گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 13, 1395
577 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۹۲)


  دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۹۲)

تعداد صفحات پایان نامه ۱۲۴ صفحه

فایل بصورت ورد می باشد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید

                                        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده۱

 

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                                             

۱-۱بیان مسأله ۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵

۱-۳-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۶

۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۷

۱-۵-اهداف مشخص تحقیق ۷

۱-۵-۱-اهداف ویژه ۸

۱-۵-۲-اهداف کاربردی ۸

۱-۶-سؤالات تحقیق ۸

۱-۷-فرضیه‏های تحقیق ۹

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۹

۱-۹-روش‌شناسی تحقیق ۱۰

۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۱۰

۱-۱۱-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها۱۱

 

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

۲-۱-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» ۱۳

۲-۱-۱- تعلیق در لغت۱۳

۲-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات۱۴

۲-۱-۳-تعلیق ساده۱۵

۲-۱-۴-تعلیق مراقبتی۱۶

۲-۱-۵- تعلیق مراقبتی فشرده  ۱۹

۲-۱-۶-مفاهیم مشابه۲۰

۲-۱-۶-۱-تعلیق تعقیب۲۰

۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط۲۲

۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات۲۳

۲-۲- مبانی تعلیق مراقبتی۲۴

۲-۲-۱-اهداف مجازات‌ها۲۵

۲-۲-۲-حبس۲۶

۲-۲-۳-سیر تحول زندان‌ها در دنیا۲۸

۲-۲-۴-سیر تاریخی زندان در ایران۳۰

۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب۳۲

۲-۲-۶- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور۳۴

۲-۲-۷- مجازات‌های جایگزین زندان۳۷

۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی۳۹

۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها۴۱

۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام۴۱

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران۴۱

۲-۳-۳-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها۴۵

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات۴۸

 

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

۳-۱- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات۵۳

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی۵۴

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار۵۴

۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق۵۸

۳-۱-۲-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات۶۲

۳-۱-۲-۱-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین۶۲

۳-۱-۲-۲-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی۷۶

۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات۸۰

۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی۸۰

۳-۲-۲- موانع خاص تعلیق مراقبتی۸۱

 

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

۴-۱- آثار تعلیق مراقبتی۹۸

۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی۹۸

۴-۱-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی۹۸

۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه۱۰۰

۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی۱۰۲

۴-۱-۲-۲-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس۱۰۴

۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات۱۰۵

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات۱۱۰

فهرست منابع

منابع فارسی۱۱۳

 

چکیده انگلیسی۱۱۶

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاحموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *