برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت این پایان نامه 10000 تومان میباشد

تعداد صفحات 80 صفحه

چکیده

پیشرفت سریع تکنولوژی و حرکت علم به سمت ماشینی شدن، طراحان و مهندسان سیستم قدرت را بر آن داشته، تا با استفاده از شبیه سازی­های کامپیوتری، یک ابزار قدرتمند برای بررسی صحیح و دقیق یک سیتم قدرت، پیاده­سازی نمایند.

پخش بار یا پخش توان، یک ابزار قدرتمند برای تحلیل یک سیستم قدرت می­باشد. مطالعات پخش بار، با استفاده از شبیه­سازی کامپیوتری صورت می­گیرد، که با استفاده از آن، جریان عبوری از خطوط و ولتاژ باس­ها با توجه به قیدهای توان، محاسبه می­شود.

روش­های مختلفی برای پخش بار وجود دارد، که غالباً بر مبنای روش­های تکرار عددی استوارند. در شبکه­های انتقال، که ولتاژ بالایی دارند و غالباً برای قابلیت اطمینان بیشتر، بهم­ پیوسته می­باشند، از ماتریس­های امپدانس و ادمیتانس استفاده می­شود. از آنجا که شبکه­های توزیع معمولاً شعاعی­اند، روش­های فوق پاسخگو نمی­باشند. روشی که در این پایان­نامه برای شبکه­های توزیع مورد استفاده قرار گرفته، روش جاروب رفت و برگشت، که مبتنی بر روش تکـــرار عـــددی گوس- سایدل می­باشد، نامیده می­شود.

در مطالعات پخش بار شبکه­های توزیع، بارها به سه دسته کلی تقسیم شده­اند؛ که عبارتند از: بارهای امپدانس ثابت، بارهای توان ثابت و بارهای جریان ثابت.

در مدل­سازی بارها، مسئله وابستگی بارها به ولتاژ مورد توجه قرار گرفته است، بدین معنی که، تغییرات بار، بدون در نظر گرفتن این که جزء کدام یک از دسته­های فوق می­باشد، وابسته به ولتاژ می­باشد. این وابستگی، طبق روابطی که در فصول آتی ذکر خواهد شد به روشنی دیده      می­شود.

واژه­های کلیدی: سیستم­های توزیع شعاعی، مدل­سازی بار، پخش بار، روش جاروب رفت و برگشت، بارهای وابسته به ولتاژ.

برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید
قیمت این پایان نامه 10000 تومان میباشد
تعداد صفحات 80 صفحه