گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پروژه,طراحی,نرم,افزار,سیستم,انبارداری,شرکت,دانلود


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تیر 21, 1393
1259 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه طراحی نرم افزار سیستم انبارداری شرکت آمیکو


فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه ای بر سیستم انبارداری 1
1-1-مقدمه 2
1-2-فواید استفاده از کامپیوتر 3
1-3-تجارت الکترونیک 4
1-4- تفاوت تجارت الکترونيکي با تجارت سنتي 6
1-4-1-سرعت گرفتن رقابت تجاری 6
1-4-2-فروشگاه همیشه باز است 6
1-4-3-ارتباط با مشتری از طریق ابزارالکترونیکی 6
1-4-4-مشتریان تعاملات انجام شده راتحت کنترل دارند 7
1-4-5-شناخت رفتار مشتری 7
1-5-تبلیغات در اینترنت چه مزایایی دارد؟ 8
1-6-تعریف انبار و انواع آن 10
1-6-1-انبار سرپوشیده 10
1-6-2-انبار سرپوشیده هانگارد 10
1-6-3-انبار باز یا محوطه 10
1-7- منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار 11
1-8-مزایای استفاده از سيستم‌ ‌ انبارداری 12
1-9-1- آسان و روان شدن انجام کار 12
1-9-2- گزینش درست اقلام از انبار 12
1-9-3- علامت گذاری اقلام انبار 12
1-9-4- کمک به واحد خرید 12
1-9-5- کاستن از خطاها 13
1-9-6- کمک به تدارک‌کننده 13
1-9-4- اساس سیستم تعیین محل اقلام انبار 13
1-9-7- استاندارد کردن اقلام انبار 14
1-9-8- رایانه و کدگذاری 14
1-10-انواع موجودی های انبار 14
1-10-1-موادخام یا اولیه 14
1-10-2-کالای در جریان ساخت 15
1-10-3-کالای ساخته شده 15
1-10-4-کالای خریداری شده جهت فروش 15
1-10-5-مواد لوازم مصرفی 15
1-10-6-کالای اقساطی 15
1-8-کد گذاری کالا وفواید آن 15
فصل دوم: معرفی وبررسی تکنولوژی استفادهشدهدرطراحی اینسیستم 17
2-1-مقدمه 18
2-2-ویژوال بیسیک چيست؟ 19
2-3-انواع نگارش ویژوال بیسیک 20
2-3-1-نگارش آموزشی 20
2-3-2-نگارش حرفه ای 20
2-3-3-نگارش سازمانی 20
2-4-ویژگی های ویژوال بیسیک 21
2-4-1-ویژگی رابط گرافیکی کاربر 21
2-4-2-ویژگی طراحی سریع برنامه 21
2-4-3-ویژگی استفاده از زبان بیسیک 21
2-4-4-ویژگی رسیدگی به رویداد ها 22
2-4-5-ویژگی محیط توسع یافته مجتمع 22
2-4-6-دسترسی به توابعAPIویندوز 22
2-4-7-ویژگی برنامه نویسی ساخت یافته 22
2-4-8-ویژگی برنامه نویسی شی گرا 23
2-5-معرفی زبانبرنامهنویسیVB.Net 23
2-5-1-محیطبرنامه 23
2-5-2-نرمافزارVisual Studio 24
2-5-3-Visual Studio Expressیاویرایشویژه 25
2-5-4-Visual Studio Standardیاویرایشاستاندارد 25
2-5-5-Visual Studio Professionalیاویرایشحرفهای 25
2-5-6Visual Studio Tools for Office-یاویرایشآفیس 25
2-5-7-Visual Studio Team Systemیاویرایشمخصوصتیمنرمافزار. 26
2-8-انواع داده در VB 26
2-8-1-داده عددی 26
2-8-2-داده غیرعددی 27
2-6-متغییر ها در VB 27
2-7-عملگرها در VB 28
2-9-انواع رویه ها در VB 29
2-9-1-رویه رویداد 29
2-9-2-رویه های ویزوال بیسیک 29
2-9-3-رویه فرعی 30
2-10-معرفی بانک اطلاعاتی 30
2-12- ایجاد بانک های اطلاعاتی در ویژوال بیسیک 31
فصلسوم : تجزیهوتحلیلسیستم کتابخانه مجازی 33
3-1-مقدمه 34
3-2- معرفی نرم افزار سیستم انبارداری 35
3-2-گزارش اولیه 35
3-3-کد گذاری کالا 35
3-5-لیست کاربران 36
3-6-نیاز اصلی کاربران سیستم 36
3-7-نمودار متن سیستم انبارداری 37
3-8-نمودار ER سیستم انبارداری 38
3-9-جدول های بانک اطلاعاتی مورد استفاده شده در سیستم 39
3-9-1-جدول کاربران 39
3-9-3-جدول انبار 39
3-9-4-جدول خودرو 40
3-9-5-جدول قطعات 40
فصل چهارم : راهنمای استفاده از سیستم انبارداری 41
4-1-مقدمه 42
4-2-صفحه Login 43
4-3-صفحه اصلی نرم افزار 44
4-4-صفحه بخش خودرو 45
4-4-1-صفحه ثبت خودرو 45
4-4-2- صفحه بروزرسانی خودروها 46
4-4-3- صفحه جستجو خودروها 46
4-4-4- صفحه گزارش خودرو 47
4-5- صفحه ورود به بخش قطعات 47
4-5-1-صفحه ثبت قطعات 48
4-5-2- صفحه بروزرسانی قطعات 48
4-5-3- صفحه جستجو قطعات 49
4-5-4- صفحه گزارش قطعات 49
4-6- صفحه ورود به بخش انبار 50
4-6-1-صفحه ورود به ثبت انبار 50
4-6-2-صفحه بروزرسانی انبار 51
4-6-3- صفحه جستجو انبار 51
4-6-4- صفحه گزارش انبار 52
4-7-صفحه ورود به ثبت نام کاربر 52
4-8-صفحه گزارش کاربران 53
فصلپنجم : بررسی نهایی ونتیجهگیری 54
5-1-مقدمه 55
5-2-مزایای سیستم انبارداری 56
5-2-1- راحتی دسترسی 56
5-2-2-استفاده بهینه از امکانات رایانه ای برای جستجو و دریافت اطلاعات 56
5-2-3-امنیت نگه داشتن اطلاعات 56
5-2-4-صرفه جویی در هزینه ها 56
5-3-معایب سیستم انبارداری 57
5-3-1-موانع مالی 57
5-3-2-حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود 57
5-3-3-لزوم داشتن مهارت جسجو وبازیابی 57
5-4-نتیجه گیری 58
5-5-پیشنهادات 59
منابع و مآخذ 60

مقدمه:
امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولیدانبوه کالا فراهم شده است و اینکار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر امکانات را میطلبد.تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده های دیگران به وجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی-اجتماعی,انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر میسازد.انبار میتواند در عرضه به موقع محصول جریان عادی تولید,ثبات قیمت محصول, تعمیر و نگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوری که نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است. در این پروژه تصمیمگرفتهشدکهیکسیستمانبارداری طراحیشود.
هدف ما در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتا جامع در خصوص سیستمها مدلهای انبارداری و برنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست.امید است که این پروژه گامی باشد هرچند کوچک در راه تحمیل مدیریت سیستم انبارداری …

1-2-فواید استفاده از کامپیوتر:
با پیدایش رایانه ها در دهه های اخیر منشا اثر فراوان در تمامی حوزه ها بوده و حتی در مواردی به دگرگونی سیر تاریخی و دیر پایی از امور پرداخته است.از جمله آن میتوان به مفاهیمی نظیر آموزش مجازی و تجارت الکترونیک اشاره کرد که با ظهور کامپیوتر اثر بخشی و تنوع آنها نسبت به گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است. از سوی دیگر گسترش دانش بشری و تولید اطلاعات در حوزه های مختلف اعم, استفاده از کامپیوتر را اجتناب پذیر کرده است و کامپیوتر در نگهداری وبازیابی و تجزیه وتحلیل داده و اطلاعات بسیار کمک میکند.فوایدی که کامپیوتر در این زمینه دارنند عبارتند از:
• سرعت زیاد انجام عملیات
• دقت زیاد و قابلیت اعتماد
• ذخیره داده ها
• خستگی ناپذیر

تعداد صفحات 90 صفحه

قیمت : 12000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *