گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 24, 1395
541 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل


دانلود پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

فایل به صورت ورد می باشد

تعداد صفحات ۱۵۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- هدف ……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۴ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۳

۱-۵ روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۶ مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴

فصل دوم : تاریخچه

۲-۱ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۱- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند …………………………………………. ۵

۲-۱-۲ جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ……………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۳ تقدس خاک سرزمین فلسطین……………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۴ تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت…………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳ اعلامیه بالفور………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴ تولد اسرائیل ………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۵ جنگهای بین اعراب و اسرائیل ………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۱ جنگ ۱۹۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲

۲-۵-۲جنگ ۱۹۵۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴

۲-۵-۳ جنگ ۱۹۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۵-۴ جنگ ۱۹۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶

۲-۵-۵ جنگ ۱۹۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۹

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲ قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین …………………… ۳۳

۳-۳-۱ اعلامیه کمپ دیوید……………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۴ ابتکارات و طرح های صلح ……………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴-۱ موافقتنامه اسلو۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۰

۳-۴-۲ موافقتنامه غزه – اریجا……………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۴-۳ قرارداد اسلو ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶

۳-۴-۳ موافقت نامه های الخلیل ……………………………………………………………………. ۴۸

۳-۴-۴ مذاکرات مریلند ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹

۳-۴-۵ موافقتنامه مریلند ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱

۳-۴-۶ کمپ دیوید دوم ……………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-۷ انتفاضه الاقصی………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴-۸ نقشه راه ………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۵ فلسطین بعد از عرفات …………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۶ نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ……………………………………………. ۶۴

۳-۶-۱ نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ………………………………………………………. ۶۴

۳-۶-۲ نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین………………………………………………. ۶۵

۳-۶-۳ نقش شورای امنیت در فلسطین …………………………………………………………… ۶۹

۳-۶-۴ نقش دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………. ۷۲

۳-۶-۵ تلاش های بین المللی در مورد فلسطین…………………………………………………. ۷۳

۳-۶-۶ آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل …………………………………… ۷۵

۳-۶-۷ عضویت در سازمان ملل ……………………………………………………………………. ۷۶

۳-۷ شناسایی ……………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۸ درخواست عضویت فلسطین در سال۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۸

۳-۹ مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی ……………………………………. ۸۰

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

۴-۱شهرک سازی………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱-۱ دیدگاه تاریخی ………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱-۱-۱ ابتدا تا سال ۱۹۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۳

۴-۱-۱-۲ دوره دوم ۱۹۷۷-۱۹۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴

۴-۱-۱-۴ دوره سوم ۱۹۹۲-۱۹۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۵

۴-۱-۱-۵ دوره چهارم ۱۹۹۶-۱۹۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۶

۴-۱-۱-۶ دوره پنجم ۱۹۹۶-۲۰۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۸

۴-۱-۲-۱ احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ………………………….. ۹۲

۴-۱-۲-۲ شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ……………………………………………….. ۹۳

۴-۲ دیوار حائل ………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۱ ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ……………………………………….. ۱۰۴

۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۳ آوارگان …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۱ دوره ای اول گ۴-۳-۲ دوره ی دوم سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۶

۴-۲-۳ دوره سوم سال ۱۹۴۹ تاکنون ………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۴ حق بازگشت ………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۳-۴-۱ مبنای حقوقی حق بازگشت …………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۳-۵ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل……………………………………………… ۱۲۲

۴-۳-۵-۱ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل………………………………………….. ۱۲۵

۴-۳-۵-۱ قطعنامه ی ۱۹۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵

۴-۴ اشغال سرزمین ……………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۴-۱ قعطنامه تقسیم …………………………………………………………………………………. ۱۳۰

۴-۴-۲ اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت …………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۴-۳ قطعنامه ۲۶۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۱

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

کتب فارسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

 

چکیده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با ۴ فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه  مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس۰ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگانموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *