گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

فصل (1): مقدمه اولین شرط داشتن یک تولید اقتصادی، داشتن یک جریان مواد خوب است. برای داشتن یک جریان مواد خوب، لازم است چیدمان ماشین¬آلات به صورت مناسبی صورت پذیرفته باشد. در کنار این دو داشتن یک سیستم حمل¬و¬نقل مناسب منجر به کارا شدن سیستم تولیدی می¬گردد و عمکرد موثر آن سیستم تولیدی منجر به کاهش هزینه¬ها و افزایش سود می¬گردد. اهمیت استفاده از یخچال فریزر در منازل و بسیاری از محیط‌های صنعتی شناخته شده است. یخچال‌ها را به طور کلی می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. یخچال‌های طبیعی، یخچال‌های صنعتی، یخچال‌های خانگی یخچال‌های طبیعی معمولا در قطب‌ها تشکیل شده و زیستگاه بسیاری از حیوانات هستند. یخچال‌های صنعتی برای انباشته کردن و کاهش هزینه کمبود و همچنین جلوگیری از فساد کالاهای فاسد شدنی و کاهش هزینه فساد می‌باشد. مورد مصرف یخچال فریزرهای خانگی مانند یخچال‌های صنعتی است البته در ابعاد کوچکتر. همچنین جنبه انباشته‌سازی این یخچال‌ها در مقایسه با یخچال‌های صنعتی کمتر است، که دارای برچسب انرژی هستند که در مواقع خرید آن باید به آن توجه کرد. این یخچال‌ها شامل قطعات ساختنی و خریدنی بسیاری است، در طی این پروژه به قطعات و نقشه صنعتی و انفجاری آن‌ها اشاره شده است. کارخانه‌های تولید این محصول شامل مواد، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید می‌باشد. در فصل4 به محاسبه ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش‌های مختلف کارخانه پرداخته‌ شده است. در ادامه کلیات طرح استقرار و طرح قسمت‌های مرتبط با تولید و دیگر قسمت¬های مختلف کارخانه، همچنین وظایف این قسمت‌ها پرداخته‌ شده است. در پایان نیز نهایی¬کردن طرح، شامل نمودار ارتباطات کلی کارخانه و طرح کلی استقرار کارخانه با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و ارزیابی طرح‌ها و انتخاب طرح مناسب و... از جمله مورد مطرح شده در پروژه است.


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مرداد 18, 1393
4037 بازدید
3.45
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی یخچال فریزر


قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب
فصل (۱): مقدمه ۱
فصل (۲): معرفی محصول ۲
۲-۱- مقدمه ۲
۲-۲- مراحل ساخت محصول ۵
فصل (۳): بررسی و طراحی محصول ۶
۳-۱- درخت محصول ۶
۳-۲- شرح مشخصات فنی محصول ۷
۳-۲-۱- مشخصات فنی محصول ۷
۳-۲-۲- لیست ماشین آلات ۸
۳-۳- لیست قطعات ۱۰
۳-۳-۱- لیست قطعات خریدنی ۱۰
۳-۳-۲- لیست قطعات ساختنی ۱۳
۳-۴- نقشه صنعتی ۱۵
۳-۵- نقشه انفجاری ۱۶
فصل (۴): بررسی و طراحی فرآیند ساخت ۱۷
۴-۱- عملیات ساخت ۱۷
۴-۱-۱- برگه عملیاتی ۱۷
۴-۱-۲- جدول فرایند عملیات مونتاژ ۲۳
۴-۱-۳- برگه مسیر تولید ۲۵
۴-۲- توالی عملیات ۳۰
۴-۲-۱- نمودار مونتاژ ۳۰
۴-۲-۲- نمودار فرآیند عملیات ۳۲
۴-۳- لیست مواد اولیه ۳۳
۴-۴- برآورد ماشین‌آلات ۳۵
۴-۵- لیست ابزارآلات ۳۹
۴-۶- ملزومات ۴۰
۴-۷- برآورد نیروی انسانی فنی ۴۱
۴-۸- استقرار ماشین‌آلات ۴۳
۴-۹- طرح استقرار بخش‌ها ۴۸
فصل (۵): کلیات طرح استقرار ۴۹
فصل (۶): طرح قسمت مونتاژ ۵۱
۶-۱- بالانس خط تولید ۵۱
۶-۲- برآورد تجهیزات و فضای مورد نیاز ۵۳
۶-۳- فضای مورد نیاز بخش مونتاژ ۵۴
۶-۴- نیروی انسانی مورد نیاز بخش مونتاژ ۵۵
فصل (۷): طرح قسمت‌های دریافت و ارسال ۵۶
۷-۱- وظایف قسمتهای دریافت و ارسال ۵۶
۷-۲- فرم تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال ۵۷
۷-۳- کروکی بخش‌های دریافت و ارسال و زیر بخش‌های آنها ۵۹
۷-۴- ارتباط زیر بخش‌ها در طرح بصورت شماتیک ۵۹
۷-۵- تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای دریافت و ارسال ۶۰
فصل (۸): طرح انبارها ۶۱
۸-۱- وظایف انبارها ۶۱
۸-۱-۱- وظایف انبار مواد اولیه ۶۲
۸-۱-۲- وظایف انبار محصول ۶۲
۸-۲- مشخصههای اقلام ۶۳
۸-۲-۱- مشخصه اقلام مواد اولیه ۶۳
۸-۲-۲- مشخصه اقلام محصول ۶۴
۸-۳-نوع قفسه بندی و شیوه انبارش ۶۵
۸-۴- محاسبه و تعیین انبار ۶۶
۸-۵- نیروی انسانی مورد نیاز در بخش انبار ۶۸
فصل (۹): سایر بخش‌های در ارتباط با تولید ۶۹
۹-۱- وظایف و عملیات مربوط به هر بخش ۶۹
۹-۲- تجهیزات مورد نیاز هر بخش ۷۱
۹-۳- نیروی انسانی مورد نیاز هر بخش ۷۲
۹-۴- کروکی بخشهای مورد بررسی ۷۲
فصل (۱۰): تحلیل جریان مواد و رابطه فعالیت‌ها ۷۳
۱۰-۱- نمودار برنامهریزی استقرار برای محصول (زیر مونتاژ) ۷۳
۱۰-۲- نمودار فرآیند چند محصولی ۷۹
۱۰-۳- جدول از-به ۸۰
۱۰-۳-۱- جدول از- به مربوط به بخش اصلی تولید ۸۰
۱۰-۳-۲- جدول از – به مربوط به تولید محصول ۸۱
۱۰-۴- نمودار رابطه فعالیت‌ها، جریان مواد و رابطه فعالیت‌ها ۸۲
فصل (۱۱): تعیین استقرار بخش‌های تولیدی ۸۴
۱۱-۱- روش‌های دستی استقرار بخش تولیدی ۸۴
فصل (۱۲): طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل ۹۵
فصل (۱۳): طرح بخش‌های اداری ۹۸
۱۳-۱- نمودار سازمانی کارخانه ۹۸
۱۳-۲- جریان اطلاعات در کارخانه با توجه به نمودار سازمانی ۹۹
۱۳-۳- فضای مورد نیاز هر شغل با توجه به فضای اداری ۱۰۰
۱۳-۴- نقشه استقرار بخش‌های اداری ۱۰۱
۱۳-۵- لیست پرسنل مورد نیاز کارخانه ۱۰۴
فصل (۱۴): طرح سیستم حمل‌ و‌ نقل ۱۰۵
۱۴-۱- نمودار برنامه‌ریزی حمل‌ونقل برای محصول ۱۰۵
۱۴-۲- نوع وسیله حمل ‌و نقل برای هر بخش ۱۱۰
۱۴-۳- تعداد و لیست وسایل حمل ‌و‌ نقل، تجهیزات کمکی و وسایل نگهدارنده ۱۱۰
فصل(۱۵): نهایی کردن طرح بخش‌های تولیدی ۱۱۱
۱۵-۱- راهروهای فرعی و اصلی ۱۱۱
۱۵-۲- طرح شبکه راهرو‌ها روی استقرار نهایی ۱۱۲
۱۵-۳- الگوی جریان مواد ۱۱۲
۱۵-۴- انتخاب طرح خوب با توجه به معیارهای یک طرح استقرار خوب ۱۱۲
۱۵-۵- طرح نهایی بخش تولید ۱۱۲
فصل (۱۶): نهایی کردن طرح ۱۱۳
۱۶-۱- نمودار ارتباطات کلی کارخانه ۱۱۳
۱۶-۲- طرح کلی استقرار کارخانه با استفاده از برنامههای کامپیوتری ۱۱۴
۱۶-۳- ارزیابی طرح‌ها و انتخاب طرح مناسب ۱۲۶
۱۶-۴- محل استقرار ستونها، دربها و پنجره‌ها روی نقشه ۱۲۷
۱۶-۵- محل راهروها و عبور و مرور ۱۲۷
۱۶-۶- مسیر جریان مواد بر روی نقشه ۱۲۷
۱۶-۷- مسیر خطوط تاسیسات برقی و مکانیکی روی نقشه ۱۲۷
۱۶-۸- طرح نهایی استقرار ۱۲۷

[purchase_link id=”2316″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]

فصل (۱): مقدمه
اولین شرط داشتن یک تولید اقتصادی، داشتن یک جریان مواد خوب است. برای داشتن یک جریان مواد خوب، لازم است چیدمان ماشین¬آلات به صورت مناسبی صورت پذیرفته باشد. در کنار این دو داشتن یک سیستم حمل¬و¬نقل مناسب منجر به کارا شدن سیستم تولیدی می¬گردد و عمکرد موثر آن سیستم تولیدی منجر به کاهش هزینه¬ها و افزایش سود می¬گردد.
اهمیت استفاده از یخچال فریزر در منازل و بسیاری از محیط‌های صنعتی شناخته شده است. یخچال‌ها را به طور کلی می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
یخچال‌های طبیعی، یخچال‌های صنعتی، یخچال‌های خانگی
یخچال‌های طبیعی معمولا در قطب‌ها تشکیل شده و زیستگاه بسیاری از حیوانات هستند.
یخچال‌های صنعتی برای انباشته کردن و کاهش هزینه کمبود و همچنین جلوگیری از فساد کالاهای فاسد شدنی و کاهش هزینه فساد می‌باشد.
مورد مصرف یخچال فریزرهای خانگی مانند یخچال‌های صنعتی است البته در ابعاد کوچکتر. همچنین جنبه انباشته‌سازی این یخچال‌ها در مقایسه با یخچال‌های صنعتی کمتر است، که دارای برچسب انرژی هستند که در مواقع خرید آن باید به آن توجه کرد.
این یخچال‌ها شامل قطعات ساختنی و خریدنی بسیاری است، در طی این پروژه به قطعات و نقشه صنعتی و انفجاری آن‌ها اشاره شده است.
کارخانه‌های تولید این محصول شامل مواد، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید می‌باشد. در فصل۴ به محاسبه ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش‌های مختلف کارخانه پرداخته‌ شده است.
در ادامه کلیات طرح استقرار و طرح قسمت‌های مرتبط با تولید و دیگر قسمت¬های مختلف کارخانه، همچنین وظایف این قسمت‌ها پرداخته‌ شده است.
در پایان نیز نهایی¬کردن طرح، شامل نمودار ارتباطات کلی کارخانه و طرح کلی استقرار کارخانه با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و ارزیابی طرح‌ها و انتخاب طرح مناسب و… از جمله مورد مطرح شده در پروژه است.

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پروژه , طرح ریزی
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


7 پاسخ به “دانلود پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی یخچال فریزر”

 1. تینا گفت:

  با سلام .پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی تجهیزات مدارس رو چه طور باید دانلود کنم؟ لطفا برام ایمیل کنید

 2. سجاد ترقی گفت:

  با سلام
  آیا این پروژه برای درس ارزیابی کار و زمان مناسب است؟
  میشه قسمتیشو دید تا مطمن بشم بعد خریداری کنم؟

 3. شقایق گفت:

  با سلام.
  چقدر طول می کشه تا فایل به دستم برسه؟
  نوع فایل چیه؟word,pdf???

 4. maryam faramarzi گفت:

  ایا این پروزه به صورت ورد به ما میدین من ورد این لازم دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *