گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی)با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اسفند 3, 1394
596 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی)با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۴۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که با شتاب‏ زیادی درحال انجام است و تقریبا اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است،افزایش در تجارت از طریق رشد صاردات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین المللی و رهایی از اقتصاد تک‏ محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی همه کشورها از جمله کشور ما می‏باشد. با توجه به هدف پژوهش حاضر به بررسی بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط شیوه‏های تولید گل و گیاه در استان مازندران می پردازد که باتوجه به حجم نمونه آماری که براساس جدول مورگان محاسبه شده برابر با ۱۰۸ نفر بوده است و همچنین در جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامه ای ۳۰ سئوالی محقق ساخته که جهت روایی آن با آزمون آلفای کرونباخ بررسی گردیده که برابر با ۰٫۸۶۲ است و نیز جهت تحلیل فرضیه ها از آزمونهای پیرسون،  فیشر  و آزمون T استفاده شده است که در نهایت با توجه به نتایج حاصله از فرضیه ها می توان چنین بیان داشت :

بر اساس نظرات پاسخگویان که از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی می باشند در وهله اول با پرورش گل و گیاهان زینتی به روش صنعتی می توان علاوه بر بالا بردن کیفیت و دوام محصول سیستم پرورش را بهبود بخشید و صادرات گل و گیاه زینتی را توسعه بخشید و در وهله دوم با  بازاریابی مناسب و قانون مند و  مدیریت صحیح در  نحوه فروش و توزیع محصول به پیشرفت صادرات گل و گیاه زینتی نایل آمد .

فهرست مطالب
عنوان

فصل اول کلیات تحقیق
۱-مقدمه

۱-۱اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳ فرضیه تحقیق

۱-۴ هدف اصلی

۱-۵ متغیرهای تحقیق

۱-۵-۱- متغیر مستقل

۱-۵-۲- متغیر وابسته

۱-۶- دامنه و قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

۱-۶-۳- قلمرو زمانی

۱-۷- تعاریف نظری

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف بازاریابی

۲-۳- انواع تقاضا

۲-۴) بخش اول تحقیق

۲-۴-۱) رفتار مصرف کننده

۲-۴-۲) تعریف رفتار مصرف کننده

۲-۴-۳) رفتار خرید مصرف کننده

۲-۴-۴) مدلهای رفتار مصرف کننده

۲-۴-۵) رفتار مصرف کنندگان از دیدگاه اقتصاد

۲-۴-۶) رفتار مصرف کننده از دیدگاه روانشناسی

۲-۴-۷) رفتار مصرف کننده از دیدگاه جامعه شناسی

۲-۴-۸) مدل جامع رفتار مصرف کننده

۲-۴-۹) آمیخته های بازاریابی

۲-۴-۱۰) پیدایش مفهوم

۲-۵ ) بخش دوم

۲-۶ ) مقدمه

۲-۷) رضایت مشتری

۲-۸) مفهوم رضایت مشتری از دیدگاه پژوهشگران

۲-۱۰) بخش سوم

۲-۱۱) رابطه آمیخته های بازاریابی و رفتار مصرف کننده

۲-۱۲ ابعاد بازاریابی

۲-۱۴ پیدایش مفهوم ۴P

۲-۱۴-۱ آمیخته ی بازاریابی (۴ P بازاریابی)

۲-۱۴-۱-۱ محصول

۲-۱۴-۱-۲-  قیمت

۲-۱۴-۱-۳ ترفیع

۲-۱۴-۱-۴  توزیع

۲-۱۴-۲ آمیزه بازاریابی

۲-۱۵ ضرورت معرفی گل‌های ایرانی به بازارهای داخلی و خارجی

۲-۱۶ وضعیت صادرات گل و گیاهان زینتی

۲-۱۸-۱ بازاریابی گل و گیاهان زینتی و محصولا‌ت گلخانه ای

۲-۱۹ پیشینه تحقیق

۲-۱۹-۱ سابقه داخلی

۲-۱۹-۲ سابقه خارجی

۲-۳ خلاصه فصل دوم:

فصل سوم روش تحقیق
۳- مقدمه

۳-۱ جامعه آماری و نمونه

۳-۲ جامعه آماری

۳-۳ نمونه آماری

۳-۴ نوع روش تحقیق

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات

۳-۵-۱ ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۶ روایی  اعتبار  پرسشنامه

۳-۶-۱ پایایی  قابلیت اعتبار

۳-۷  تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۸  آزمون فریدمن

۳-۹ خلاصه فصل سوم

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی  نمونه آماری با توجه به جنسیت

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی  نمونه آماری با توجه به میزان تحصیلات پاسخگویان

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی  نمونه آماری با توجه به بررسی پراکندگی رده های شغلی پاسخگویان

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی  نمونه آماری با توجه به بررسی سابقه فعالیت پاسخگویان در سازمان

۴-۳- اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری

۴-۴ آمار استنباطی

۴-۴-۱ سوال فرعی اول

۴-۴-۲ سوال فرعی دوم

۴-۵ آزمون ضریب همبستگی پیرسون

۴-۶ آزمون ضریب همبستگی چندگانه

۴-۷-آزمون ANOVA

۴-۸ نتیجه گیری نهایی

۴-۹ خلاصه فصل چهارم:

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه

۵-۲ بررسی نتایج

۵-۳ پیشنهادات

۵-۶ مشکلات و محدودیتهای تحقیق

۵-۶-۱ محدویت های تحت کنترل محقق

۵-۶-۲ محدویت های خارج از کنترل محقق

منابع و ماخذ

پیوستهاموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *