گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
شهریور 24, 1395
1362 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی


دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات پایان نامه ۱۶۴ صفحه می باشد.

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

الفـ طرح موضوع. ۲

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش… ۴

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) ۴

رـ سوالات تحقیق. ۵

زـ فرضیه های تحقیق. ۶

وـ واژگان تخصصی( متغیرها) ۶

ه ـ روش تحقیق. ۷

فصل اول مفاهیم وکلیات.. ۸

۱ ـ ۱ ـ تجارت خدمات.. ۹

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. ۹

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت.. ۱۲

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـطبقه بندی خدمات.. ۱۴

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـطبقه بندیهای غیررسمی. ۱۵

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـطبقه بندیهای رسمی. ۱۷

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـتجارت بین المللی خدمات.. ۱۹

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. ۲۲

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. ۲۸

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. ۲۸

۱ ـ ۲ ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. ۳۶

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. ۳۷

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. ۳۸

۲ ـ ۱ ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف.. ۳۹

۲ ـ ۱-۱- ویژگیهای بانکداری متعارف.. ۳۹

۲ ـ ۱-۱-۱- ابتنابرنظام بهره ۳۹

۲ ـ ۱-۱-۲- قطعیت بهره ۴۱

۲ ـ ۱-۱-۳- تاکیدبرشایستگی اعتباری. ۴۴

۲ ـ ۱ ـ ۲- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) ۴۵

۲ ـ ۱-۲-۱- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. ۴۵

۲ ـ ۱ -۲-۲- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. ۵۱

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ تسهیم ریسک… ۵۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری. ۵۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـابعاداخلاقی. ۵۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی. ۵۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۵- اندازه ۵۵

۲ ـ ۱-۲-۲-۶- شاخصهای مالی. ۵۸

۲ ـ ۱-۲-۲-۷- سودبررویداراییها ۶۰

۲ ـ ۱-۲-۲-۹- فعالیتهای تأمین مالی. ۶۱

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ دلایل اجتماعی. ۶۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دلایل اقتصادی. ۶۸

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. ۶۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. ۶۹

۲ ـ ۲ ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالشها ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعادسازمانی. ۷۵

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعادعملیاتی. ۷۷

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت.. ۷۷

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود ۸۰

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت.. ۸۴

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورتها ۸۵

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) ۸۵

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تغییرساختارسازمانی. ۱۳۴

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ملی کردن بانکها ۱۳۴

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات.. ۱۳۵

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تحول درنظام بانکی. ۱۳۷

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. ۱۳۷

نتیجه گیری. ۱۴۰

پیشنهادات.. ۱۴۴

فهرست منابع ومآخذ. ۱۴۹

Abstract 155

 

 

چکیده

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکیموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *