گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 13, 1395
492 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا


دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

تعداد صفحات ۱۰۱

فایل به صورت ورد می باشد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵- پیشینه تحقیق.. ۶

۱-۶- روش شناسی تحقیق.. ۷

۱-۷- سوالات و فرضیه‌ها ۷

فصل دوم: کلیات

۲-۱- قاعده‌ی اتلاف… ۹

۲-۱-۱- اتلاف به مباشرت… ۹

۲-۱-۲- اتلاف به تسبیب… ۹

۲-۱-۳- اجتماع سبب و مباشر. ۱۲

۲-۱-۴- اجتماع اسباب… ۱۳

۲-۲- قاعده غرور. ۱۴

۲-۲-۱- تعریف و مبنا ۱۴

۲-۲-۲- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. ۱۴

۲-۲-۳- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. ۱۵

۲-۳- قاعده‌ی لاضرر. ۱۷

۲-۳-۱- تعریف و مبنا ۱۷

۲-۳-۲- شرایط اعمال قاعده ۱۸

۲-۴- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. ۱۹

۲-۴-۱- تعریف و مبنا ۱۹

۲-۴-۲- شرایط اعمال قاعده ۱۹

۲-۵- قاعده‌ی اقدام. ۲۰

۲-۵-۱- تعریف و ادله. ۲۰

۲-۵-۲- آثار و نتایج پذیرش قاعده ۲۰

۲-۶- قاعده‌ی تحذیر. ۲۱

۲-۶-۱- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) ۲۱

۲-۶-۲- شرایط اعمال قاعده ۲۲

۲-۶-۲-۱- موثر بودن هشدار. ۲۲

۲-۶-۲-۲- شنیدن هشدار. ۲۳

۲-۶-۲-۳- امکان گریز. ۲۳

۲-۶-۲-۴- فعل شخص…. ۲۴

فصل سوم: ارایه اطلاعات

۳-۱- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت… ۲۶

۳-۱-۱- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. ۲۷

۳-۱-۱-۱- تسلیم کالا. ۲۷

۳-۱-۱-۲- شرط ضمنی.. ۲۹

۳-۱-۱-۳- مطابقت کالا با قرارداد. ۳۰

۳-۱-۱-۴- مسئولیت محض…. ۳۱

۳-۱-۱-۵- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. ۳۱

۳-۲- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. ۳۴

۳-۲-۱- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات… ۳۴

۳-۲-۲- لزوم اعلام عیب… ۳۵

۳-۲-۳- کالای خطرناک.. ۳۶

۳-۲-۴- لزوم حمایت از مصرف کننده ۳۷

۳-۲-۵- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. ۳۸

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

۴-۱- مسئولیت غیر قراردادی.. ۴۰

۴-۱-۱- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. ۴۰

۴-۱-۲- مسئولیت مبتنی بر تسبیب… ۴۱

۴-۱-۳- مسئولیت محض…. ۴۲

۴-۲- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. ۴۳

۴-۲-۱- تئوری تضمین ایمنی کالا. ۴۳

۴-۲-۱-۱- تعهد به نتیجه. ۴۴

۴-۲-۱-۲- تفکیک دو موضوع. ۴۵

۴-۲-۱-۳- مبنا ۴۵

۴-۲-۲- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. ۴۶

۴-۲-۲-۱- عیب… ۴۷

۴-۲-۲-۲- وجود ضرر. ۴۸

۴-۲-۲-۳- احراز رابطه سببیت… ۴۹

۴-۳- فروض مختلف… ۵۰

۴-۳-۱- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. ۵۰

۴-۳-۱-۱- واسطه. ۵۰

۴-۳-۱-۲- فروش کالا با نام تجاری.. ۵۱

۴-۳-۲- تعدیل مسئولیت قراردادی.. ۵۱

۴-۳-۲-۱- تضمین صریح یا ضمنی.. ۵۱

۴-۳-۲-۲- تسبیب… ۵۲

۴-۳-۳- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. ۵۳

۴-۳-۴- تبری از عیوب… ۵۴

۴-۳-۵- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. ۵۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه‌گیری.. ۵۷

۵-۲- پیشنهادها ۵۷

منابع. ۶۰

پیوست‌ها ۶۲

پیوست ۱: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸٫ ۶۳

پیوست ۲: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰٫ ۶۹

پیوست ۳: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. ۷۸

پیوست ۴: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. ۸۱

چکیده انگلیسی.. ۹۱

 

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرطموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *