گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان,نامه,بررسی,عناصر,داستانی,در,آثار,هوشنگ,مرادی,دانلود


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

امتیاز 5.00 ( 1 رای )
مرداد 1, 1393
3941 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی


چکیده ۱
فصل اوّل «کلیات تحقیق»
۱-۱ بیان مسئله و ضرورت تحقیق: ۴
۱-۲ اهداف کلی تحقیق: ۴
۱-۳ اهداف جزیی تحقیق: ۴
۱-۴ پرسش‌های تحقیق: ۴
۱-۵ فرضیه تحقیق: ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ رابطه اندیشه و زبان: ۷
۲-۲ ماهیت سبک در نویسندگی: ۷
۲-۳ تعاریف دیگر نویسندگان درباره سبک: ۸
۲-۳-۱ تقسیم‌بندی سبک: ۹
۲-۴ تأثیر لفظ در نثر: ۹
۲-۴-۱ وزن نثر در آثار فارسی: ۹
۲-۴-۲ وزن نثر و تفاوت آن ها با هم ۱۰
۲-۵ ادبیات داستانی: ۱۰
۲-۵-۱ تقسیم بندی داستان: ۱۱
۲-۵-۲ تاریخچه داستان در ایران و جهان ۱۲
۲-۵-۳ تعاریف داستان و ریشه لغوی آن: ۱۳
۲-۵-۱-۱ داستانStory: 14
۲-۵-۱-۱-۱ انواع داستان ها: ۱۴
۲-۵-۱-۲ داستان بلند: Long Story 14
۲-۵-۱-۳ پیدایش داستان کوتاه: ۱۵
۲-۵-۱-۳-۱ داستان کوتاهShort story: 15
۲-۵-۱-۳-۲ مشخصات داستان کوتاه: ۱۶
۲-۶ زبان داستان: ۱۷
۲-۷ عناصر بنیادی داستان: ۱۷
۲-۸ اجزاء تشکیل دهنده ساختمان داستان و رابطه آنها با تکنیک های سینما: ۱۸
۲-۵-۱-۴ قصه:Tale 19
۲-۵-۱-۴-۱ سیر قصه در ادب داستانی: ۲۰
۲-۵-۱-۵ رمان: Novel 21
۲-۵-۱-۵-۱ ویژگی رمان: ۲۲
۲-۵-۱-۵-۲ انواع رمان از نظر ساخت: ۲۲
۲-۵-۱-۵-۳ انواع رمان بر حسب موضوع: ۲۳
۲-۵-۱-۶ رمانس Romance: 23
۲-۹ طنز: Satire 24
۲-۹-۱ انواع طنز در ادبیات: ۲۴
۲-۱۰ کنایه Irony: 25
۲-۱۰-۱ انواع کنایه در داستان: ۲۵
۲-۱۱ لطیفه Anecdote 26
۲-۱۲ بذله: ۲۶
۲-۱۳ پیدایش ادبیات کودک و نوجوان: ۲۶
۲-۱۳-۱ ادبیات کودک و نوجوان: ۲۷
۲-۱۳-۲ سه گرایش ادبیات کودک: ۲۷
۲-۱۳-۳ هدف های ادبیات کودکان و نوجوانان: ۲۸
۲-۱۳-۴ تفاوت¬های ادبیات کودک و بزرگسالان: ۲۸
۲-۱۳-۵ موضوع ادبیات کودک و نوجوان: ۲۹
۲-۱۳-۶ داستان‌های واقعی برای کودکان و نوجوانان: ۳۰
۲-۱۴ عناصر داستان: ۳۱
۲-۱۴-۱ طرح (پیرنگ) Plot 31
۲-۱۴-۱-۱ فرق میان داستان و هسته داستان: ۳۲
۲-۱۴-۱-۲ تفاوت داستان و پیرنگ از نظر فورستر: ۳۳
۲-۱۴-۱-۳ انواع طرح (پیرنگ): ۳۳
۲-۱۴-۱-۴ آرایش طرح(پیرنگ) در داستان: نمونه اول: ۳۴
۲-۱۴-۱-۴-۱ اجزاء طرح یا پیرنگ: ۳۵
۲-۱۴-۱-۵ آرایش طرح(پیرنگ) در داستان: نمونه دوم: ۳۶
۲-۱۴-۱-۵-۱ نمونه اول: ۳۶
۲-۱۴-۱-۵-۲ نمونه دوم: ۳۶
۲-۱۴-۱-۵-۳ نمونه سوم: ۳۷
۲-۱۴-۲ زاویه دید (راوی داستان): Point of view 37
۲-۱۴-۲-۱ انواع راوی: ۳۸
۲-۱۴-۲-۲ زاویه¬های روایت در قالب نمودار: ۳۹
۲-۱۴-۲-۲-۱ زاویه دید اول شخص: (First person) 39
۲-۱۴-۲-۲-۲ زاویه دید تک‌گویی درونی(حدیث نفس): ۴۰
۲-۱۴-۲-۲-۳ زاویه آشفتگی ذهن: ۴۰
۲-۱۴-۲-۲-۴ زاویه دید دوم شخص (خطابی): ۴۰
۲-۱۴-۲-۲-۵ زاویه دید دانای محدود: ۴۰
۲-۱۴-۲-۲-۶ زاویه دید سوم شخص یا دانای کل نامحدود: ۴۰
۲-۱۴-۲-۲-۷ زاویه دید مکاتبه‌ای یا نامه‌نگاری: ۴۱
۲-۱۴-۲-۲-۸ زاویه دید یادداشت روزانه نویسی: ۴۱
۲-۱۴-۲-۲-۹ زاویه دید نمایشی (فراخ منظر) ۴۱
۲-۱۴-۲-۳ استفاده از چند زاویه دید: ۴۱
۲-۱۴-۳ درونمایه (تم) Them 42
۲-۱۴-۳-۱ انواع درونمایه (تم) ۴۳
۲-۱۴-۳-۲ موضوع: Subject 44
۲-۱۴-۳-۳ انتخاب موضوع: ۴۴
۲-۱۴-۳-۴ تفاوت موضوع و مضمون: ۴۵
۲-۱۴-۴ شخصیت: character 45
۲-۱۴-۴-۱ شیوه¬های شخصیت¬پردازی: ۴۶
۲-۱۴-۴-۲ طبقه بندی شخصیت ها در داستان: ۴۷
۲-۱۴-۴-۳ انواع شخصیت‌های فرعی در داستان: ۴۸
۲-۱۴-۴-۴ انواع رابطه شخصیت‌ها با کشمکش در داستا‌ن: ۴۹
۲-۱۴-۵ لحن: Tone 50
۲-۱۴-۶ گفتگو: Dialogue 50
۲-۱۴-۶-۱ کاربردهای گفتگو در داستان: ۵۰
۲-۱۴-۷ فضا و جو: Atmosphere 51
۲-۱۴-۸ صحنه :Stage 51
۲-۱۴-۹ تجربه: Experiment 52
۲-۱۴-۱۰ الگو: Sample 52
۲-۱۵ شرح حال نویسنده ۵۳
۲-۱۵-۱ آثار مرادی کرمانی ۵۵
۲-۱۵-۱-۱ داستان: ۵۵
۲-۱۵-۱-۲ فیلمنامه: ۵۶
۲-۱۵-۱-۳ نمایشنامه ها: ۵۶
۲-۱۵-۱-۴ اقتباس سینمایی: ۵۷
۲-۱۶پیشینه تحقیق: ۵۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ روش تحقیق: ۶۰
۳-۲ روش گرد‌آوری اطلاعات: ۶۰
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات: ۶۰
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۶۱
۳-۵ محدوده تحقیق: ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ خلاصه داستان‌های مورد ارزیابی و بررسی عنصر پیرنگ هر یک: ۶۳
۴-۱-۱ خلاصه داستان قصه‌های مجید: ۶۳
۴-۱-۱-۱ پیرنگ داستان قصه¬های مجید: ۶۳
۴-۱-۲ خلاصه داستان مشت بر پوست: ۶۶
۴-۱-۲-۱ پیرنگ داستان مشت بر پوست: ۶۷
۴-۱-۳ خلاصه داستان مهمان مامان: ۶۹
۴-۱-۳-۱ پیرنگ:«مهمان مامان» ۷۰
۴-۱-۴ خلاصه داستان (نه تر نه خشک): ۷۷
۴-۱-۴-۱ پیرنگ (نه تر نه خشک): ۷۸
۴-۱-۵ خلاصه داستان (مثل ماه شب چهارده): ۸۲
۴-۱-۵-۱ پیرنگ (مثل ماه شب چهارده): ۸۳
۴-۱-۶ خلاصه داستان (شما که غریبه نیستید): ۸۶
۴-۱-۶-۱ پیرنگ (شما که غریبه نیستید): ۸۷
۴-۱-۷ خلاصه داستان آب انبار: ۹۰
۴-۱-۷-۱ پیرنگ داستان (آب انبار): ۹۱
۴-۱-۸ خلاصه داستان (خمره) ۹۲
۴-۱-۸-۱پیرنگ داستان (خمره) ۹۲
۴-۱-۹ خلاصه داستان بچّه¬های قالیبافخانه: ۹۶
۴-۱-۹-۱ پیرنگ داستان قالیبافخانه: ۹۷
۴-۱-۱۰ خلاصه داستان نخل ۱۰۴
۴-۱-۱۰-۱ پیرنگ داستان (نخل): ۱۰۵
۴-۲ بررسی عنصر شخصیت‌‌های داستان‌‌های مورد ارزیابی ۱۰۷
۴-۲-۱شخصیت¬پردازی (قصه¬های مجید) ۱۰۷
۴-۲-۱-۱ شخصیت اصلی: ۱۰۸
۴-۲-۱-۲ شخصیت فرعی: ۱۱۱
۴-۲-۲ شخصیت¬پردازی داستان مشت بر پوست: ۱۱۲
۴-۲-۲-۱ شخصیت اصلی: ۱۱۲
۴-۲-۲-۲ شخصیت های فرعی: ۱۱۲
۴-۲-۲-۳ سیاهی لشکر: ۱۱۳
۴-۲-۳ شخصیت پردازی (مهمان مامان): ۱۱۴
۴-۲-۳-۱ شخصیت اصلی: ۱۱۴
۴-۲-۳-۲ شخصیتهای فرعی: ۱۱۶
۴-۲-۳-۳ سیاهی لشکر: ۱۲۲
۴-۲-۴ شخصیت¬پردازی (نه تر نه خشک) ۱۲۲
۴-۲-۴-۱ شخصیت اصلی: ۱۲۲
۴-۲-۴-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۲۴
۴-۲-۴-۳ سیاهی لشکر: ۱۲۸
۴-۲-۵ شخصیت‌پردازی در داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۲۸
۴-۲-۵-۱ شخصیت اول: ۱۲۹
۴-۲-۵-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۲۹
۴-۲-۵-۳ سیاهی لشکر: ۱۳۲
۴-۲-۶ شخصیت¬پردازی (شما که غریبه نیستید): ۱۳۲
۴-۲-۶-۱ شخصیت اصلی: ۱۳۲
۴-۲-۶-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۳۴
۴-۲-۶- ۳ سیاهی لشکر¬: ۱۳۸
۴-۲-۷ شخصیت¬پردازی در داستان آب انبار: ۱۳۸
۴-۲-۷-۱ شخصیت¬های اصلی: ۱۳۹
۴-۲-۷-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۴۰
۴-۲-۷-۳ سیاهی‌لشگر: ۱۴۶
۴-۲-۸ شخصیت‌پردازی در داستان (خمره) ۱۴۷
۴-۲-۸-۱ شخصیت اصلی: ۱۴۷
۴-۲-۸-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۵۱
۴-۲-۸-۳ سیاهی لشکر: ۱۵۴
۴-۲-۹ شخصیت¬پردازی در قالیبافخانه: ۱۵۵
۴-۲-۹-۱ شخصیت های اصلی: ۱۵۵
۴-۲-۹-۲ شخصیت¬های فرعی: ۱۵۵
۴-۲-۹-۳ سیاهی لشکر: ۱۶۰
۴-۲-۱۰ شخصیت‌پردازی داستان نخل ۱۶۱
۴-۲-۱۰-۱ شخصیت اصلی: ۱۶۲
۴-۲-۱۰-۲ شخصیت های فرعی: ۱۶۳
۴-۲-۱۰-۳ سیاهی لشکر: ۱۶۴
۴-۳ بررسی عنصر درونمایه داستان‌های مورد ارزیابی ۱۶۴
۴-۳- ۱ درونمایه داستان (قصه¬های مجید): ۱۶۴
۴-۳-۲ درونمایه داستان مشت بر پوست: ۱۶۵
۴-۳-۳ درونمایه: مهمان مامان ۱۶۷
۴-۳-۴ درونمایه (نه تر نه خشک): ۱۶۹
۴-۳-۵ درونمایه داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۷۱
۴-۳-۶ درونمایه (شما که غریبه نیستید): ۱۷۲
۴-۳-۷ درونمایه داستان (آب انبار): ۱۷۳
۴-۳-۸ درونمایه داستان (خمره): ۱۷۶
۴-۳-۹ درونمایه داستان قالیبافخانه: ۱۷۷
۴-۳-۱۰ درونمایه داستان (نخل) ۱۷۸
۴-۴ بررسی عنصر زاویه دید در داستان‌های مورد ارزیابی: ۱۸۱
۴-۴-۱ زاویه دید داستان (قصه¬های مجید): ۱۸۱
۴-۴-۲ زاویه دید مشت بر پوست: ۱۸۱
۴-۴-۳ زاویه دید (مهمان مامان): ۱۸۲
۴-۴-۴ زاویه دید داستان (نه تر، نه خشک) ۱۸۳
۴-۴-۵ زاویه دید داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۸۴
۴-۴-۶ زاویه دید (شما که غریبه نیستید): ۱۸۴
۴-۴-۷ زاویه دید (آب انبار): ۱۸۴
۴-۴-۸ زاویه دید (خمره) ۱۸۵
۴-۴-۹ زاویه دید داستان بچه‌های قالیبافخانه: ۱۸۵
۴-۴-۱۰ زاویه دید داستان نخل: ۱۸۶
۴-۵ بررسی عنصر لحن در داستان‌های مورد ارزیابی: ۱۸۷
۴-۵-۱ لحن قصه¬های مجید: ۱۸۷
۴-۵-۲ لحن (مشت بر پوست): ۱۸۸
۴-۵-۳ لحن داستان (مهمان مامان): ۱۹۰
۴-۵-۴ لحن داستان نه‌تر و نه خشک: ۱۹۰
۴-۵-۵ لحن داستان (مثل ماه شب چهارده): ۱۹۱
۴-۵-۶-لحن داستان (شما که غریبه نیستید): ۱۹۲
۴-۵-۷ لحن داستان آب‌انبار: ۱۹۲
۴-۵-۸ لحن داستان (خمره) ۱۹۳
۴-۵-۹ لحن داستان (قالیبافخانه): ۱۹۴
۴-۵-۱۰ لحن داستان(نخل) ۲۰۰
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ نتیجه‌گیری ۲۰۳
۵-۲ ارائه‌ پیشنهادات و توصیه‌ها: ۲۰۶
منابع و مآخذ ۲۰۷

چکیده:
ادبیات هر ملتی نمایانگر فرهنگ و تمدن آن ملت می باشد. آداب و رسوم هر ملتی را می‌توان در حکایت ها، مثل ها، افسانه‌ها و داستان‌های آن ملت جستجو کرد. داستان‌های هر دوره ای در برگیرنده‌ی بسیاری از پاسخ‌هاست که در ذهن انسان هاست، نسبت به گذشتگان آنها به وجود آمده است.
داستان‌ها با زبان ساده و صمیمی بازگو کننده‌ی فرهنگ و آداب و رسوم مردمان، لحن و طرز گفتار آنها و در برگیرنده‌ی عقائد و تفکر مردمان است. داستان‌های مرادی کرمانی نمونه‌ی خوبی برای مثال این گفتار‌هاست. مرادی کرمانی نویسنده داستان‌های واقعی که آثارش برگرفته از زندگی کودکی‌اش در روستایی در کرمان است.
در آثار او فرهنگ و آداب و رسوم و عقائد و لهجه‌ی مردمان کرمان به ‌خوبی نمایان است. او نویسنده‌ای است که آثارش بومی و محلی است.
در این پژوهش توصیفی و تحلیلی سعی نگارنده بر آن است تا به طور دقیق به بررسی و مطالعه پنج عنصر مهم داستانی که شامل(شخصیت، پیرنگ درون‌مایه، زاویه دید و لحن) می‌باشد. با مطالعه جامع و کامل ده اثر برجسته و مهم مرادی کرمانی که شامل(قصه‌های مجید، مهمان مامان، مشت بر پوست، بچّه های قالیباف‌خانه، خمره، نخل، نه تر و نه خشک، آب انبار، مثل ماه شب چهارده، شما که غریبه نیستید) که منبع اصلی پژوهش است بپردازد.
همچنین در ادامه این پژوهش سعی شده است تا جایگاه کودکان در آثار نویسنده و اتفاقات مربوط به کودکان و محل‌های حوادث داستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه‌ها: داستان، شخصیت‌، پیرنگ، زاویه دید، درونمایه، لحن، آثار هوشنگ مرادی کرمانی

مقدمه:
کهن¬ترین و محبوب¬ترین نوع ادبی در میان اقوام و ملت¬ها، افسانه¬ها، قصه¬ها و در معنای وسیع¬تر آن داستان است. انسان همواره آرمان¬ها، عشق، مصائب و شادیهایش را در قالب داستان‌هایی که ساخته و پرداخته است، بیان نموده است و تمامی ‌این مسائل در بلور قصه¬ها و داستان¬ها تجلّی می‌یابند.
از این رو می‌توان داستان¬ها را مجموعه¬ای به حساب آورد که در آن¬ها مسائل مربوط به انسان یافته می‌شود. با بررسی داستان¬ها در هر عصر و دوره¬ای می‌توان به یک دوره کامل از مسائل جامعه¬شناسی و روان¬شناسی مردمان آن عصر و دوره دست یافت.
داستان¬ها در هر زمان و دوره¬ای به موازات تغییرات و تکاملی که در اندیشه و خواست¬های مردمان آن دوره به وجود می‌آید دچار تحولات و دگرگونی¬هایی می‌شوند. ادبیات داستانی ایران نیز از این دگرگونی¬ها برکنار نمانده است. با آمدن صنعت چاپ به کشور و چاپ روزنامه¬ها و رفت¬ و¬ آمد ایرانیان به عنوان دانشجو به اروپا و مسأله مهم یعنی انقلاب مشروطیت که هم پای آن انقلابی در شعر و نثر پدید آمد ادبیات از آن حالت اشرافی دوره قبل خارج شد. با انتشار روزنامه ها و نیاز به تحولات اجتماعی که احساس می‌گردید زبان شعر و نثر ساده¬تر شد مسائل سیاسی و اجتماعی وارد ادبیات ایران شدند. نثر از آن شکل متکلفانه و آراسته به انواع آرایه¬های ادبی خارج شد. داستان‌نویسی و نمایش نامه نویسی به شیوه ی اروپاییان موردتقلید قرار گرفت. شماری از ارزش ها و معیارهای تثبیت شده در ادبیات کهن اهمیت خود را از دست داد.
افرادی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، زین العابدین مراغه¬ای با خلق آثاری به شیوه اروپاییان جزء پیشگامان داستان‌نویسی و ادبیات مشروطه به حساب می‌آیند که البته آثار این افراد از پختگی و انسجام کامل و لازم برخوردار نیست و بیشتر اهمیت‌ شان برای این است که شیوه و راهی نو را در ادبیات ایران بنیان نهادند. به مرور داستان‌نویسی به شیوه جدید در ایران کسوت و جامه¬ای مناسب¬تر بر تن می‌نماید. نسل جدید داستان نویسان که با همه مشکلات پیش‌رو این چراغ برافروخته را فروزان‌تر نمودند آثار ماندگاری بر جای نهادند. نویسندگانی چون جمال‌زاده، هدایت و بزرگ علوی را می‌توان پیشگامان داستان‌نویسی بخصوص داستان کوتاه در ایران نامید.
در دوران اخیر در میان نسل¬های جدید داستان‌نویسی ایرانی چهره¬های شاخصی مانند جلال آل احمد، غلامحسین ساعدی، محمود دولت¬آبادی، سیمین دانشور، هوشنگ گلشیری و در نهایت هوشنگ مرادی_ کرمانی خوش درخشیدند. نویسندگی اینان، نمایشگر تجربه¬های فردی و اهمیت تحولات اجتماعی _ فرهنگی است که در جامعه ایران تا عصر حاضر به وقوع پیوسته است.

تعداد صفحات ۲۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


4 پاسخ به “دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی”

  1. پریوش ابراهیمی گفت:

    سلام خسته نباشید.من فقط قسمت خلاصه داستانها و زاویه دید را می خواهم.کاش فروش جاگانه مباحث امکان پذیر بود.

  2. علی گفت:

    سلام این پایانم نامه را میخوام ولی متاسفانه وارد قسمت پرداخت نمیشه لطفا راهنمایی بفرمایید

  3. رهگذر گفت:

    منم فقط خلاصه داستانا رو میخوام کاش جداگانه هم می فروختین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *