گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 10, 1393
1489 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس


فهرست مطالب

 

چكيده تحقيق                                                                                       1

مقدمه                                                                                                              3

1- فصل اول                                                                                                11-8

1-1- بیان مسئله                                                                                          9

1-2-        اهمیت پژوهش                                                                                      9

1-3- هدف پژوهش                                                                                              9

1-4-سوالات پژوهش                                                                            10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                           10

1-5-1- منبع کنترل                                                                                            10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی                                                                            11

1-5-2-عزت نفس                                                                                           11

2- فصل دوم                                                                                                 63-12

پيشينه نظری                                                                                    13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس                      13

2-1-1- نظریه جیمز                                                                                      13

2-1-2- نظریه مید                                                                                       14

2-1-3- نظریه کولی                                                                                  15

2-1-4- نظریه روزنبرگ                                                                17

2-1-5- نظریه سالیوان                                                                    18

2-1-6- نظریه هورنای                                                                    20

2-1-7- نظریه آدلر                                                                                    21

2-1-8- نظریه راجرز                                                                    23

2-1-9- نظريه مزلو                                                                           26

2-1-10-نظریه ی آلپورت                                                          27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                           28

2-1-12-عزت نفس و غرور                                                                       30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس                                    38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                    41

2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس                                        42

2-2-منبع كنترل                                                                                       44

2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل                             45

2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي                                             48

2-2-3-تفاوت هاي فردي                                                                      53

2-2-4-كنترل                                                                                        53

2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                               54

2-2-6-منبع كنترل                                                                                    56

2-2-6-1-منبع كنترل دروني                                                                    57

2-2-6-2-منبع كنترل بيروني                                                                    58

2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني                                           60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                            62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                                                      63

3- فصل سوم                                                                                            73-66

3-1 – طرح پژوهش                                                                                              67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش                                                                      67

3-3- نمونه روش نمونه گیری                                                                              67

3-4-ابزارتحقیق                                                                                      67

3-4-1-آزمون منبع کنترل                                                                                      67

3-4-2-آزمون عزت نفس                                                                                      69

3-5-روش اجرای پژوهش                                                                                   72

3-5-1-اجرای اصلی                                                                                              72

3-6-1-روش آمار                                                                                              72

4- فصل چهارم                                                                                                 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِي                                                                                             74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                                               74

 

فصل پنجم                                                                                                    81-79

5-1-بحث و نتيجه گيري                                                                                   81

5-2-پيشنهادات                                                                                                   82

منابع                                                                                                                   83

ضمائم                                                                                                                  100-86

فهرست مطالب

 

چكيده تحقيق                                                                                       1

مقدمه                                                                                                              3

1- فصل اول                                                                                                11-8

1-1- بیان مسئله                                                                                          9

1-2-        اهمیت پژوهش                                                                                      9

1-3- هدف پژوهش                                                                                              9

1-4-سوالات پژوهش                                                                            10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                           10

1-5-1- منبع کنترل                                                                                            10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی                                                                            11

1-5-2-عزت نفس                                                                                           11

2- فصل دوم                                                                                                 63-12

پيشينه نظری                                                                                    13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس                      13

2-1-1- نظریه جیمز                                                                                      13

2-1-2- نظریه مید                                                                                       14

2-1-3- نظریه کولی                                                                                  15

2-1-4- نظریه روزنبرگ                                                                17

2-1-5- نظریه سالیوان                                                                    18

2-1-6- نظریه هورنای                                                                    20

2-1-7- نظریه آدلر                                                                                    21

2-1-8- نظریه راجرز                                                                    23

2-1-9- نظريه مزلو                                                                           26

2-1-10-نظریه ی آلپورت                                                          27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                           28

2-1-12-عزت نفس و غرور                                                                       30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس                                    38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                    41

2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس                                        42

2-2-منبع كنترل                                                                                       44

2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل                             45

2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي                                             48

2-2-3-تفاوت هاي فردي                                                                      53

2-2-4-كنترل                                                                                        53

2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                               54

2-2-6-منبع كنترل                                                                                    56

2-2-6-1-منبع كنترل دروني                                                                    57

2-2-6-2-منبع كنترل بيروني                                                                    58

2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني                                           60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                            62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                                                      63

3- فصل سوم                                                                                            73-66

3-1 – طرح پژوهش                                                                                              67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش                                                                      67

3-3- نمونه روش نمونه گیری                                                                              67

3-4-ابزارتحقیق                                                                                      67

3-4-1-آزمون منبع کنترل                                                                                      67

3-4-2-آزمون عزت نفس                                                                                      69

3-5-روش اجرای پژوهش                                                                                   72

3-5-1-اجرای اصلی                                                                                              72

3-6-1-روش آمار                                                                                              72

4- فصل چهارم                                                                                                 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِي                                                                                             74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                                               74

 

فصل پنجم                                                                                                    81-79

5-1-بحث و نتيجه گيري                                                                                   81

5-2-پيشنهادات                                                                                                   82

منابع                                                                                                                   83

ضمائم                                                                                                                  100-86

 

تعداد صفحات : 110 صفحه

قیمت : 6000 تومان

برای دانلود بر روی پداخت آنلاین کلیک کنید

 

 

imagesدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *