی، توسعه در هر یک از بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد لذا برای رسیدن به توسعه در هر یک از بخش ها نیاز به آموزش ضروری به نظر می رسد و از آنجایی که انسان محور توسعه محسوب می شود، نیاز به آموزش برای انسان بیش از پیش ضروری به نظر می رسد که این آموزش می تواند در ابعاد مختلفی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: آموزش شهروندی، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، شهر قائمشهر، منطقه ۵ شهر قائمشهر

مقدمه

آموزش از منابع حیاتی توسعه است که به منظور توان مند سازی باید در دسترس او باشد. در دوران ما آموزش به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالش های آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولاً پذیرفته شده است که در پرتو آموزش امروز، دنیای فردا شکل خواهد گرفت.

در مناظره توسعه پایدار دقیقاً با توجه به نگرش فوق، این مؤلفه شان و جایگاه ویژه ای یافته است و در تحلیل ها و پژوهش های سال های اخیر، بسیاری از برنامه ها و استراتژی های توسعه به خصوص برای قرن بیست و یکم به گونه ای ریشه ای به توفیق در امر آموزش پیوند خورده است. پیشرفت، به گونه ای روز افزون به تولیدات ذهن های تعلیم یافته در عرصه های پژوهش، نوآوری و نظایر آنها بستگی خواهد داشت. بنابراین آموزش نه فقط در پژوهشکده ها و آزمایشگاه ها که در تمامی عرصه های زندگی حضوری فعال دارد و منطقاً عاملی است که مردم را در جوامع مختلف هشیارتر، باسوادتر، آماده تر و مسئول تر، نقادتر و اخلاقی تر می کند و از این رو حامل برترین آرمان های بشری است و در نتیجه حیاتی ترین ابزار در مسیر نیل به توسعه پایدار تلقی می شود.

آموزش شهروندی، مهمترین عامل مؤثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تأمین فرصت های شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می شود، از این رو در جوامع، منزلتی یگانه یافته است.

آموزش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توان مندی را خواهد داشت تا به مثابه ابزاری قابل اعتماد، پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و نیز بین کلاس درس و بازار بنا کند.

توسعه پایدار مفهومی است فراگیر با بار معنایی بسیار گسترده و همین ویژگی آن باعث شده است که گرو های مختلف اجتماعی با اهداف کاملا متفاوت آن را به کار برند.

امروزه تعریف توسعه که تا به حال صرفاً جنبه اقتصادی داشت تغییر کرده و به نوعی جامع نگری با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی روی آورده است که هدف اصلی آن ″ توسعه انسانی پایدار ″ است.

تحقیق پایداری توسعه در مقیاس ملی و جهانی را باید در اذهان و اندیشه های نیروی انسانی جوامع جستجو کرد و دستیابی به آن بدون سرمایه گذاری در امر آموزش نیروی انسانی غیر ممکن است. شاید باور این حقیقت با همه ابعاد که فرآیند توسعه پایدار و تحقق همه ابعاد آن همان تربیت نیروی انسانی است که ریشه در آموزش دارد، هنوز برای بسیاری از کشورهای جهان مشکل باشد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر آموزش های شهروندی در تحقق و دستیابی به توسعه پایدار شهری در ابعاد مختلف آن شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و زیست محیطی در منطقه ۵ شهر قائمشهر (هدف اصلی) و همچنین بررسی موضوعات، شیوه ها و روش ها، زمان و مکان مناسب برای آموزش های شهروندی و نیز شناسایی پارامترهای مؤثر بر میزان آشنایی شهروندان منطقه ۵ شهر قائمشهر با آموزش های شهروندی (اهداف فرعی) می باشد.

   آموزش‌ نیروی‌ انسانی‌ چه‌ جایگاهی‌ در توسعه‌ ملی‌ و سازمانی‌ دارد؟   در تحقق‌ آرمانهای‌ شهری‌، آموزش‌ کارکنان‌ بالقوه‌ چه‌ نقشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟   چالش‌های‌ بنیادی‌ فراروی‌ شهرداری‌ قائمشهر کدامند و آموزش‌ چه‌ نقشی‌ در کاهش‌ چالش‌ها می‌تواند ایفا نماید؟   آموزش‌ پرسنل‌ در نظام‌ اداری‌ و اجرایی‌ چه‌ جایگاهی‌ دارد؟   چالش‌های‌ آموزش‌ کارکنان‌ در شهرداری‌ قائمشهر کدامند؟   برای‌ تحقق‌ نظام‌ آموزشی‌ کارآمد در شهرداری‌ قائمشهر چه‌ باید کرد؟

    گزارش‌ حاضر تلاشی‌ است‌ برای پاسخ‌ به‌ سوالاتی در باب یکی از مهمترین سرمایه ها ی سازمانی ، یعنی آموزش منابع انسانی با رویکرد توصیفی‌ و کاربردی . انگیزه‌ نگارش‌ این‌ گزارش‌ ارائه‌ تجربه‌ شغلی‌ با بهره‌گیری‌ از نظرات‌ کارشناسان‌ و مدیران‌ آموزش‌ شهرداری‌ و تلفیق‌ آن‌ با دانش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ از یک‌ فعالیت‌ پیچیده‌ و دشوار بعنوان‌ “آموزش‌ کارکنان‌” و کمرنگی‌ توجه‌ به‌ آن‌ ـ بدلایل‌ عدیده‌ای‌ که‌ برای‌ تمام‌ فعالیتها با رویکرد فرهنگی‌ وجود دارد ـ می‌باشد. تابلکه‌ بهانه‌ای‌ باشد برای‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ توسط‌ صاحبنظران‌ بمنظور رشد و توسعه‌ فعالیت‌های‌ آموزشی‌ و حرکت‌ بسوی‌ نظام‌ جامع‌ آموزشی‌ در شهرداری‌ قائمشهر.

دانلود پروژه مدیریت آموزشی شهرستان قائمشهر از پیش دبستانی تا دانشگاه و نقش آن در گسترش شهری
تعداد صفحات ۴۰ صفحه
قیمت ۱۲۰۰۰ تومان
فایل بصورت ورد و کاملا قابل ویرایش می باشد
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *