گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه
آبان 3, 1393
1015 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه‌ای اهریمن در اوستا و شاهنامه

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده      ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه              ۳

۱-۲-بیان مسئله       ۴

۱-۳-اهداف تحقیق  ۶

۱-۴-فرضیه ها       ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق   ۸

۲-۱-۱ اسطوره      ۸

۲-۱-۲-رابطه ی اساطیر با ادبیات حماسی            ۱۰

۲-۱-۳-حماسه         ۱۱

۲-۱-۴-شعر حماسی و شعر غنایی         ۱۱

۲-۱-۵-ظهور داستان ها و روایات حماسی             ۱۲

۲-۱-۶-داستان نویسی             ۱۳

۲-۱-۷-سیری در ادبیات سنتی قبل از اسلام          ۱۳

۲-۱-۸-ارتباط دین و ادبیات   ۱۳

۲-۱-۹-معرفی اوستا               ۱۴

۲-۱-۱۰-تقسیم بندی اوستا      ۱۴

۲-۱-۱۱-سرودها و ارزش های اجتماعی اوستا      ۱۵

۲-۱-۱۲-تأثیر فلسفه و آیین زرتشت در تشکیل سلطنت جهانی             ۱۶

۲-۱-۱۳-آیین زرتشت            ۱۷

۲-۱-۱۴- نظری بر زندگی زرتشت       ۱۸

۲-۱-۱۵-از اوستا تا ادبیات پهلوی          ۱۹

۲-۱-۱۶-زندگانی و خانواده ی فردوسی ۱۹

۲-۱-۱۷-تحصیلات فردوسی  ۲۲

۲-۱-۱۸-مذهب و اخلاق فردوسی          ۲۲

۲-۱-۱۹-زبان فردوسی           ۲۴

۲-۱-۲۰-سبک فردوسی         ۲۵

۲-۱-۲۱-وفات فردوسی          ۲۶

۲-۱-۲۲-شاهنامه    ۲۸

۲-۱-۲۳-منابع و مآخذ شاهنامه               ۳۰

۲-۱-۲۴-موضوع شاهنامه      ۳۱

۲-۱-۲۵-تاثیر شاهنامه در ادبیات فارسی               ۳۴

۲-۱-۲۶- سخن بزرگان درباره ی شاهنامه             ۳۵

۲-۱-۲۷- سرودن شاهنامه      ۳۶

۲-۲-پیشینه ی تحقیق              ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- نوع تحقیق    ۴۰

۳-۲- روش وابزار گرد آوری داده های تحقیق       ۴۰

۳-۳- روش تجزیه وتحلیل داده ها ی تحقیق           ۴۰

۳-۴- بیان قلمرو تحقیق           ۴۰

۳-۴-۱ موضوع تحقیق            ۴۰

۳-۴-۲ ابزار و مکان               ۴۱

۳-۴-۳ زمان مورد مطالعه      ۴۱

۳-۴-۴ جامعه تحقیق               ۴۱

۳-۴-۵ کاربرد تحقیق              ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه              ۴۳

۴-۱-۲-اهریمن       ۴۴

۴-۱-۳-ابلیس          ۴۶

۴-۱-۴- دیو             ۴۷

۴-۲-ویژگی اهریمن                ۴۸

۴-۲-۱-ویژگی اهریمن در اوستا             ۴۸

۴-۲-۲- ویژگی اهریمن در شاهنامه       ۴۹

۴-۲-۳-جایگاه اهریمن در اوستا و شاهنامه            ۵۱

۴-۳- نبرد با اهریمن               ۵۲

۴-۳-۱-نخستین انسان و پهلوان در اوستا و نبردشان با اهریمن             ۵۲

۴-۳-۲-نخستین پادشاهان در شاهنامه و نبردشان با اهریمن   ۵۳

۴-۳-۳-مقایسه         ۵۴

۴-۳-۴-جمشید و اهریمن در اوستا          ۵۵

۴-۳-۵-جمشید و اهریمن در شاهنامه     ۵۶

۴-۳-۶-مقایسه         ۵۷

۴-۳-۷-ضحاک و اهریمن در اوستا        ۵۷

۴-۳-۸-ضحاک و اهریمن در شاهنامه    ۵۸

۴-۳-۹-مقایسه         ۵۹

۴-۳-۱۰-کیکاووس و اهریمن در اوستا  ۶۰

۴-۳-۱۱-کیکاووس و اهریمن در شاهنامه              ۶۱

۴-۳-۱۲-مقایسه      ۶۳

۴-۳-۱۳-افراسیاب و اهریمن در اوستا   ۶۳

۴-۳-۱۴-افراسیاب و اهریمن در شاهنامه               ۶۴

۴-۳-۱۵-مقایسه      ۶۵

۴-۴-دیوان، موجوداتی اهریمنی             ۶۶

۴-۴-۱-آز و نیاز دو دیو گردن فراز       ۶۶

۴-۴-۲-اکوان دیو    ۶۸

۴-۴-۳-مقایسه         ۷۰

۴-۴-۴-دیو جادو     ۷۰

۴-۴-۵-دیو خواب   ۷۲

۴-۴-۶-دیو کین و کیفر           ۷۴

۴-۴-۷- دیو دروج و بدگمانی  ۷۶

۴-۴-۸- دیو خشم     ۷۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری     ۷۹

۵-۲ فرضیه ها        ۸۱

۵-۳ مقایسه نتیجه این تحقیق با پیشینه این تحقیق  ۸۲

۵-۴ پیشنهادها و توصیه ها     ۸۲

منابع و مآخذ            ۸۴

چکیده پایان نامه :

در تاریخ ادبیات فارسی نمونه های گرانقدری در حوزه ی حماسی و ملی که نشان دهنده ی روح ملی در میان مردم است و این آثار در بسیاری از موارد از آثار قبلی تاثیر پذیرفته اند چرا که لازمه ی حماسه، اسطوره است و کتاب اوستا یکی از ارزشمندترین و ماندگارترین کتابی است مه علاوه بر تعالیم دینی از نظر ادبی به خصوص اصطوره و اسطوره شناسی مورد توجه نویسندگان بعدی قرار گرفت.

از جمله ی این نوسیندگان شاعر گرانقدر و ملی گرا و حماسه سرای فارسی، فردوسی است که تقریبا تمامی نکات حماسی داستانش برگرفته از این کتاب یعنی اوستا است.

روش این پژوهش که بر اساس بنیادی-نظری واز نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و به بررسی مقایسه ای نقش اهریمن در اوستا و شاهنامه پرداخته است.

در این پژوهش ضمن بررسی وجوه اشتراک و تفاوت به این نتیجه می رسیم که فردوسی در شاهنامه در بخش اساطیری و پهلوانی بیشتر به کتاب اوستا توجه داشت و اهریمن در این داستان ها همیشه ناکام می ماند.

کلیدواژه:اهریمن،حماسه،اوستا،شاهنامه

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *