گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی، با بارهای وابسته به ولتاژ


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

خرداد 30, 1394
894 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی، با بارهای وابسته به ولتاژ


دانلود پایان نامه  پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی، با بارهای وابسته به ولتاژ

این پایان نامه بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات ۸۹ صفحه

قیمت ۱۸۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده
پیشرفت سریع تکنولوژی و حرکت علم به سمت ماشینی شدن، طراحان و مهندسان سیستم قدرت را بر آن داشته، تا با استفاده از شبیه سازی¬های کامپیوتری، یک ابزار قدرتمند برای بررسی صحیح و دقیق یک سیتم قدرت، پیاده¬سازی نمایند.
پخش بار یا پخش توان، یک ابزار قدرتمند برای تحلیل یک سیستم قدرت می¬باشد. مطالعات پخش بار، با استفاده از شبیه¬سازی کامپیوتری صورت می¬گیرد، که با استفاده از آن، جریان عبوری از خطوط و ولتاژ باس¬ها با توجه به قیدهای توان، محاسبه می¬شود.
روش¬های مختلفی برای پخش بار وجود دارد، که غالباً بر مبنای روش¬های تکرار عددی استوارند. در شبکه¬های انتقال، که ولتاژ بالایی دارند و غالباً برای قابلیت اطمینان بیشتر، بهم¬ پیوسته می¬باشند، از ماتریس-های امپدانس و ادمیتانس استفاده می¬شود. از آنجا که شبکه¬های توزیع معمولاً شعاعی¬اند، روش¬های فوق پاسخگو نمی¬باشند. روشی که در این پایان¬نامه برای شبکه¬های توزیع مورد استفاده قرار گرفته، روش جاروب رفت و برگشت، که مبتنی بر روش تکـــرار عـــددی گوس- سایدل می¬باشد، نامیده می¬شود.
در مطالعات پخش بار شبکه¬های توزیع، بارها به سه دسته کلی تقسیم شده¬اند؛ که عبارتند از: بارهای امپدانس ثابت، بارهای توان ثابت و بارهای جریان ثابت.
در مدل¬سازی بارها، مسئله وابستگی بارها به ولتاژ مورد توجه قرار گرفته است، بدین معنی که، تغییرات بار، بدون در نظر گرفتن این که جزء کدام یک از دسته¬های فوق می¬باشد، وابسته به ولتاژ می¬باشد. این وابستگی، طبق روابطی که در فصول آتی ذکر خواهد شد به روشنی دیده می¬شود.
واژه¬های کلیدی: سیستم¬های توزیع شعاعی، مدل¬سازی بار، پخش بار، روش جاروب رفت و برگشت، بارهای وابسته به ولتاژ.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه۱
فصل دوم: شبکه¬های توزیع۴
۲-۱ مقدمه۵
۲-۲ تاریخچه شبکه¬های توزیع۵
۲-۳ تعریف سیستم توزیع۸
۲-۴ سیستم توزیع اولیه۹
۲-۴-۱ سیستم¬های توزیع اولیه شعاعی۱۰
۲-۴-۱-۱ مدار¬های ارتباطی۱۰
۲-۴-۲ سیستم¬های توزیع اولیه حلقوی۱۱
۲-۴-۳ سیستم¬های توزیع اولیه به صورت شبکه به¬هم پیوسته۱۱
۲-۵ سیستم¬های توزیع ثانویه۱۲
۲-۵-۱ سیستم شعاعی مستقیم(تغذیه-تکی۱۳
۲-۵-۲ سیستم ثانویه مشترک۱۳
۲-۵-۳ سیستم شبکه ثانویه۱۴
۲-۶ ترانسفورماتورهای توزیع۱۴
۲-۷ نتیجه¬گیری۱۶
فصل سوم: انواع مدل بار۱۷
۳-۱ مقدمه۱۸
۳-۲ طبقه¬بندی بارها۱۸
۳-۲-۱ بار شهری- خانگی۱۹
۳-۲-۲ بار تجاری۱۹
۳-۲-۳ بار صنعتی۱۹
۳-۲-۴ بار کشاورزی۲۰
۳-۲-۵ بار عمومی۲۰
۳-۳ مدل¬سازی بار۲۰
۳-۳-۱ اهمیت مدل¬سازی بار۲۰
۳-۳-۲ انواع مدل¬های بار۲۰
۳-۳-۲-۱ انواع مختلف مدل¬های استاتیکی بار۲۱
۳-۴ نتیجه¬گیری۲۴
فصل چهارم: پخش بار در شبکه¬های توزیع شعاعی۲۵
عنوان صفحه
۴-۱ مقدمه۲۶
۴-۲ هدف از تحلیل پخش بار ۲۶
۴-۳ روش¬های پخش بار۲۷
۴-۳-۱ روش¬های ماتریس ادمیتانس۲۸
۴-۳-۲ روش¬های ماتریس امپدانس۲۹
۴-۳-۳ روش نیوتن- رافسون۲۹
۴-۴ مقایسه روش¬های مختلف پخش بار۳۲
۴-۵ پخش بار در شبکه¬های توزیع۳۲
۴-۵-۱ روش جاروب رفت و برگشت۳۳
۴-۵-۱-۱ الگوریتم کلی روش جاروب رفت و برگشت۳۴
۴-۶ نتیجه¬گیری۳۸
فصل پنجم: مطالعات عددی بر روی چند شبکه نمونه۳۹
۵-۱ مقدمه۴۰
۵-۲ پخش بار روی شبکه¬ای با سه گره۴۰
۵-۳ پخش بار روی شبکه¬های نمونه با تعداد گره و شاخه فرعی بیشتر۴۶
۵-۴ اثر تغییر پارامترها بر روی نتایج پخش بار۵۶
۵-۴-۱ اثر تغییر بار بر روی نتایج پخش بار۵۶
۵-۴-۱-۱ اثر تغییر بار بر روی پروفیل ولتاژ۵۶
۵-۴-۱-۲ اثر تغییر بار بر روی جریان کشیده شده از خط و تلفات۵۸
۵-۴-۱-۳ اثر تغییر بار بر روی تعداد تکرار یا زمان همگرایی۶۰
۵-۴-۲ اثر تغییر ضریب قدرت بر روی نتایج پخش بار۶۰
۵-۴-۲-۱ اثر تغییر ضریب قدرت بر روی پروفیل ولتاژ۶۰
۵-۴-۲-۲ اثر تغییر ضریب قدرت بر روی تلفات در بارهای مختلف۶۱
۵-۴-۳ اثر تغییر امپدانس خطوط بر روی نتایج پخش بار۶۶
۵-۴-۳-۱ اثر تغییر امپدانس خطوط بر روی پروفیل ولتاژ۶۶
۵-۴-۳-۲ اثر تغییر امپدانس خطوط بر روی تعداد تکرار۶۷
۵-۵ نتیجه¬گیری۷۱
فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات۷۲
۶-۱ نتیجه¬گیری۷۳
۶-۲ پیشنهادات۷۴
مراجع۷۵
ضمیمه: برنامه کامپیوتری پخش بار شبکه¬های توزیع شعاعی۷۷
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: فیدر اولیه شعاعی۹
شکل ۲-۲: نمودار تک خطی ساده ثانویه برای تغذیه مناطق مسکونی و تجاری کوچک۱۳
شکل ۲-۳: سیستم تغذیه شعاعی مستقیم (تغذیه-تکی۱۳
شکل ۲-۴: تغذیه بصورت سیستم ثانویه مشترک۱۴
شکل ۴-۱: : نحوه شماره گذاری گره¬ها و خطوط۳۵
شکل ۴-۲: الگوریتم کلی روش جاروب رفت و برگشت۳۷
شکل ۵-۱: شمای تک خطی شبکه نمونه۴۱
شکل ۵-۲: شمای تک خطی شبکه ۲۳ باسه۵۲
شکل ۵-۳: شمای تک خطی شبکه ۲۸ باسه با شاخه¬های فرعی۵۳
شکل ۵-۴: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۳ باسه در بارهای مختلف۵۷
شکل ۵-۵: پروفیل جریان شبکه ۲۳ باسه در بارهای مختلف۵۸
شکل ۵-۶: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه در بارهای مختلف۵۹
شکل ۵-۷: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۳ باسه برای ضریب توان¬های مختلف۶۱
شکل ۵-۸: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۳ باسه در بارهای مختلف۶۳
شکل ۵-۹: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه برای np=0.564
شکل ۵-۱۰: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه برای np=164
شکل ۵-۱۱: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه برای np=1.565
شکل ۵-۱۲: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه برای np=265
شکل ۵-۱۳: پروفیل تلفات شبکه ۲۳ باسه در بارهای مختلف۶۶
شکل ۵-۱۴: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۳ باسه در امپدانس¬های مختلف۶۷
شکل ۵-۱۵: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۸ باسه در بارهای مختلف۶۹
شکل ۵-۱۶: پروفیل جریان شبکه ۲۸ باسه در بارهای مختلف۶۹
شکل ۵-۱۷: پروفیل تلفات شبکه ۲۸ باسه در بارهای مختلف۷۰
شکل ۵-۱۸: پروفیل ولتاژ شبکه ۲۸ باسه در امپدانس¬های مختلف۷۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۵-۱: نتایج مربوط به پخش بار شبکه شکل (۵-۱)، در حالت جریان ثابت………………….. ۴۳
جدول۵-۲: نتایج مربوط به پخش بار شبکه شکل (۵-۱)، در حالت امپدانس ثابت……………. ۴۴
جدول۵-۳: نتایج مربوط به پخش بار شبکه شکل (۵-۱)، در حالت توان ثابت…………………… ۴۶
جدول۵-۴: اطلاعات مربوط به شبکه ۲۳ باسه………………………………………………………………………. ۴۷
جدول۵-۵: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۳ باسه، در حالت توان ثابت…………………………. ۴۸
جدول۵-۶: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۳ باسه، در حالت جریان ثابت………………………. ۴۹
جدول۵-۷: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۳ باسه، در حالت امپدانس ثابت………………….. ۵۰
جدول۵-۸: اطلاعات شبکه ۲۸ باسه………………………………………………………………………………………. ۵۲
جدول۵-۹: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۸ باسه، در حالت توان ثابت…………………………. ۵۳
جدول۵-۱۰: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۸ باسه، در حالت جریان ثابت……………………. ۵۴
جدول۵-۱۱: نتایج حاصل از پخش بار شبکه ۲۸ باسه، در حالت امپدانس ثابت……………….. ۵۵
جدول۵-۱۲: تعداد تکرار در دو شبکه ۲۳ و ۲۸ باسه، در بارهای مختلف…………………………… ۶۰
جدول۵-۱۳: تعداد تکرار در دو شبکه ۲۳ و ۲۸ باسه با تغییر امپدانس……………………………… ۶۸

دانلود پایان نامه  پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی، با بارهای وابسته به ولتاژ

این پایان نامه بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات ۸۹ صفحه

قیمت ۱۸۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
مهندسی برق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *