گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه تاثیر عوامل موثر بر ترجیح مشتری خارجی در انتخاب محصولات صادراتی (مطالعه موردی سویا)


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اسفند 3, 1394
468 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر عوامل موثر بر ترجیح مشتری خارجی در انتخاب محصولات صادراتی (مطالعه موردی سویا)


دانلود پایان نامه  تاثیر عوامل موثر بر ترجیح مشتری خارجی در انتخاب محصولات صادراتی  (مطالعه موردی سویا)

تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۵۵۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت  آنلاین یا خرید کلیک کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
۱-۱ بخش اول: مقدمه تحقیق ۳
۱-۱-۱ مقدمه ۳
۱-۱-۲ ضرورت تحقیق ۴
۱-۱-۳ اهداف تحقیق ۵
۱-۱-۴ فرضیات تحقیق ۵
۱-۲ بخش دوم: کلیات تحقیق ۵
۱-۲-۱ وضعیت تولید سویا در جهان ۵
۱-۲-۲ میزان کل تولید سویا در جهان ۶
۱-۲-۳ وضعیت تولید سویا در ایران ۷
۱-۲-۴ تولید سویا در استان مازندران: ۱۰
۱-۲-۵ وضعیت صادرات سویا در جهان ۱۲
۱-۲-۶ میزان کل صادرات در جهان طی سال¬های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۰ ۱۳
۱-۲-۷ پنج کشور اصلی صادر کننده سویا ۱۴
۱-۲-۸ وضعیت واردات سویا در جهان ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ بخش اول: ادبیات تحقیق ۱۷
۲-۱-۱ مقدمه: ۱۷
۲-۱-۲ بازار ۱۸
۲-۱-۲-۱ تعریف بازار ۱۸
۲-۱-۲-۲ بازار بالقوه ۱۸
۲-۱-۲-۳ بازار در دسترس ۱۸
۲-۱-۲-۴ بازار در دسترس واجد شرایط ۱۸
۲-۱-۲-۵ بازار تسخیر شده ۱۸
۲-۱-۲-۶ بازار بالقوه ۱۹
۲-۱-۳ بازاریابی ۱۹
۲-۱-۳-۱ بازاریابی و مدیریت بازار: ۱۹
۲-۱-۳-۲ اهداف بازاریابی: ۲۱
۲-۱-۳-۳ فلسفه¬های بازاریابی: ۲۱
۲-۱-۳-۴ اثربخشی بازاریابی: ۲۲
۲-۱-۳-۵ بازاریابی در بنگاه¬های کوچک و متوسط ۲۲
۲-۱-۳-۶ بازاریابی محصولات کشاورزی: ۲۴
۲-۱-۳-۷ بازریابی داخلی: ۲۵
۲-۱-۳-۸ از بازاریابی مدیریتی تا بازاریابی تعاملی: ۲۶
۲-۱-۳-۹ از بازاریابی متمرکز تا بازاریابی غیر متمرکز: ۲۶
۲-۱-۳-۱۰ از بازاریابی منظم تا بازاریابی پیچیده ۲۷
۲-۱-۳-۱۱ استراتژی بازاریابی: ۲۷
۲-۱-۳-۱۲ استراتژی بازار و استراتژی شرکت: ۲۸
۲-۱-۳-۱۳ اصول مدیریت بازاریابی ۲۸
۲-۱-۳-۱۴ آمیخته بازاریابی: ۲۹
۲-۱-۳-۱۵ آمیخته¬های بازاریابی و تاثیرات اینترنت: ۳۰
۲-۱-۳-۱۶ مدیریت ارتباط با مشتریان و بازاریابی: ۳۴
۲-۱-۳-۱۶-۱ بازاریابی رابطه¬مند ۳۴
۲-۱-۳-۱۶-۲ بازاریابی فرد به فرد ۳۵
۲-۱-۳-۱۷ بازار گرایی: ۳۵
۲-۱-۳-۱۸ رفتار¬های بازار گرایی: ۳۶
۲-۱-۳-۱۸-۱ رفتارهای سنتی بازارگرایی نسل اول بازارگرایی : ۳۶
۲-۱-۳-۱۸-۲ رفتارهای مدرن بازارگرایی نسل دوم بازارگرایی: ۳۷
۲-۱-۳-۱۹ بازاریابی بین‌المللی ۳۸
۲-۱-۳-۱۹-۱ ابعاد بازاریابی بین‌المللی ۳۹
۲-۱-۳-۲۰ تعریف بازاررسانی: ۴۰
۲-۱-۳-۲۰-۱ اهمیت بازاررسانی: ۴۰
۲-۱-۳-۲۰-۲ نقش بازاررسانی در توسعه کشاورزی: ۴۱
۲-۲ بخش دوم: پیشینه تحقیق ۴۱
۲-۲-۱ مقدمه ۴۱
۲-۲-۲ مروری بر مطالعات خارجی ۴۱
۲-۲-۳ مروری بر مطالعات داخلی ۴۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۸
۳-۲ نحوه محاسبه ی حاشیه¬های بازاریابی ۴۸
۳-۲-۱ حاشیه¬ی عمده فروشی ۴۹
۳-۲-۲ حاشیه¬ی خرده فروشی ۴۹
۳-۲-۳ حاشیه¬ی کل ۴۹
۳-۳ نحوه¬ی محاسبه¬ی سهم عوامل بازاریابی ۴۹
۳-۴ نحوه محاسبه¬ی ضریب هزینه¬ی بازاریابی ۵۰
۳-۵ نحوه محاسبه¬ی سود عوامل بازاریابی ۵۰
۳-۶ نحوه محاسبه¬ی کارایی بازاریابی ۵۰
۳-۷ آمار و اطلاعات ۵۱
۳-۷-۱ روش تحقیق ۵۱
۳-۷-۲ روش گردآوری اطلاعات(میدانی, کتابخانه¬ای وغیره): ۵۱
۳-۷-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۵۳
۴-۲ نتایج حاصل از شناسایی کانال¬های بازاریابی ۵۳
۴-۲-۱ مسیر¬های بازاریابی : ۵۴
۴-۲-۱-۲ وضعیت قیمت¬ها و هزینه¬ها در میان مسیرهای بازاریابی ۵۴
۴-۳ نتایج حاصل از محاسبه¬ی حاشیه¬های بازاریابی ۵۷
۴-۴ نتایج حاصل از محاسبه¬ی سهم عوامل بازاریابی ۶۰
۴-۵ نتایج حاصل از محاسبه¬ی ضریب هزینه¬ی بازاریابی ۶۱
۴-۶ نتایج حاصل از محاسبه¬ی سود عوامل بازاریابی ۶۲
۴-۷ نتایج حاصل از محاسبه¬ی کارایی بازاریابی ۶۲
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۶۵
۵-۲ نتیجه گیری ۶۵
۵-۳ پیشنهادات ۶۸
منابع و مآخذ ۶۹

 

دانلود پایان نامه  تاثیر عوامل موثر بر ترجیح مشتری خارجی در انتخاب محصولات صادراتی  (مطالعه موردی سویا)

تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۵۵۰۰۰ هزار تومان

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *