گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
شهریور 13, 1395
533 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی


دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

تعداد صفحات پایان نامه ۱۴۶ صفحه

فایل بصورت ورد می باشد

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب      

عنوان

چکیده

مقدمه

صفحه

۱

۲

الف) طرح تحقیق۲
ب) اهمیت موضوع۲
ج)سؤالات تحقیق۳
ه) فرضیات تحقیق۳
و) پیشینه تحقیق۴
ز) روش تحقیق۵
ح) ساماندهی موضوع۵
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی 
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم 
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی۱۰
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی۱۲
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی۱۴
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی۱۴
الف) پیشگیری رشد مدار۱۴
ب) پیشگیری جامعه مدار۱۵
گفتار دوم: پیشگیری وضعی۲۶
الف) تعریف پیشگیری وضعی۲۶
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی۲۷
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی۲۹
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث۴۰
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی 
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۴۲
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۴۲
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز۴۵
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۱
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۱
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۴
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی۶۹
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی

گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی

۶۹

۷۰

فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی 
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۷۴
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۷۴
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق۷۴
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق۷۶
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۸۸
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۷
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۷
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۸
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۳
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۳
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

الف- نشریات و مقالات

ب- رساله و پایان نامه‌ها

ج- قوانین

۱۴۶

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۵

۱۵۵

 

 چکیده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

 

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *