گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
شهریور 27, 1395
597 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت


دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فایل به صورت ورد می باشد.

تعدا صفحات ۱۵۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

مقدمه ———————————————————————————– ۱

۱-بیان مساله——————————————————————————-۲

۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق——————————————————————۳

۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————————————————————۳

۴-اهداف تحقیق—————————————————————————–۴

۴-۱-هدف کاربردی————————————————————————-۴

۵- سوالات تحقیق—————————————————————————۴

۵ -۱-سوالات اصلی————————————————————————–۴

۵-۲-سوالات فرعی————————————————————————–۴

۶-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-۵

۷-روش شناسی تحقیق————————————————————————۵

۸-گردآوری داده ها—————————————————————————۵

۹- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-۵

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-۱۱- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–۷

۱-۱-۱- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن———————————————————–۷

۱-۱-۲- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————————————————————۱۶

۱-۱-۳- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری———————————————–۱۷

۱-۱-۴ -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —————————————————۱۸

-۵-۱-۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————————————————————۱۹

-۶-۱-۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—————————————————-۱۹

-۷-۱-۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری———————————————————–۲۱

-۸-۱-۱  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-۲۲

-۲-۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل—————————————————–۲۸

-۱-۲-۱  گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-۳۰

-۱-۱-۲-۱  بند اول :پیشینه ——————————————————————–۳۱

-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک————————————————————-۳۳

-۳-۱-۲-۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن———————————————————–۳۳

-۴-۱-۲-۱ بند چهارم:انواع چک—————————————————————–۳۴

-۵-۱-۲-۱  بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-۳۷

-۶-۱-۲-۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——————————————————۳۸

-۷-۱-۲-۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——————————————————-۳۹

-۸-۱-۲- ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)—————————————————-۴۰

-۲-۲-۱  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———————————————————-۴۱

-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته—————————————————————–۴۱

-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته———————————————————-۴۲

-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————۴۲

-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته———————————————————–۴۳

-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته  —————————————————————-۴۳

-۶-۲-۲-۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته ———————————————————۴۳

-۳ – ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—————————————————۴۴

-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–۴۴

-۳-۳-۱   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———————————————————-۴۸

-۳-۳- ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن—————————————————————۵۰

-۴-۳-۱  گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————۵۵

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران—————————————————–۶۸

۲-۱- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان——————————۶۸

-۱-۱-۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری————————————————–۶۸

۲-۱-۲-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————۶۸

-۱-۲-۱- ۲بند اول -قهری ——————————————————————–۶۹

-۲-۲-۱- ۲بند دوم-ارادی———————————————————————۶۹

-۳-۱-۲  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——————————————————-۶۹

۴-۱- ۲- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———————————————————-۶۹

-۱-۴-۱-۲بند اول:شرایط ماهوی —————————————————————۶۹

-۲-۴-۱-۲بند دوم:شرایط صوری    ————————————————————–۶۹

-۵-۱-۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی————————————————————–۷۰

-۱-۵-۱-۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———————————————————-۷۰

-۲-۵-۱-۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——————————————————-۷۳

-۳-۵-۱-۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——————————————————۸۰

۲-۱-۶-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری————————————————۸۲

۲-۱-۶-۱- بند اول:رهن برات ——————————————————————۸۲

۲-۱-۶-۲-بند دوم :تنظیم———————————————————————۸۴

۲-۱-۶-۳-بند سوم : واگذاری——————————————————————۸۸

۲-۱-۶-۴- بند چهارم  : آثار رهن برات————————————————————۹۲

۲-۱-۶-۵- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—————————————————-۹۳

۲-۱-۶-۶- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات————————————————–۹۴

۲-۱-۷-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت——————————————————–۹۵

۲-۱-۷-۱- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—————————————————-۹۵

۲-۱-۷-۲-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————————————————————۹۶

۲-۱-۷-۳- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی———————————————۹۶

۲-۱-۷-۴-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات—————————————————–۹۶

۲-۱-۷-۵-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری————————————————-۹۷

۲-۱-۷-۶- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان————————————————-۱۰۰

۲-۱-۷-۷- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس————————————————۱۰۴

-۲-۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل———————————————-۱۰۵

-۱-۲- ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل————————————————-۱۰۵

-۱-۱-۲-۲  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت——————————————۱۰۵

-۲-۱-۲- ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ———————————————–۱۰۶

۲ -۲-۲- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل———————————————۱۰۶

-۱-۲-۲-۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است————————————–۱۰۶

-۲-۲-۲- ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند———————-۱۰۶

-۳-۲-۲- ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——————————————————۱۰۷

-۴-۲-۲- ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید————————————————-۱۰۷

-۳-۲-۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل————————————————-۱۰۷

-۱-۳-۲- ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت——————————–۱۰۷

-۲-۳-۲-۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت———————————۱۰۷

-۳-۳-۲-۲بند سوم:اسناد خزانه—————————————————————-۱۰۸

-۴-۳-۲-۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت————————————۱۰۸

-۵-۳-۲-۲ بند پنجم: برات——————————————————————–۱۰۸

۲ -۳- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—————————————————۱۰۸

-۱-۳-۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن——————————————-۱۰۹

-۲-۳- ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده————————————————۱۰۹

-۴- ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین—————————————۱۱۰

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت————————————————–۱۱۵

-۱-۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت———————————۱۱۵

-۱-۱-۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   ————————————————– ۱۱۵

-۲-۱-۳  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک——————————————–۱۱۶

-۱-۲-۱-۳بند اول:تعریف و انواع چک ———————————————————–۱۱۶

-۲-۲-۱-۳بند دوم:شرایط صدور چک————————————————————۱۱۶

-۳-۲-۱-۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک———————————————————۱۱۶

۴-۲-۱-۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک——————————————————–۱۱۷

-۵-۲-۱-۳بند پنجم:ظهرنویسی چک————————————————————-۱۱۷

۲-۳-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت————————————۱۱۸

۱-۲-۳-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —————————————————-۱۱۸

۲-۲-۳-گفتار دوم: شرایط صدور برات————————————————————۱۱۹

۳-۱-۲-۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات——————————————————–۱۲۰

۴-۱-۲-۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———————————————————۱۲۱

-۵-۱-۲-۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات————————————۱۲۵

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———————————————————-۱۳۳

-۱-۴مبحث اول:نتیجه گیری——————————————————————-۱۳۳

-۲-۴مبحث دوم:پیشنهادات——————————————————————–۱۳۷

منابع و مأخذ——————————————————————————۱۳۸

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *