گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
شهریور 27, 1395
555 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین


دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

فایل به صورت ورد میباشد.

تعدا صفحات ۱۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ بیان مساله……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲٫ اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳٫ سوالات و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………….. ۷

۱-۴٫ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۵٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

۲-۱٫ تعریف اهلیّت………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۱٫ تعریف لغوی اهلیت…………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۲٫‌ تعریف اصطلاحی اهلیت………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲٫  اقسام اهلیت…………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱٫ اهلیّت‌ تمتّع………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۲٫ اهلیّت‌ استیفاء…………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳٫  شرایط‌ اهلیّت……………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۱٫ بلوغ…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۳-۲٫ عقل…………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۳٫ رشد………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

۳-۱٫ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ………………………………………………….. ۲۵

۳-۲‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲-۱‌. وجود و اظهار اراده…………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۲-۲٫ وسیله‌ی‌ اظهار اراده…………………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۳٫ ایجاب‌ و قبول……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۴٫ توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین……………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۴-۱٫ زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب……………………………………………………………… ۳۹

۳-۴-۲٫ مکان‌ وقوع‌ قرارداد……………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۴-۳٫ فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد…………………………………………………….. ۴۳

۳-۵٫ عیوب‌ اراده…………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵-۱٫ اشتباه……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۵-۱-۱٫ موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله…………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۱-۲٫ موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ………………………………………………………….. ۴۹

۳-۵-۱-۳٫ موارد اشتباه‌ موثر در معامله………………………………………………………………. ۵۲

۳-۵-۲٫ اکراه………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۵-۲-۱٫ اثر اکراه……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۵-۲-۲٫ فرق  بین‌ اضطرار و اکراه…………………………………………………………………. ۶۴

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

۴-۱٫ معاملات‌ محجورین………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۱-۱٫معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۱-۲٫ معاملات‌ سفیه……………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱-۳٫معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲٫ عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری……………………………… ۸۹

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

۵-۱٫ مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… ۹۲

۵-۲٫ منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. ۹۳

۵-۳‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. ۹۴

۵-۴٫ مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع………………………………………………………………… ۹۵

۵-۵٫ معین و معلوم بودن مورد معامله………………………………………………………………… ۹۶

‌۵-۶٫ مقدور بودن مورد معامله………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۷‌. جهت‌ معامله………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۷-۱‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۷-۲٫جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۸ . معامله به قصد فرار از دین……………………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۸-۱٫ شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… ۱۰۸

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *