گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
مهر 6, 1395
668 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون


دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

فایل به صورت ورد می باشد.

تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

 

فهرست مطالب

مقدمه…۱

۱-بیان مساله…۲

۲-اهمیت و چرایی تحقیق …۴

۳-پیشینه تحقیق….۴

۴-پرسش های تحقیق.۵

۵-فرضیه های تحقیق….۶

۶-اهداف تحقیق…۶

۷-روش تحقیق.۷

۸-سازمان دهی تحقیق..۷

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..۹

گفتار اول: مفاهیم ..۱۱

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ..۱۱

ب-انواع کودک و نوجوان ..۱۲

۱-کودکان و نوجوانان در معرض خطر .۱۲

۲-کودکان و نوجوانان بزهدیده….۱۳

۳-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..۱۳

ج ـ برچسب زنی .۱۴

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..۱۵

گفتار دوم: تاریخچه .. ۱۶

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان .۱۹

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده… ۲۰

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده . ۲۲

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی . ۲۵

گفتار اول: اصول مشترک .. ۲۸

الف ـ اصل برائت .. ۲۸

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها .. ۳۱

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات .. ۳۳

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها . ۳۷

۱-فردی کردن تقنینی ..۳۸

۲-فردی کردن قضایی .۴۰

۳-فردی کردن اجرایی .۴۲

ه ـ اصل تساوی سلاح ها… ۴۳

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام.۴۶

گفتار دوم: اصول اختصاصی . ۴۷

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک . ۴۷

ب ـ اصل عدم مداخله .. ۴۸

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده . ۵۱

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  … ۵۳

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی . ۵۶

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی.. ۵۹

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…۶۰

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان. ۶۳

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه.. ۶۵

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان … ۶۵

۱ـ اخطار.. ۶۹

۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم.. ۷۱

۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی ..۷۲

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . ۷۳

۱ـ تعلیق تعقیب .. ۷۶

۲ـ میانجیگری .. ۸۰

۳ ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

آخرین راهکار.. ۸۲

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی… ۸۶

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن . ۸۸

الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. .. ۸۸

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی.. ۹۲

۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی… ۹۲

۲ـ تعویق صدور رأی.. ۹۳

۳ـ تعلیق اجرای مجازات.. ۹۵

۴ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی.. ۹۶

۵ـ آزادی مشروط .. ۱۰۰

ج ـ مراقبت بعد از خروج .. ۱۰۲

نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۰۶

فهرست منابع ..۱۱۳

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *