گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مرداد 22, 1395
696 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی


دانلود پایان نامه غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

تعداد صفحات پایان نامه ۱۰۰ صفحه

فایل بصورت ورد میباشد و قابل ویرایش

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی خرید آنلاین کلیک کنید.

فهرست مطالب

فصل اول:« چکیده»
مقدمه
۱-۱- تاریخچه آموزش الکترونیکی
۱-۲- تعاریف و مفاهیم کلی ۳
۱-۳- ساختار و ترتیب محتوا ۷
۱-۴- تعامل آموزشی ۹
۱-۵- پورتال یادگیری الکترونیکی  ۹
۱-۶- تحقیق انجام شده در این پایان نامه
۱۰
۱-۷- ساختار پایان نامه
۱۲
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» ۱۴
۲- ۱- وب معنایی  ۱۵
۲-۲- RDF ۱۶
۲-۳- هستی شناسی۲۰
۲- ۴- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ۲۱
۲- ۵- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی ۲۴
۲-۵-۱- متدولوژی SENSUS-Based  ۲۴
۲-۵-۲- متدولوژی  METHODOLOGY۲۴
۲-۵-۳- متدولوژی Uschold and King ۲۵
۲-۵-۴- متدولوژی Gruninger and Fox ۲۵
۲-۵-۵- متدولوژی Amaya Berneras  ۲۶
۲-۶- معرفی نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی ۲۷
۲-۶-۱- مراحل ساخت هستی شناسی ۲۷
۲-۶-۲- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم
۲۸
۲-۶-۲-۱- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی
۲۸
۲-۶-۲-۲- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود
۲۸
۲-۶-۲-۳- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه
۲۸
۲-۶-۲-۴- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها
۲۹
۲-۶-۲-۵- تعریف مشخصه کلاس
۲۹
۲-۶-۲-۶- تعریف محدودیت ها
۲۹
۲-۷- داده های پیوندی
۳۰
۲-۷-۱- تعریف داده های پیوندی
۳۰
۲-۷-۲- تکنولوژی در داده های پیوندی
۳۰
۲-۷-۳- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی
۳۲
۲-۷-۴- انتخاب واژگان URIS و RDF
۳۳
۲-۷-۵- ایجاد لینک
۳۳
۲-۷-۶- ابزار انتشار
۳۴
۲-۷-۷- Revyu
۳۴
۲-۷-۸- APIS شبکه
۳۴
۲-۷-۹- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی
۳۵
۲-۸- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود
۳۶
۲-۸-۱- شبکه ترکیب و ادغام داده
۳۶
۲-۸-۲- شبکه تفسیر محتوا
۳۶
۲-۸-۳- استفهام و بررسی و جستجو
۳۶
۲-۸-۴- تفسیر محتوا
۳۷
۲-۹- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی
۳۷
۲-۹-۱- پروژه GRAPPLE
۳۷
۲-۹-۲- توسعه نرم برای یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی
۳۹
۲-۹-۳- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی
۴۰
۲-۹-۴- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی
۴۱
۲-۹-۵- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده
۴۳
۲-۹-۶- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا
۴۵
۲-۹-۷- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی
۴۶
۲-۹-۸- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد
۴۶
۲-۱۰- خلاصه فصل
۴۶
فصل سوم :« روش پیشنهادی»
۴۸
۳- ۱- مقدمه
۴۹
۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا
۵۰
۳-۳- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی
۵۲
۳-۴- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی
۵۳
۳-۴-۱- محتوای انطباقی قابل توسعه
۵۳
۳-۴-۲- روش های مشارکتی و اجتماعی
۵۴
۳-۴-۳- تفسیر متن براساس هستی شناسی
۵۵
۳-۵- رویکردهای پیشنهادی
۵۶
۳-۵-۱- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع
۵۶
۳-۵-۲- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی
۵۸
۳-۶- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی
۵۹
۳-۷- جمع­آوری داده­های یک منبع داده از وب
۶۰
۳-۷-۱- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده بصورت داده­های پیوندی ……..
۶۰
۳-۸- محتوای ورودی سیستم
۶۱
۳-۹- معماری پیشنهادی
۶۱
۳-۱۰- الگوریتم غنی سازی محتوا
۶۳
۳-۱۰-۱- مرحله اول
۶۴
۳-۱۰-۲- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا
۶۵
۳-۱۱- جهت دهی مبتنی بر مفهوم
۶۶
۳- ۱۲- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار
۶۶
۳-۱۳- خلاصه فصل
۶۷
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » .
۶۸
۴-۱- مقدمه
۶۹
۴-۲- پیاده سازی سیستم پیشنهادی
۶۹
۴-۲-۱- بررسی چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممکن………
۶۹
۴-۳- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی
۷۱
۴-۳-۱- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر
۷۱
۴-۳-۱-۱- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری
۷۱
۴-۳-۱-۲- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها
۷۲
۴-۳-۳-۳- تعریف slotها
۷۲
۴-۳-۳-۴- امتحان آنتولوژی
۷۳
۴-۴- روش ارزیابی در این تحقیق
۷۴
۴-۴-۱- محاسبه بازده دانش
۷۴
۴-۴-۲- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده
۷۵
۴-۴-۳- مرحله نهایی ارزیابی
۷۵
۴-۵- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری
۷۵
۴-۶- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش
۷۷
۴-۷- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان
۷۷
۴-۸- خلاصه فصل
۸۲
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی»
۸۳
۵- نتیجه‌گیری و کارهای آتی
۸۴
۵-۱- نتیجه‌گیری
۸۴
۵-۲- کارهای آتی
۸۵
منابع
۸۶
فهرست جداول

جدول ۴-۱ جدول ارزیابی سیستم قدیم
۸۱
جدول ۴-۲ جدول ارزیابی سیستم جدید
۸۱

فهرست شکل ها

شکل۲-۱-  بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF
۱۸
شکل۲-۲- یک شبکه مفهومی
۱۹
شکل۲-۳- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم
۲۳
شکل۲-۴-  ابر LOD
۳۳
شکل۲-۵- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple
۳۸
شکل۲-۶- معماری ALE   گروه Grapple
۳۹
شکل۲-۷- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی
۴۰
شکل۲-۸- بخش نمونه ای از ارائه دانش
۴۱
شکل۲-۹- معماری سیستم پیشنهادی
۴۱
شکل۲-۱۰- نمایش گرافیکی از مدل کاربر
۴۲
شکل۲-۱۱- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax
۴۳
شکل۲- ۱۲-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده
۴۴
شکل۲- ۱۳- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات
۴۴
شکل۲-۱۴-   استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده
۴۴
شکل۲- ۱۵  معماری پیشنهاد شده
۴۵
شکل۳-۱- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته
۵۱
شکل۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز
۵۱
شکل۳-۳- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی …
۵۳
شکل ۳-۴ -معماری سیستم پیشنهادی
۵۹
شکل۳-۵- معماری پیشنهادی
۶۲
شکل۳-۶- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب
۶۴
شکل ۳-۷- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب
۶۶

چکیده:

در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.

در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.

ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان ۲۰% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان ۴۰% برای آنان دست یافت.

کلمات کلیدی:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکیموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *