گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرک


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 2, 1393
1390 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرک


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرک

چکیده      ۱

فصل اول ;کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه             ۳

۱-۲ – بیان مساله     ۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق      ۵

۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق              ۶

۱-۵ – هدف تحقیق  ۷

۱-۶-سوالات تحقیق ۷

۱-۷-فرضیات تحقیق              ۷

۱-۸-قلمرو تحقیق    ۸

۱-۹- تعریف واژه ها               ۹

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق            ۱۱

۲-۱-مقدمه              ۱۲

۲-۲- اهمیت مطالعه سیستمهای اطلاعاتی              ۱۳

۲-۳- اطلاعات و داده‏ها          ۱۴

۲-۴- مفهوم اطلاعات             ۱۶

۲-۵- انواع اطلاعات              ۱۸

۲-۶- مفاهیم سیستم  ۲۱

۲-۷- ویژگیهای سیستم            ۲۲

۲-۸- روابط سیستم  ۲۲

۲-۹-مرز سیستم      ۲۳

۲-۱۰-سیستم باز و بسته         ۲۳

۲-۱۱- اثر بخشی وکارائی سیستم:          ۲۳

۲-۱۲ روش سیستم‏ها و دیدگاه سیستمی: ۲۳

۲-۱۳- مدیر و نگرش سیستمی:              ۲۴

۲-۱۴- مدیران و اطلاعات      ۲۴

۲-۱۵- تصمیم‏گیری                ۲۴

۲-۱۶- تصمیم‏گیری و اطلاعات             ۲۵

۲-۱۷- انواع تصمیمات           ۲۵

۲-۱۸- نقش اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی        ۲۶

۲-۱۹- سیستم های اطلاعاتی ۲۶

۲-۲۰- چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟              ۲۹

۲-۲۱- مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات       ۳۰

۲-۲۲- عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات  ۳۱

۲-۲۳- نقش رایانه در سیستمهای اطلاعاتی           ۳۲

۲-۲۴- مدیریت بر مبنای سیستم اطلاعاتی             ۳۳

۲-۲۵- ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مؤثر برای مدیران         ۳۳

۲-۲۶- انواع سیستم‌های اطلاعات          ۳۴

۲-۲۷- سیستمهای اطلاعات مدیریت      ۳۵

۲-۲۸- مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت  ۳۷

۲-۲۹- اجزاء MIS  ۳۷

۲-۳۰- سیستم‏های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS ) 38

۲-۳۱- دلائل ایجاد سیستمهای پشتیبانی از تصمیم ۳۹

۲-۳۲- ساختار DSS                ۴۰

۲-۳۳- ویژگیهای DSS            ۴۱

۲-۳۴- کارکردهای DSS         ۴۳

۲-۳۵- امکانات DSS              ۴۴

۲-۳۶- انواع DSS   ۴۴

۲-۳۶-۱- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع اول     ۴۵

۲-۳۶- ۲- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع دوم    ۴۵

۲-۳۶- ۳- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع سوم   ۴۵

۲-۳۶- ۴- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع چهارم                ۴۶

۲-۳۷- مدلسازی در DSS        ۵۰

۲-۳۸- روش های کسب اطلاعات از نظام پشتیبانی تصمیم گیری        ۵۱

۲-۳۹- DSS در مقایسه با MIS               ۵۲

۲-۴۰- گمرک         ۵۳

۲-۴۱-بخش دوم پیشینه تحقیق               ۵۵

الف-پیشینه داخلی    ۵۵

ب-پیشینه خارجی    ۶۳

۲-۳۲- نتیجه گیری ۶۶

 

فصل سوم ؛ روش تحقیق       ۶۷

۳-۱- مقدمه             ۶۸

۳-۲-روش تحقیق    ۶۸

۳-۳- جامعه آماری  ۶۹

۳-۴- حجم نمونه وروش تعیین آن           ۶۹

۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات             ۷۰

۳-۵-۱- مختصات پرسشنامه ۷۱

۳-۵-۲- اعتبار یا روایی پرسشنا مه        ۷۲

۳-۵-۳-پایایی پرسشنامه         ۷۲

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل       ۷۳

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها           ۷۵

۴-۱-مقدمه              ۷۶

۴-۲-. بررسی جمعیت شناسی ۷۶

۴-۳- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی             ۸۲

۴-۴- آزمون نرمالیته               ۸۲

۴-۵- آمار استنباطی                ۸۳

۴-۵-۱ سوال اصلی ۸۳

۴-۵-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق              ۸۵

۴-۵-۳- بررسی سوال فرعی دوم           ۸۷

۴-۵-۴- بررسی سوال فرعی سوم          ۸۹

۴-۵-۵- بررسی سوال فرعی چهارم       ۹۰

۴-۵-۶-آزمون فریدمن            ۹۲

فصل پنجم;بحث ، نتیجه گیری وپیشنهادها             ۹۴

۵-۱-خطوط کلی تحقیق          ۹۵

۵-۲- نتیجه گیری ازسوالات تحقیق        ۹۶

۵-۲-۱ – یافته‌های جمعیت شناختی تحقیق              ۹۶

۵-۲-۲- نتیجه گیری آزمون پیرسون      ۹۷

۵-۲-۳-نتیجه گیری از آزمون فریدمن   ۹۷

۵-۳-بحث و مقایسه                ۹۸

۵-۴-محدودیت های تحقیق     ۹۹

۵-۵-پیشنهادات       ۱۰۰

۵-۶-توصیه برای پژوهشهای آتی          ۱۰۲

منابع و ماخذ            ۱۰۳

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرکموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *