گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پروژه حسابدای سبز - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 18, 1395
793 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه حسابدای سبز


دانلود پروژه حسابدای سبز

تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد .


فهرست

چکیده : ۲

مقدمه: ۲

حسابداری سبز. ۳

تاریخچه پروژه حسابداری محیط زیست.. ۵

حسابداری محیط زیست عملکردگرا ۵

محیط زیست و رشد اقتصادی.. ۹

رابطه‌ی حسابداری و محیط زیست.. ۹

حسابداری سبز و سیستم‌های محیطی‌ مدیریت.. ۱۰

حسابداری سبز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی.. ۱۱

مزایای حسابداری محیط زیست.. ۱۱

حسابداری زیست محیطی.. ۱۳

هزینه یابی زیست محیطی.. ۱۴

گزارشگری زیست محیطی.. ۱۴

حسابداری زیست محیطی.. ۱۵

هزینه یابی زیست محیطی.. ۱۵

گزارشگری زیست محیطی.. ۱۶

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست.. ۱۶

عوامل موثر در توسعه محیط زیست.. ۱۸

یافته‌های تحقیق.. ۱۹

مدل حسابداری و گزارشگری محیط‌زیست.. ۲۴

خطرات محیط‌زیست.. ۲۴

مسئولیت شرکت.. ۲۵

مسئولیتهای اجتماعی صنعت در قبال حفظ محیط‌زیست.. ۲۵

افراد و سازمانها در قبال حفظ محیط‌زیست مسئولیت دارند. ۲۶

رابطه جدید بین صنعت و محیط‌زیست.. ۲۷

اندازه‌گیری اثر صنعت.. ۲۸

حسابداری کنونی کافی نیست.. ۲۸

تمایل به سرمایه‌داری.. ۲۹

تمرکز بر تجارت.. ۳۰

اعتقاد به اقتصاد نئوکلاسیک… ۳۰

کمیت‌پذیری عددی.. ۳۱

وابستگی به پول.. ۳۱

مفاهیم حسابداری.. ۳۲

حسابداری کلی‌نگر جدید. ۳۲

حسابداری کلی‌نگر جدید. ۳۲

افشا و گزارش کردن آثار. ۳۳

ضرورت حسابداری محیط زیست.. ۳۸

انواع حسابداری محیط زیست.. ۳۸

وظایف درون سازمانی:. ۳۹

وظایف برون سازمانی :. ۳۹

عوامل ساختاری حسابداری محیط زیست.. ۴۰

چارچوب حسابداری محیط زیست.. ۴۱

معایب چارچوب اولیه ی ارائه شده از طرف شالتگر. ۴۲

چارچوب تکامل یافته ی حسابداری محیط زیست.. ۴۲

مبنای حسابداری تعهدی.. ۴۳

فرض تفکیک شخصیت.. ۴۳

فرض تداوم فعالیت.. ۴۳

اهداف گزارشگری محیط زیست:. ۴۵

کاربردهای حسابداری محیط زیست:. ۴۵

هزینه یابی زیست محیطی:. ۴۶

شناسایی و طبقه بندی هزینه های زیست محیطی:. ۴۷

هزینه های بالقوه پنهان:. ۴۷

طبقه‌بندی شرکتها به لحاظ هدف و مسئولیت پاسخگویی آنها: ۵۴

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی: ۵۵

واحدهای اندازه‌گیری در EA: 57

شناسایی هزینه و زیان فعالیتهای زیست محیطی آتی: ۶۰

هزینه های تصوری یا ارتباطی: ۶۹

حسابداری محیط زیست: ۷۲

حسابداری زیست محیطی: ۷۴

پیشینه تاریخی.. ۷۴

تعیین هزینه‌ها و درآمدهای محیطی: ۷۶

معیار شناسایی هزینه و زیانهای مرتبط فعالیتهای محیط زیست: ۷۸

مروری بر حسابداری هزینه‌های تحقق یافته محیط زیست : ۷۹

انواع حسابداری زیست محیطی شامل: ۸۰

مخارج آلودگی محیط زیست: ۸۰

افشای هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدا محیط زیست: ۸۲

حسابداری مدیریت زیست محیطی.. ۸۵

تعریف حسابداری مدیریت زیست محیطی از دید سازمان ملل: ۸۵

طبقه‌بندی هزینه‌های زیست محیطی.. ۸۶

انوع هزینه‌های زیست محیطی داخلی: ۸۸

حسابداری زیست محیطی شرکتی و گزارشگری آن.. ۸۹

مدیریت هزینه های زیست محیطی: ۹۲

اصول گزارشگری و محتوای آن : ۹۳

اصول گزارشگری: ۹۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۰۳

منبع.. ۱۰۴

 

چکیده :
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری ۱۴۰۰۰ یک سیستم کنترل مدیریتی است که عملکرد زیست محیطی شرکت را به گونه ای تعریف می کند که نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند. برخی شرکتهای تجاری ایرانی ازجمله شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام کرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شرکت تحمیـل مـی شود، لیکن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یک طرف بنابه دلیل پیروی از یک الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکمیل کننده ممیزی مزبور بوده، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد. ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملکرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً کیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیکن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد کرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید

مقدمه:
فشارهای فزاینده‌ موجود در محیط و آگاهی‌های محیطی،نیاز به مطالعه تعاملات بین‌ بخش‌های اقتصادی با محیط را الزامی کرده‌ است.حساب‌های ملی‌ سنتی(تولید ملی خالص‌ یا ناخالص یا داخلی) بر اندازه گیری رشد و عملکرد اقتصادی تاکید دارد.به منظور ارزشیابی‌ جامع‌تری از دوام و توسعه،لازم است که‌ حوزه حسابداری مالی گسترده‌تر گردد تا استفاده از منابع طبیعی و همچنین زیان‌های‌ موجود در فرایند تولید را شامل شود.

 

تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد .موضوعات :
رشته حسابداری

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *