گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران
مهر 9, 1395
1558 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران


دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

فایل به صورت ورد می باشد

تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه

قیمت۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیدک کنید.

چکیده:

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال ۲۰۰۱ میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است .

واژگان کلیدی: منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، حقوق بین الملل کشاورزی، محیط زیست، تنوع ژنتیکی، توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و  حقوق مالکیت معنوی.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………….صفحه

مقدمه. ۱

۱-بیان موضوع.. ۴

۲- سوالات اصلی و فرعی.. ۶

۳- فرضیه. ۷

۴- سابقه و پیشینه. ۷

۵- ضرورت پژوهش…. ۸

۶- روش تحقیق.. ۹

۷- اهداف… ۱۰

۸- نوآوری پژوهش…. ۱۲

۹- سازماندهی پژوهش…. ۱۲

فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. ۱۴

گفتار اول- مفاهیم.. ۱۶

مبحث اول – منابع ژنتیکی گیاهی.. ۱۶

بند اول – معنای لغوی.. ۱۷

بند دوم – معنای اصطلاحی.. ۱۷

گفتار دوم – مبانی.. ۱۹

گفتار سوم – پیشینه. ۲۰

فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۲۳

گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی   ۲۶

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. ۲۷

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. ۲۹

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه  طبیعی ۳۰

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. ۳۰

مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. ۳۱

مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها ۳۲

گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. ۳۴

مبحث اول – سیاست عادلانه کشاورزی.. ۳۶

مبحث دوم :  تقویت تحقیقات… ۳۷

مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. ۳۹

مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. ۴۰

مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. ۴۱

گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. ۴۳

مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. ۴۵

مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. ۴۶

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. ۴۸

گفتار اول – شناسایی حقوق کشاورزان.. ۴۹

مبحث اول – الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. ۴۹

مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. ۵۱

گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. ۵۳

مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. ۵۴

مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. ۵۵

مبحث سوم :  تسهیم منافع در نظام چندجانبه. ۵۹

مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. ۶۰

مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. ۶۱

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. ۶۲

مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. ۶۳

گفتارسوم :  ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۶۵

مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۶۶

مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۷۱

بند اول :  سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. ۷۳

بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. ۷۴

بند سوم :  ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. ۷۷

نتیجه گیری.. ۸۱

 

منابع و ماخذ.. ۸۳

الف- فارسی.. ۸۴

ب :انگلیسی.. ۸۸

پیوست… ۸۹

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. ۹۰

پیوست (۲). ۱۱۶

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. ۱۱۶

پیوست (۳). ۱۱۹

بخش ۱ – داوری.. ۱۱۹

 

۱-Food and Agriculture Organization of the United Ntionsموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *