گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

فروردین 27, 1395
494 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه


عنوان:

بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۳

۱-۲-بیان مسئله۴

۱-۳-اهداف تحقیق۶

۱-۴-فرضیه ها۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق۸

۲-۱-۱  اسطوره۸

۲-۱-۲-رابطه ی اساطیر با ادبیات حماسی۱۰

۲-۱-۳-حماسه۱۱

۲-۱-۴-شعر حماسی و شعر غنایی۱۱

۲-۱-۵-ظهور داستان ها و روایات حماسی۱۲

۲-۱-۶-داستان نویسی۱۳

۲-۱-۷-سیری در ادبیات سنتی قبل از اسلام۱۳

۲-۱-۸-ارتباط دین و ادبیات۱۳

۲-۱-۹-معرفی اوستا۱۴

۲-۱-۱۰-تقسیم بندی اوستا۱۴

۲-۱-۱۱-سرودها و ارزش های اجتماعی اوستا۱۵

۲-۱-۱۲-تأثیر فلسفه و آیین زرتشت در تشکیل سلطنت جهانی۱۶

۲-۱-۱۳-آیین زرتشت۱۷

۲-۱-۱۴- نظری بر زندگی زرتشت۱۸

۲-۱-۱۵-از اوستا تا ادبیات پهلوی۱۹

۲-۱-۱۶-زندگانی و خانواده ی فردوسی۱۹

۲-۱-۱۷-تحصیلات فردوسی۲۲

۲-۱-۱۸-مذهب و اخلاق فردوسی۲۲

۲-۱-۱۹-زبان فردوسی۲۴

۲-۱-۲۰-سبک فردوسی۲۵

۲-۱-۲۱-وفات فردوسی۲۶

۲-۱-۲۲-شاهنامه۲۸

۲-۱-۲۳-منابع و مآخذ شاهنامه۳۰

۲-۱-۲۴-موضوع شاهنامه۳۱

۲-۱-۲۵-تاثیر شاهنامه در ادبیات فارسی۳۴

۲-۱-۲۶- سخن بزرگان درباره ی شاهنامه۳۵

۲-۱-۲۷- سرودن شاهنامه۳۶

۲-۲-پیشینه ی تحقیق۳۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- نوع تحقیق  ۴۰

۳-۲- روش وابزار گرد آوری داده های تحقیق ۴۰

۳-۳- روش تجزیه وتحلیل داده ها ی تحقیق ۴۰

۳-۴- بیان قلمرو تحقیق۴۰

۳-۴-۱ موضوع تحقیق۴۰

۳-۴-۲ ابزار و مکان۴۱

۳-۴-۳ زمان مورد مطالعه ۴۱

۳-۴-۴ جامعه تحقیق۴۱

۳-۴-۵ کاربرد تحقیق۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه۴۳

۴-۱-۲-اهریمن۴۴

۴-۱-۳-ابلیس۴۶

۴-۱-۴- دیو۴۷

۴-۲-ویژگی اهریمن۴۸

۴-۲-۱-ویژگی اهریمن در اوستا۴۸

۴-۲-۲- ویژگی اهریمن در شاهنامه۴۹

۴-۲-۳-جایگاه اهریمن در اوستا و شاهنامه۵۱

۴-۳- نبرد با اهریمن۵۲

۴-۳-۱-نخستین انسان و پهلوان در اوستا و نبردشان با اهریمن۵۲

۴-۳-۲-نخستین پادشاهان در شاهنامه و نبردشان با اهریمن۵۳

۴-۳-۳-مقایسه۵۴

۴-۳-۴-جمشید و اهریمن در اوستا۵۵

۴-۳-۵-جمشید و اهریمن در شاهنامه۵۶

۴-۳-۶-مقایسه۵۷

۴-۳-۷-ضحاک و اهریمن در اوستا۵۷

۴-۳-۸-ضحاک و اهریمن در شاهنامه۵۸

۴-۳-۹-مقایسه۵۹

۴-۳-۱۰-کیکاووس و اهریمن در اوستا۶۰

۴-۳-۱۱-کیکاووس و اهریمن در شاهنامه۶۱

۴-۳-۱۲-مقایسه۶۳

۴-۳-۱۳-افراسیاب و اهریمن در اوستا۶۳

۴-۳-۱۴-افراسیاب و اهریمن در شاهنامه۶۴

۴-۳-۱۵-مقایسه۶۵

۴-۴-دیوان، موجوداتی اهریمنی۶۶

۴-۴-۱-آز و نیاز دو دیو گردن فراز۶۶

۴-۴-۲-اکوان دیو۶۸

۴-۴-۳-مقایسه۷۰

۴-۴-۴-دیو جادو۷۰

۴-۴-۵-دیو خواب۷۲

۴-۴-۶-دیو کین و کیفر۷۴

۴-۴-۷- دیو دروج و بدگمانی۷۶

۴-۴-۸- دیو خشم۷۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری۷۹

۵-۲ فرضیه ها۸۱

۵-۳ مقایسه نتیجه این تحقیق با پیشینه این تحقیق۸۲

۵-۴ پیشنهادها و توصیه ها۸۲

منابع و مآخذ۸۴

چکیده

در تاریخ ادبیات فارسی نمونه‌های گرانقدری در حوزه حماسی و ملی وجود دارد که نشان دهنده روح ملی در میان مردم است و این آثار در بسیاری از موارد از اثار قبلی تاثیر پذیرفته اند چرا که لازمه حماسه اسطوره است و کتاب اوستا یکی از با ارزش‌ترین و ماندگارترین کتابی است که علاوه بر تعالیم دینی از نظر ادبی به خصوص اسطوره و اسطوره شناسی مورد توجه نویسندگان بعدی قرار گرفت.

از جمله این نویسندگان شاعر گرانقدر و ملی‌گرا و حماسه سرای فارسی فردوسی است که تقریباً تمامی نکات حماسی داستان‌هایش برگرفته از این کتاب یعنی اوستا است.

روش این پژوهش که بر اساس تحقیقات بنیادی و نظری از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی است و به بررسی مقایسه ای نقش اهریمن در اوستا و شاهنامه پرداخته است.

این پژوهش ضمن بررسی وجوه اشتراک و تفاوت به این نتیجه می‌رسیم که فردوسی در شاهنامه در بخش اساطیری و پهلوانی بیشتر به کتاب اوستا توجه داشت و اهریمن در این داستان‌ها همیشه ناکام می‌ماند.

 

واژه‌های کلیدی: اهریمن، اوستا، شاهنامه، ابلیس، دیو

 موضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *