گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

بررسی نوآوری بر بین المللی کسب و کار


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 11, 1395
950 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نوآوری بر بین المللی شدن کسب و کار


دانلود پایان نامه بررسی نوآوری بر بین المللی شدن کسب و کار

تعداد صفحات ۸۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

فایل بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد .

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت کلیدی فناوری اطلاعات در تجارت و اقتصاد از یکسو  و جایگاه مهم صادرات به عنوان مبدل اقتصادی، توسعه و اشتغال در جهان از سوی دیگر  بررسی استراتژی های نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه در دنیای رقابتی امروز لزوم بکارگیری ابزارهای نوین فناوری و تجارت برای تمام بنگاه ها به منظور غلبه بر فشارهای رقابتی  جدید امری اجتناب ناپذیر است.

در این پژوهش محقق سعی دارد تا آنچه هست یا وضعیت موجود را بدون هیچ دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده و نتایج عینی از موقعیت را بیان نماید . بنابراین از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ۳۲۴ شرکت مستقر در شهرک های صنعتی مازندران که از نوآوری الکترونیکی بهره می برند، از ۱۷۶ پرسشنامه با ۲۶ سوال پیرامون عوامل موفقیت استراتژی های نوآوری استفاده شده است و پایایی ابزار اندازه گیری ۰٫۹۳۸ بوده است.

در این تحقیق ابتدا به بررسی استراتژی های نوآوری الکترونیکی و بیان عوامل موفقیت در این استراتژی ها، عوامل اثر گذار استخراج شده و با مطالعه الگوی پرسشنامه های مرتبط با تحقیق و بهره گیری از دانش خبرگان شرکت های صادراتی فعال تکمیل گردیده است.با محاسبات آماری روی داده های کسب شده تاثیر عوامل بر موفقیت نوآوری الکترونیکی بررسی و آزمون شده است .

کلید واژه ها :

نوآوری الکترونیکی، استراتژی نوآوری، شرکت های صادراتی ،صادرات

فهرست

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق). ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۷- تعریف واژه های کلیدی.. ۶

۱-۷-۱-نوآوری: ۶

بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی– اجتماعی تعریف می شود که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند. بنابراین می توان بازاریاب را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی دانست که بوسیله آن افراد و گروه ها فارغ از مرزبندی رایج جغرافیایی و نژادی می توانند از راه تولید و مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران، نیازها و خواسته های خویش را مرتفع سازند. ۶

۱-۷-۲-نوآوری الکترونیکی: ۷

نوآوری الکترونیکی عبارتست از بکارگیری کانالهای الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام های نوآوری. ۷

۱-۷-۳-شرکت های صادراتی: ۷

بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است: کسب و کارهای دارای ۱ تا ۹ کارگر، ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۵۰ تا ۹۹ کارگر و کسب و کارهای دارای بیش از ۱۰۰ کارگر. هرچند این طبقه‌بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را کارخانجات صنعتی بزرگ قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط به حساب می‌آورد. ۷

۱-۷-۴-استراتژی: ۷

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. ۱۰

۱-۲- مقدمه. ۱۰

۲-۲- تجارت الکترونیک… ۱۰

۲-۲-۱- تعریف تجارت الکترونیک… ۱۱

۲-۲-۲- انواع تجارت الکترونیکی.. ۱۳

۲-۲-۳-  مراحل تجارت الکترونیک… ۱۴

۲-۲-۴- اجزاء تجارت الکترونیکی.. ۱۴

۲-۲-۵- مدلهای کسب و کار در تجارت الکترونیک… ۱۶

۲-۲-۶- مزایای تجارت الکترونیکی.. ۱۹

۲-۲-۶-۱ – مزایای تجارت الکترونیک برای سازمان: ۱۹

۲-۲-۶-۲- مزایای تجارت الکترونیکی برای مشتریان. ۲۰

۲-۲-۶-۳- مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه. ۲۰

۲-۲-۷- مزایای وب.. ۲۱

۲-۲-۷-۱- مزایای وب  برای مصرف کننده ۲۱

۲-۲-۷-۲- مزایای وب برای شرکت.. ۲۱

۲-۳- تجارت الکترونیک در صادرات ها ۲۲

۲-۳-۱ تعریف صادرات.. ۲۲

۲-۳-۲-اهمیت صادرات ها ۲۵

۲-۳-۳-کاربرد ICT در صادراتها ۲۶

۲-۴- اجزاء بازاریابی اینترنتی.. ۲۹

۲-۴-۱- اهداف بازاریابی اینترنتی.. ۳۰

۲-۴-۲- آمیخته بازاریابی اینترنتی.. ۳۱

۲-۴-۳- تأثیر اینترنت و نوآوری اینترنتی بر محصول. ۳۳

۲-۴-۴- تأثیر اینترنت و نوآوری اینترنتی بر توزیع. ۳۴

۲-۴-۵- تأثیر اینترنت بر نوآوری اینترنتی بر قیمت.. ۳۴

۲-۴-۶- تأثیر اینترنت و نوآوری اینترنت بر ترفیع. ۳۵

۲-۵- خرید و فروش الکترونیکی.. ۳۷

۲-۵-۱- فروش بهنگام محصولات.. ۳۹

۲-۵-۲- سیستم خرید از طریق اینترنت.. ۴۰

۲-۵-۳- ایجاد یک فروشگاه مجازی.. ۴۰

۲-۵-۴- عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. ۴۱

۲-۶- نوآوری الکترونیکی.. ۴۲

۲-۶-۱- تعریف و تکامل نوآوری الکترونیکی.. ۴۳

۲-۶-۲- استراتژی های نوآوری الکترونیکی.. ۴۵

۲-۶-۲-۱- نوآوری مبادله ای.. ۴۵

۲-۶-۲-۲- نوآوری مبتنی بر پایگاه داده ۴۷

۲-۶-۲-۳- استراتژی نوآوری رابطه ای.. ۴۸

۲-۶-۲-۴- نوآوری مبتنی بر دانش.. ۵۰

۲-۷- صنایع کوچک و متوسط.. ۵۳

۲-۷-۱-۱- استراتژی محصول / خدمات.. ۵۴

۲-۷-۱-۲- استراتژی ارتقاء. ۵۴

۲-۷-۱-۳- استراتژی نیروی انسانی.. ۵۵

۲-۷-۱-۴- استراتژی فرآیند. ۵۵

۲-۷-۱-۵- استراتژی قیمت.. ۵۵

۲-۷-۱-۶- استراتژی تجاری بدون کاغذ. ۵۶

۲-۸- عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری الکترونیکی.. ۵۷

مقدمه. ۶۲

۳-۲- روش پژوهش.. ۶۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۶۲

۳-۴- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری.. ۶۳

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.. ۶۳

۳-۷-  روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۴

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۴

۱-۴ مقدمه. ۶۶

۴-۲ آمارتوصیفی.. ۶۶

۴-۲-۱ توزیع فراوانی جنسیت.. ۶۷

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت.. ۶۷

۴-۲-۲ توزیع فراوانی سن. ۶۸

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سن. ۶۸

۴-۲-۳ توزیع فراوانی تحصیلات.. ۶۹

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی تحصیلات.. ۶۹

۴-۲-۴ توزیع فراوانی سابقه. ۷۰

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی سابقه. ۷۰

۴-۲-۵ توزیع فراوانی عوامل مدیریت ارتباط با مشتری.. ۷۱

۴-۳ آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ۷۱

۴-۳-۱ بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلی.. ۷۱

جدول ۴-۶ نتایج آزمون  کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق.. ۷۲

۴-۳-۲ بررسی سوالات تحقیق.. ۷۳

۴-۳-۲-۱ سوال اصلی تحقیق.. ۷۳

۴-۳-۲-۲ سوالات فرعی تحقیق.. ۷۳

جدول ۴-۷ آزمون T مربوط به متغیر دانش مدیران. ۷۵

جدول ۴-۸ آزمون T مربوط به الزامات فنی.. ۷۶

جدول ۴-۹ آزمون T مربوط به نیروی انسانی.. ۷۶

جدول ۴-۱۰ آزمون T مربوط به رقبا ۷۷

جدول ۴-۱۱ آزمون T مربوط به سازمان. ۷۷

جدول ۴-۱۲ آزمون T مربوط به مشتریان. ۷۸

۵-۱ مقدمه. ۸۰

۵-۲ نتایج تحقیق.. ۸۰

۵-۳ پیشنهادات.. ۸۱

۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۸۲

۵-۵ پیشنهاد به سایر محققین. ۸۲موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *