گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل و موانع موجود جذب توریسم در مازندران


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل و موانع موجود جذب توریسم در مازندران
شهریور 13, 1395
689 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل و موانع موجود جذب توریسم در مازندران


دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل و موانع موجود جذب توریسم در مازندران

تعداد صفحات ۶۸ صفحه

فایل بصورت ورد می باشد.

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید.

چکیده. ۱فهرست عناوین

فصل اول: ۲

۱-۱ مقدمه: ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۵

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق: ۶

۱-۴ هدف های تحقیق: ۶

اهداف اصلی: ۶

۱-۵ پرسش های تحقیق: ۷

۱-۶ پیش فرض ها یا فرضیه های اصلی: ۷

فصل دوم: ۸

۲-۱ پیشینه تحقیق: ۹

۲-۲ مفاهیم و اصطلاحات… ۱۰

۲-۲-۱ تعریف توریسم.. ۱۰

۲-۲-۳ اکوتوریسم( Ecotourism). 11

۲-۲-۴ تعریف اکوتوریسم.. ۱۲

۲-۲-۵ ویژگی های اکوتوریسم.. ۱۳

۲-۲-۶ چند تقسیم بندی از اکوتوریسم.. ۱۴

۲-۲ مبانی نظری ( مدل ها ، نظریات تحقیق و تئوریها). ۱۴

۲-۲-۱ نگرش سیستمی به گردشگری.. ۱۴

۲-۲-۲ عناصر صنعت گردشگری.. ۱۶

۲-۲-۳ دیدگاه گان.. ۱۷

۲-۲-۴ دیدگاه رای.. ۱۸

۲-۲-۵- دیدگاه هولدن.. ۲۰

۲-۲- ۶- مدل تحلیلی swot: 22

۲-۲-۷- ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف( swot). 22

فصل سوم: ۲۷

۳-۱- روش تحقیق: ۲۸

۳-۲- جامعه آماری.. ۲۸

۳-۳- روش نمونه گیری.. ۲۸

۳-۴- شیوه گردآوری اطلاعات… ۲۸

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات… ۲۹

۳-۶-شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها ۲۹

۳-۷- محدودیت­های تحقیق۲۹

فصل چهارم.. ۳۱

تجزیه وتحلیل داده ها ۳۱

۴-۱- مقدمه۳۲

۴-۲- ماخذء: مطالعات میدانی پژوهشگر. ۳۲

۴-۲-۱ استفاده از مدل SWOT برای تعیین راهبرد توسعه گردشگری۳۲

۴-۲-۲-۱ عوامل درونی۳۳

نقاط قوت… ۳۳

۴-۲-۲ عوامل بیرون۳۷

فرصتها ۳۷

تهدیدها ۳۸

۴-۳- آزمون فرضیات… ۴۸

۱- فرضیه اول۴۸

۲- فرضیه دوم۴۹

فصل پنجم: ۵۰

نتیجه گیری… ۵۰

۵-۱ نتیجه­گیری۵۱

۵-۲ پیشنهادات و راهکارها۵۲

منابع و ماخذ.. ۵۴

منابع.. ۵۵

منابع لاتین… ۵۸

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱) : عناصر صنعت گردشگری( سی سا). ۱۷

جدول (۲-۲) : عناصر صنعت گردشگری( سینکلر و استبلر). ۱۷

جدول (۲-۳) : ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف swot ۲۶

 

 

فهرست نمودار

نمودار (۲-۱): نگرش سیستمی به گردشگری ۱۶

نمودار (۲-۴) : جایگاه مقاصد گردشگری۱۹

نمودار (۲-۵) : دیدگاه هولون.. ۲۱

نمودار (۴-۱): محیط داخلی و محیط خارجی۳۳

نمودار (۴-۲): ابعاد چهارگانه تجزیه و تحلیل SWOt. 41

چکیده

این پژوهش به بررسی پتانسیل­ها و موانع جذب توریسم در مازندران می پردازد. اکوتوریسم گرایش نسبتأ تازه در صنعت گردشگری است . محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت، هدف های اصلی و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هستند.

در این نوشتار، ضمن جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری به روش تحلیل محتوا ، به معرفی پتانسیل های اکوتوریستی استان مازندران پرداخته شد. سپس در مراحل بعدی تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهکار از روش swot استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتابخانه ای ­ میدانی می باشد.

در یک نتیجه گیری کلی با نگرش سیستمی ، به رابطه بین نقاط قوت و ضعف محیط داخلی از یک سو و فرصت و تهدیدهای محیط خارجی استان مازندران می توان اظهار داشت که مازندران در بخش تاسیسات اقامتی و پذیرایی ، تبلیغات و آموزش و …. با کمبود هایی مواجه است. می توان نتیجه گفت که هر چند استان مازندران از لحاظ توانمندی های اکوتوریستی در شرایط مناسبی برای جذب گردشگر قرا دارد اما به دلیل ضعف ها و کمبود امکانات زیر ساختی و توسعه اکوتوریسم منطقه با چالش روبه رو است.

واژگان کلیدی:  توریسم، اکوتوریسم، اوقات فراغت، مازندرانموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *