برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت : 16000 تومان

تعداد صفحات 150 صفحه

دانلود پایان نامه بررسي مفهوم وطن در اشعار محمّد تقي بهار

چكيده :

يكي از موضوعات اصلي شعر محمد تقي بهار مفهوم وطن است . وطن در ادبيات پايداري عصر مشروطه به شكلي برجسته و ممتاز جلوه گري كرده است . بيان شاعرانه ي احساس وطن دوستي ، بيگانه ستيزي و جانبازي در راه وطن و تفاخر به گذشته ي افتخار آميز ايران باستان از ويژگي هاي منحصر به فرد بهار است.

در جاي جاي ديوان اشعار بهار ، اين شاعر سياست پيشه و آزادي خواه، عشق به ايران متجلّي شده است كه هدف او سربلندي و عزت ايران و ايراني بوده است .

نگارنده در اين پايان نامه ، به بررسي مفهوم وطن و معرفي آن درشعر محمد تقي بهار پرداخته ، كه آيا وطن در اشعار او صرفاَ جنبه ي ملّي دارد است يا نه ؟.

ديوان بهار سرشار از اشعار وطني است كه عواطف وطن پرستي و بيان آرزوها به خوبي در آن رخ نموده است . هدف بهار ، بيدار ساختن مردم و بر انگيختن احساسات ملّي و ميهني بود تا با ذكر مفاخر ايران باستان و شرح افتخارات ملّي و عظمت و شكوه ايران ، مردم را به دفاع از وطن ترغيب نمايد .

مفهوم وطن در شعر بهار عبارت است از : وطن در معناي زادگاه ، وطن اسلامي و وطن در معناي ايران .

مقدمه :

   ادبيات هر ملّتي بيانگر فرهنگ و انديشه ي آن ملت و برخاسته از احساسات و عواطف انساني آن قوم مي باشد . احساساتي چون وطن پرستي و وطن دوستي اگر چه در بيشتر انسان ها به صورت ذاتي و طبيعي به وديعه گذاشته شده است ، اما بيان آن ها به گونه اي مؤثّر و زيبا و دل نشين از عهده ي همه كس بر نمي آيد .

     اين شاعران و نويسندگان آزادي خواه و وطن پرست و متعهّد به وطن و مردم هستند كه با به خطر انداختن جان خويش ، در اوضاع و احوال نامساعد روزگار عصر خويش و با تكيه بر عناصر ذهني و عواطف و احساسات واقعي خويش ، آن ها را در قالب شعر ريخته و با القاء خواننده ، او را با خود هم دل و هم زبان مي سازد و انديشه هاي وطن پرستانه را به روح و جان خواننده تزريق مي كند .

در عصر مشروطه شاعران ، شعر خويش را به عنوان مهم ترين رسانه ي فرهنگي عصر ، در خدمت آرمان ها و اهداف اجتماعي و سياسي خود قرار داده و مضامين جديد ، لحني انتقادي و اجتماعي داشته و بيانگر افكار و انديشه هاي تجدّدخواهانه و منادي درخواست ها و مطالبات آزادي جويانه و وطن پرستانه ي وطن پرستان و شاعران بوده است .

و آن چه امروز به جا مانده ، خاطرات پر شكوه روشنگري ها و فداكاري هاي كساني است كه در آرزوي روزهاي شيرين و شاد براي ايران و ايراني ، تلخي هر زهري را چشيده ، يكي را لب و دهان دوختند و ديگري را در منزلش به قتل رساندند ، يكي پس از رنج هاي فراوان راهي كوه و دشت شد و ديگري در انزوا روزگار گذراند و چشم از جهان فرو بست .

محمد تقي بهار يكي از شاعراني است كه استادانه و ماهرانه در عصر طوفاني مشروطه ، وطن پرستي و وطن دوستي را به منصّه ي ظهور رسانده و روح آن را در كالبد اجتماع غفلت زده ي عصر خود دميده است .

بهار شاعري است كه اشعار وطني او از عمق و ژرفاي انديشه و جان او به وسيله ي قلم هميشه به يادگار مانده اش تراوش نموده است . شايد بعد از فردوسي ، آن شاعر بلند پايه كه كاخي بلند گزند ناپذير از انديشه هاي فارسي و ميهني به پا كرده است ، كسي بهتر و زيباتر از بهار چهره ي ايران را تصوير و ترسيم نكرده است .

محمد تقي بهار در روز پنج شنبه 18 آذر 1265ش . در محله سرشور مشهد به دنيا آمد و از همان آغاز جواني به محافل آزادي خواهي خراسان راه يافت و از نزديك با سياست و مسايل روز مانوس شد . بهار در دوران طوفاني عصر قاجار زندگي مي كرد و نزديك به پنجاه سال از عمر گران مايه و گران سنگ و پر بار خود را در فراز و نشيب سياست گذراند . تنها چند صباحي را کنج عزلت اختيار كرده و توانست با فكري آسوده و فرصتي كافي به تحقيق و پژوهش در متون قديم بپردازد و آثار ارزشمندي براي فرهنگ اين مرزو بوم به يادگار گذارد .

از جمله آثار او مي توان به : تاريخ احزاب سياسي ، سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي ، تاريخ تطور نظم فارسي ، ديوان اشعار و ………. نام برد .

برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت : 16000 تومان

تعداد صفحات 150 صفحه