تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مقاومت و پایداری در برابر مشکلات معمولا جزء طبیعت انسان است. این مشکلات گاه در گونه ی جنگ مرزی و تهاجم دشمن به یک سرزمین و گاه به شکل جنگ نرم افزاری، رسانه ای و تبلیغاتی است. در شکل و گونه های دیگر نیز ممکن است جامعه دچار مشکلاتی شود که در همه ی این موارد ایستادگی و پایداری در برابر دشمن، می تواند موجب خلق حماسه های بی نظیر قلمی و قدمی گردد. این وظیفه برای کسانی که به درجه ای برتر در فهم و درک و شعور رسیده اند، سنگین تر است. همان ها که سلاح شان قلم است و با نوشتن به اصلاح و رفع مشکلات جامعه ی خود می پردازند. به این ترتیب نوع خاصّی از هنر متولّد می شود که هنر مقاومت نام  می گیرد و ادبیات مقاومت هم یکی از شاخه های این هنر است.

در این پژوهش سعی برآن شده است تا علاوه بر روش کتابخانه ای از سایت های معتبر اینترنتی هم برای گردآوری اطّلاعات استفاده شود. تلاش کرده ام جنبه های مختلف شعر شاعر معاصر علی معلّم دامغانی را از منظر ادبیات پایداری مورد تحلیل و بررسی قرار دهم. علی معلم دامغانی شاعری است که در شعرش این نوع ادبی رنگ و نمای ویژه ای دارد و به حق او را باید یکی از ارکان ادبیات مقاومت ایران دانست. او مانند غالب شعرای ادبیات پایداری در اشعارش -به ویژه در مثنوی هایش- به مسائل مهمی چون شهید و شهادت، انتظار موعود(ع)، امام و ارزش های انقلاب اسلامی، عاشورا و فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی، مبارزه با دشمن متجاوز و … پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه:  ادبیات مقاومت، انقلاب اسلامی، شعر،  علی معلم دامغانی