گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه نانوکانپیوزیتهای آنیلینی / جلبک دریایی برای حذف رنگزای اسیدی آبی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 21, 1393
890 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نانوکانپیوزیتهای آنیلینی / جلبک دریایی برای حذف رنگزای اسیدی آبی


تعداد صفحات ۷۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه نانوکانپیوزیتهای آنیلینی / جلبک دریایی برای حذف رنگزای اسیدی آبی

فهرست

    ۱-۱ فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه۱۰

۱-۱-۱      بیان مسأله              ۱۰

۱-۱-۲      سوابق تحقیق   ۱۰

۱-۱-۳      فرضیه ۱۱

۱-۱-۴      اهداف تحقیق                   ۱۱

۱-۱-۵      جنبه نوآوری و تحقیق                ۱۱

۱-۲          رنگ  ۱۱

۱-۲-۱      مواد رنگزا                ۱۳

۱-۲-۲      تفاوت مواد رنگینه با رنگدانه           ۱۳

۱-۲-۳      حلالیت        ۱۳

۱-۲-۴      ماهیت شیمیایی   ۱۴

۱-۲-۵      شفافیت۱۴

۱-۲-۶      حضور چسب ها  ۱۴

۱-۲-۷      رنگرزی۱۴

۱-۲-۸      طبقه بندی مواد رنگزا۱۵

   ۱-۲-۸-۱ طبقه بندی مواد رنگزا طبق ساختار شیمیایی۱۵

۱-۲-۸-۲ طبقه بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد۱۵

    ۱-۲-۸-۲-۱ مواد رنگزای گروه اول۱۶

   ۱-۲-۸-۲-۲ مواد رنگزای گروه دوم۱۶

۱-۲-۹      روش حذف رنگ پساب ها۱۸

۱-۲-۱۰   مقایسه پذیری روش ها۱۹

    فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱ جذب سطحی۲۱

   ۲-۱-۱ تئوری جذب سطحی۲۱

    ۲-۱-۲ عوامل مؤثر بر جذب سطحی۲۲

۳-۲ پلی آنیلین و کامپوزیت ها۳۲

    ۲-۳-۱ حذف آرسنیک از محیط های آبی با استفاده از ضایعات برنج / پلی آنیلین۳۲

 ۲-۳-۲ استفاده از کامپوزیت ها پلی آنیلین ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیون از محیط های آبی۳۵

    ۲-۳-۳  حذف رنگزای (ای اوسین وای ) Eosiny به عنوان یک رنگزای آنیونی از محیط آبی به وسیله کامپوزیت های حاوی پلیمر های هادی ضایعات چوب۳۷

    ۵-۱-۳-۳ تأثیر نهان بر حذف رنگ اسیدی آبی ۶۰

۵-۱-۴ ایزوترم های جذب۶۲

      ۵-۱-۴-۱ ایزوترم جذب لانگمیور۶۲

      ۵-۱-۴-۲ ایزوترم جذب فرندلیش۶۶

۵-۱-۵ سنیتیک جذب۶۷

۵-۱-۶ تجزیه و تحلیل ترمودینامیک۶۹

۵-۲ حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ به کمک جاذب جلبک دریایی۷۱

   ۵-۲-۱ تعیین محدوده کالیبراسیون خطی ۷۱

۵-۳ نتیجه گیری۷۱

 منابع و مأخذ

چکیده

 در این مطالعه از ذرات جلبک دریایی و ذرات اصلاح شده آن توسط پلیمر پلی آنیلین بمنظور  حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ استفاده گردید. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی سطح وهمچنین طیف¬سنج مادون¬ قرمز تبدیل فوریه به منظور تایید و عامل دار شدن جلبک دریایی با پلیمر پلی آنیلین استفاده شد. پارامتر های موثر بر حذف رنگزا pH،¬ مقدار جاذب و ¬غلظت بررسی و بهینه شدند.¬ دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی بمنظور تعیین مقدار ماده رنگزا در محلول استفاده شد. نتایج نشان دهنده کارامد بودن جاذب انتخاب شده بمنظور حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲  می باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم های جذب لانگمیور و فرندلیش و برای تعیین نوع معادله سینتیک جذب از معادلات شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب اعم از آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تعیین شدند. نتایج نشان دهنده گرماگیر بودن فرایند جذب می باشد.

کلمات کلیدی¬-جلبک دریایی، پلی آنیلین،کامپوزیت، رنگزای اسیدی آبی ۶۲،ایزوترم جذب.

تعداد صفحات ۷۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
پایان نامه , شیمی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *