گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

چکيده,فصل,اول-,کليات,تحقيق,1-1,مقدمه,1-2,بيان,مسئله,1-3,اهداف,تحقيق,1-4,فرضيه,ها,فصل,دوم-,ادبيات,و,پيشينه¬ي,تحقيق,2-1-,زندگي,نامه,ي,نصراله,مرداني,2-1-1-,از,کودکي,تا,جواني,2-1-2-,تحصيلات,و,سمت,ها,و,فعاليت,هاي,مرداني,2-1-3-,خصوصيات,اخلاقي,نصراله,مرداني,2-1-4-,آثار,نصراله,مرداني,و,برخي,از,ويژگي,هاي,آثار,2-1-4-1-,آتش,ني,2-1-4-2-,چهارده,نور,ازلي,2-1-4-3-,گزيده,ي,ادبيات,معاصر,2-1-4-4-,گل,باغ,آشنايي,2-1-4-5-,ستيغ,سخن,2-1-4-6-,قيام,نور,2-1-4-7-,قانون,عشق,2-1-4-8-,خون,نامه,ي,خاک,2-1-4-9-,منظومه,ي,شهادت,2-1-4-10-,شهيدان,شاعر,2-1-4-11-,شعر,اربعين,2-1-5-,ويژگي,هاي,شعر,نصراله,مرداني,2-2-,اسطوره,2-2-1-,اسطوره,در,لغت,2-2-2-,اسطوره,2-2-3-,تعاريف,اسطوره,2-4-4-,انواع,اسطوره,2-2-4-1-,اسطوره,آييني,2-2-4-2-,اسطوره,هاي,خاستگاهي,2-2-4-3-,اسطوره,هاي,کيش,2-2-4-4-,اسطوره,هاي,اعتبار,و,شخصيت,2-2-4-5-,اسطوره,هاي,فرجام,2-2-5-,اسطوره,هاي,توصيفي,2-2-6-,اساطير,توجيهي,2-2-7-,خاستگاه,اسطوره,2-2-8-,کارکرد,اسطوره,2-2-9-,مهم,ترين,کارکردهاي,اسطوره,2-2-10-,اسطوره,و,ادبيات,2-2-11-,دلايل,پيوند,اسطوره,و,ادبيات,2-2-12-,چگونگي,ورود,اسطوره,ها,در,شعر,معاصر,2-2-13-,رابطه,ي,اسطوره,با,افسانه,2-2-14-,ارتباط,اسطوره,با,حماسه,2-2-15-,شخصيت,پردازي,2-2-16-,روش,هاي,شخصيت,پردازي,2-2-17-,شخصيت,پردازي,مستقيم،,بلاواسطه,يا,روايي,2-2-18-,غير,مستقيم،,با,واسطه,يا,نمايشي,2-2-19-,تصوير,پردازي,2-2-20-,پيشينه,تحقيق,فصل,سوم-,روش,تحقيق,3-1-,مقدمه,3-2-,نوع,روش,تحقيق,3-3-,روش,گردآوري,اطلاعات,3-4-,ابزار,گردآوري,اطلاعات,3-5-,روش,تجزيه,و,تحليل,فصل,چهارم-,تجزيه,و,تحليل,داده,ها,مقدمه,4-1-,اسطوره,هاي,ديني,و,مذهبي,مثبت,4-1-1-,اهورا,مزدا,4-1-2-,زرتشت,4-1-3-,ماني,4-1-4-,حضرت,آدم,4-1-4-1-,آفرينش,آدم,4-1-4-2-,صفات,و,ويژگي,هاي,آدم,4-1-5-,هابيل,4-1-6-,مهر,4-2-,اسطوره,هاي,ديني,و,مذهبي,منفي,4-2-1-,اهريمن,4-2-2-,ابليس,4-2-3-,ديو,4-2-3-1-,ديو,در,اوستا,4-2-3-2-,ديو,در,نزد,زرتشتيان,4-2-3-3-,ديو,در,روايات,4-2-3-4-,ديو,در,شاهنامه,و,ادبيات,خارجي,4-2-3-5-,خاستگاه,ديوان,4-2-4-,سيمرغ,4-3-,اسطوره,هاي,ملي,(مثبت),4-3-1-,رستم,4-3-1-1-,رستم,در,شاهنامه,4-3-1-2-,مرگ,رستم,4-3-2-,سهراب,4-3-3-,آرش,کمانگير,4-3-4-,سام,4-3-5-,سياوش,4-3-5-1-,خلاصه,داستان,سياوش,با,سودابه,4-3-5-2-,کين,سياوش,4-3-5-3-,سياوش,در,مفهوم,اساطير,کهن,4-3-6-,کاوه,آهنگر,4-3-7-,گيو,4-3-8-,توس,4-3-9-,جمشيد,4-3-9-1-,جمشيد,در,اوستا,4-3-9-2-,لغزش,جمشيد,4-3-9-3-,جام,جم,4-3-9-4-,جم,و,خضر,4-3-9-5-,ورجمکرد,4-3-9-6-,چهار,طبقه,ي,جامعه,4-4-,اسطوره,هاي,ملي,(منفي),4-4-1-,سودابه,4-4-2-,شغاد,4-4-3-,ضحاک,4-4-4-,گرسيوز,4-4-5-,اسفنديار,4-4-5-1-,اسفنديار,در,شاهنامه,4-4-6-,اشکبوس,فصل,پنجم-,بحث،,نتيجه,گيري,و,پيشنهادها,5-1,نتيجه,گيري,5-2,پيشنهادات,منابع,و,مآخذ,چکيده,از,آنجائي,که,اسطوره,در,ادبيات,و,فرهنگ,ما,سابقه¬ي,بسيار,طولاني,دارد,و,نقش,مهمي,از,ادبيات,ما,را,هم,تشکيل,مي‌دهد,از,اين,جهت,مي¬توان,با,شناخت,و,درک,هرچه,دقيق,تر,آن,در,ميان,جامعه,و,تاثيرگذاري,آن,در,وجود,انسان¬ها,پي,برد.,هر,چند,از,زمان,جهان,بيني,اسطوره¬اي,يعني,عصري,که,انسان,مي¬خواست,با,نيروي,خيالي,خود,و,با,زبان,اسطوره,خود,و,جهانش,را,بيان,کند،,دير,زماني,گذشته,است،,و,انسان,هرگز,نمي¬تواند,از,جذبه¬ي,جادويي,اسطوره,بي,نياز,باشد,نويسندگان,و,هنرآفرينان,گاهي,از,روش,اساطير,کهن,با,شرايط,موجود,و,گاه,با,اسطوره,سازي,از,مفاهيم,و,مسائل,عصر,و,همچنين,شخصيت¬هاي,تاريخي,به,بازسازي,و,نوسازي,آن,دست,زده,و,از,نيروي,خيالي,بهره,گرفته¬اند.,در,دوره¬ي,انقلاب,شاعراني,چون,نصرا...,مرداني,بنابر,فکر,و,فرهنگ,و,زمينه¬هاي,ذوقي,به,باز,توليد,و,خلق,اسطوره¬ها,دست,زده,اند,و,در,واقع,خواسته,است,تا,با,اين,روش,به,تشويق,مردم,عصر,خود,بپردازد,و,با,يادآوري,تاريخ,سازان,گذشته,روحيه,ي,دلاوري‌ها,و,جان,فشاني,شان,را,زنده,نگه,دارد,بنابراين,در,اين,پايان,نامه,تلاش,شده,است,تا,شخصيت‌هاي,اسطوره,اي,در,اشعار,مرداني,مورد,شناسايي,واقع,شود,و,به,تحليل,و,بررسي,هر,يک,از,آنها,پرداخته,شود.,براي,اين,کار,در,يک,تقسيم,بندي,اين,اشخاص,را,به,دو,گروه,اسطوره¬هاي,ملي،,ديني,و,مذهبي,تقسيم,بندي,کرده,سپس,به,روش,توصيفي,و,تحليلي,و,بهره,گيري,از,منابع,و,مستندات,به,معرفي,هر,يک,از,اين,شخصيت‌ها,مي‌پردازيم.,واژه‌هاي,کليدي:,اسطوره،,شخصيت،,مرداني،,ايران،,عنوان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسي و تحليل تصويرپردازي اساطير در آثار نصرا… مرداني
مرداد 27, 1393
1183 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسي و تحليل تصويرپردازي اساطير در آثار نصرا… مرداني


[purchase_link id=”2398″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]

چکيده
فصل اول- کليات تحقيق
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله
1-3 اهداف تحقيق
1-4 فرضيه ها
فصل دوم- ادبيات و پيشينه¬ي تحقيق
2-1- زندگي نامه ي نصراله مرداني
2-1-1- از کودکي تا جواني
2-1-2- تحصيلات و سمت ها و فعاليت هاي مرداني
2-1-3- خصوصيات اخلاقي نصراله مرداني
2-1-4- آثار نصراله مرداني و برخي از ويژگي هاي آثار
2-1-4-1- آتش ني
2-1-4-2- چهارده نور ازلي
2-1-4-3- گزيده ي ادبيات معاصر
2-1-4-4- گل باغ آشنايي
2-1-4-5- ستيغ سخن
2-1-4-6- قيام نور
2-1-4-7- قانون عشق
2-1-4-8- خون نامه ي خاک
2-1-4-9- منظومه ي شهادت
2-1-4-10- شهيدان شاعر
2-1-4-11- شعر اربعين
2-1-5- ويژگي هاي شعر نصراله مرداني
2-2- اسطوره
2-2-1- اسطوره در لغت
2-2-2- اسطوره
2-2-3- تعاريف اسطوره
2-4-4- انواع اسطوره
2-2-4-1- اسطوره آييني
2-2-4-2- اسطوره هاي خاستگاهي
2-2-4-3- اسطوره هاي کيش
2-2-4-4- اسطوره هاي اعتبار و شخصيت
2-2-4-5- اسطوره هاي فرجام
2-2-5- اسطوره هاي توصيفي
2-2-6- اساطير توجيهي
2-2-7- خاستگاه اسطوره
2-2-8- کارکرد اسطوره
2-2-9- مهم ترين کارکردهاي اسطوره
2-2-10- اسطوره و ادبيات
2-2-11- دلايل پيوند اسطوره و ادبيات
2-2-12- چگونگي ورود اسطوره ها در شعر معاصر
2-2-13- رابطه ي اسطوره با افسانه
2-2-14- ارتباط اسطوره با حماسه
2-2-15- شخصيت پردازي
2-2-16- روش هاي شخصيت پردازي
2-2-17- شخصيت پردازي مستقيم، بلاواسطه يا روايي
2-2-18- غير مستقيم، با واسطه يا نمايشي
2-2-19- تصوير پردازي
2-2-20- پيشينه تحقيق
فصل سوم- روش تحقيق
3-1- مقدمه
3-2- نوع روش تحقيق
3-3- روش گردآوري اطلاعات
3-4- ابزار گردآوري اطلاعات
3-5- روش تجزيه و تحليل
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
4-1- اسطوره هاي ديني و مذهبي مثبت
4-1-1- اهورا مزدا
4-1-2- زرتشت
4-1-3- ماني
4-1-4- حضرت آدم
4-1-4-1- آفرينش آدم
4-1-4-2- صفات و ويژگي هاي آدم
4-1-5- هابيل
4-1-6- مهر
4-2- اسطوره هاي ديني و مذهبي منفي
4-2-1- اهريمن
4-2-2- ابليس
4-2-3- ديو
4-2-3-1- ديو در اوستا
4-2-3-2- ديو در نزد زرتشتيان
4-2-3-3- ديو در روايات
4-2-3-4- ديو در شاهنامه و ادبيات خارجي
4-2-3-5- خاستگاه ديوان
4-2-4- سيمرغ
4-3- اسطوره هاي ملي (مثبت)
4-3-1- رستم
4-3-1-1- رستم در شاهنامه
4-3-1-2- مرگ رستم
4-3-2- سهراب
4-3-3- آرش کمانگير
4-3-4- سام
4-3-5- سياوش
4-3-5-1- خلاصه داستان سياوش با سودابه
4-3-5-2- کين سياوش
4-3-5-3- سياوش در مفهوم اساطير کهن
4-3-6- کاوه آهنگر
4-3-7- گيو
4-3-8- توس
4-3-9- جمشيد
4-3-9-1- جمشيد در اوستا
4-3-9-2- لغزش جمشيد
4-3-9-3- جام جم
4-3-9-4- جم و خضر
4-3-9-5- ورجمکرد
4-3-9-6- چهار طبقه ي جامعه
4-4- اسطوره هاي ملي (منفي)
4-4-1- سودابه
4-4-2- شغاد
4-4-3- ضحاک
4-4-4- گرسيوز
4-4-5- اسفنديار
4-4-5-1- اسفنديار در شاهنامه
4-4-6- اشکبوس
فصل پنجم- بحث، نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 نتيجه گيري
5-2 پيشنهادات
منابع و مآخذ

[purchase_link id=”2398″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]

چکيده
از آنجائي که اسطوره در ادبيات و فرهنگ ما سابقه¬ي بسيار طولاني دارد و نقش مهمي از ادبيات ما را هم تشکيل مي‌دهد از اين جهت مي¬توان با شناخت و درک هرچه دقيق تر آن در ميان جامعه و تاثيرگذاري آن در وجود انسان¬ها پي برد.
هر چند از زمان جهان بيني اسطوره¬اي يعني عصري که انسان مي¬خواست با نيروي خيالي خود و با زبان اسطوره خود و جهانش را بيان کند، دير زماني گذشته است، و انسان هرگز نمي¬تواند از جذبه¬ي جادويي اسطوره بي نياز باشد نويسندگان و هنرآفرينان گاهي از روش اساطير کهن با شرايط موجود و گاه با اسطوره سازي از مفاهيم و مسائل عصر و همچنين شخصيت¬هاي تاريخي به بازسازي و نوسازي آن دست زده و از نيروي خيالي بهره گرفته¬اند.
در دوره¬ي انقلاب شاعراني چون نصرا… مرداني بنابر فکر و فرهنگ و زمينه¬هاي ذوقي به باز توليد و خلق اسطوره¬ها دست زده اند و در واقع خواسته است تا با اين روش به تشويق مردم عصر خود بپردازد و با يادآوري تاريخ سازان گذشته روحيه ي دلاوري‌ها و جان فشاني شان را زنده نگه دارد بنابراين در اين پايان نامه تلاش شده است تا شخصيت‌هاي اسطوره اي در اشعار مرداني مورد شناسايي واقع شود و به تحليل و بررسي هر يک از آنها پرداخته شود. براي اين کار در يک تقسيم بندي اين اشخاص را به دو گروه اسطوره¬هاي ملي، ديني و مذهبي تقسيم بندي کرده سپس به روش توصيفي و تحليلي و بهره گيري از منابع و مستندات به معرفي هر يک از اين شخصيت‌ها مي‌پردازيم.

واژه‌هاي کليدي: اسطوره، شخصيت، مرداني، ايران، شعر

[purchase_link id=”2398″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]موضوعات :
ادبیات , پایان نامه
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *