گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی نقاط صعف و قوت صنعت گردشگری در شهر بابلسر (در سه دهه اخیر) - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مرداد 27, 1395
547 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نقاط صعف و قوت صنعت گردشگری در شهر بابلسر (در سه دهه اخیر)


دانلود پایان نامه بررسی نقاط صعف و قوت صنعت گردشگری در شهر بابلسر (در سه دهه اخیر)
تعداد صفحات ۶۱ صفحه
قیمت ۲۵۰۰۰ تومان
فایل کامل و بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید


چکیده ۱
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ۴
۱-۲-هدف تحقیق ۵
۱-۲-۱- اهداف علمی ۵
۱-۲-۲- اهداف کاربردی ۶
۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۶
۲-۱- پیشینه تحقیق ۸
۲-۲-مفاهیم و تعاریف ۹
۲-۲-۱- تعاریف جهانگردی ۹
۲-۲-۲-تعریف توریست ۱۰
۲-۳-گردشگری و توسعه آن ۱۱
۲-۴-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری ۱۲
۲-۴-۱-عوامل محیط طبیعی ۱۲
۲-۴-۲-عوامل فرهنگی و اجتماعی ۱۴
۲-۴-۳-عوامل تاریخی و سیاسی ۱۵
۲-۴-۴-عوامل اقتصادی ۱۶
۲-۴-۵-عوامل فضایی-کالبدی ۱۷
۲-۵-۱- گردشگری تفریحگاهی ۱۸
۲-۵-۲- گردشگری شهری ۱۹
۲-۵-۴- گردشگری در مقیاس کوچک و غیرمعمول ۲۰
۲-۵-۵- سایر شکل‌های گردشگری ۲۲
۲-۶- ضرورت گردشگری ۲۴
۲-۷- اهداف گردشگری ۲۵
۲-۷-۱- شناخت فرهنگ اقوام دیگر ۲۵
۲-۷-۲- دیدن آثار تاریخی ۲۵
۲-۷-۳- زیارت اماکن مقدس ۲۵
۲-۷-۴- سرگرمی و ورزش ۲۵
۲-۷-۵- اهداف تخصصی و تجاری ۲۶
۲-۸- انگیزه گردشگری ۲۶
۲-۹- سیر تحول گردشگری ۲۷
۲-۹-۱- تاریخچه گردشگری در جهان ۲۷
۲-۹-۲- تاریخچه گردشگری در ایران ۲۸
۲-۹-۳- تاریخچه گردشگری در مازندران ۳۰
۳-۱- روش تحقیق ۳۲
۳-۲- جامعه آماری و نمونه ۳۲
۳-۳- تعریف داده‌ها و مفاهیم ۳۲
۳-۳-۱- سیروسفر ۳۲
۳-۳-۲- گردشگری ۳۳
۳-۳-۳- مکان اقامتی ۳۳
۳-۴- منابع مورد استفاده ۳۶
۴-۱- تجزیه‌و تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری بابلسر ۳۸
۴-۲- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری بابلسر ۴۱
۴-۴- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهرستان بابلسر ۴۳
۴-۷- تدوین راهبردها ۴۴
۵-۱- نتیجه¬گیری ۴۸
۵-۲-پیشنهادات ۴۸
منابع ۵۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱- ماتریس راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در بابلسر ………………………………. ۴۰
جدول ۴-۲- نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (فرصت¬ها) ………………………………………………. ۴۱
جدول ۴-۳- نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (تهدیدها)…………………………………………………. ۴۲
جدول ۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط قوت)……………………………………………….. ۴۳
جدول ۴-۵- نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط ضعف)……………………………………………… ۴۴

چکیده
این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر بابلسر می پردازد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. این جزء از سیستم، مجموعه خدمات، تسهیلات و تأسیساتی را در بر میگیرد که حوزه مانور و عملکرد گردشگران را تعیین نموده و شرایطی را فراهم می آورد که بر اساس آن گردشگران وضعیت آسایشی مطلوب تری را تجربه نمایند. امروز بابلسر مقصد بسیاری از گردشگران شهری منطقه وکشور است، در صورتی که فاقد برنامه ریزی جامع و امکانات رفاهی چه از نظر کمی و کیفی می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و تلاش بر این بوده که با برداشت میدانی و کتابخانه ای و شناخت جاذبه های بی شمارگردشگری، فرصتها و تهدیدها (روش SWOT ) و آثار منفی عدم توسعه امکانات رفاهی برای جذب توریسم و ماندگاری آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: احیای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه خدمات گردشگری، معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری در رسانه ها و تقویت وتشویق تورهای گردشگری کوتاه مدت، استفاده از مدیران تحصیلکرده و اگاه به مسایل گردشگری در راس امور تصمیم گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارکانها و موسسات مرتبط با گردشگری منطقه بابلسر، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای برنامه های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیتهای نسبی شهر بابلسر در زمینه سرمایه گذاری های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری.

واژگان کلیدی: گردشگری شهری، امکانات رفاهی، توریسم، اوقات فراغت، بابلسر

دانلود پایان نامه بررسی نقاط صعف و قوت صنعت گردشگری در شهر بابلسر (در سه دهه اخیر)
تعداد صفحات ۶۱ صفحه
قیمت ۲۵۰۰۰ تومان
فایل کامل و بصورت ورد و قابل ویرایش می باشد
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *