تعداد صفحات ۷۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق ۰۰۰
۱-۱   مقدمه و ادبیات مسئله ۴
۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق ۵
۱-۳  دلایل انتخاب موضوع تحقیق ۵
۱-۴ قلمرو تحقیق ۵
۱-۵   قلمرو موضوع تحقیق ۵
۱-۶  فرضیه های تحقیق ۵
۱-۷ هدف تحقیق ۶
۱-۸  تعاریف،اصطلاحات و واژه ها: ۶
۱-۹  محدودیت های تحقیق ۷
فصل دوم ادبیات و مباحث نظری و پیشینه مرتبط با پژوهش
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۲  ناخالصی های آب ۱۰
۲-۳  شاخص‌های مهم در تصفیه آب ۱۲
۲-۴   روش های تصفیه آب ۱۴
۲-۵  معرفی نرم افزار مورد استفاده : PHREEQC ۲۰
۲-۶  شرح سیستم آب ژاول سازی ۲۰
۲-۷   شرح مشکلات سیستم تولید آب ژاول ۴۲
فصل سوم روش و متدلوژی تحقیق
۳-۱  وسایل مورد استفاده ۴۶
۳-۲  دستگاه های مورد استفاده ۴۶
۳-۳ مواد شیمیایی مورد استفاده ۴۷
۳-۴  روش های انجام آزمایش ۴۸
۳-۵  تعیین عوامل رسوب گذار بر الکتروسل ها ۴۹
۳-۶  فرآیند آزمایشگاهی روش های قلیاسازی ۵۵
فصل چهارم نتایج تحقیق ۵۶
۴-۱ تیتراسیون آب دریا با سود نیم نرمال ۵۷
۴-۲  تیتراسیون آب دریا با آب آهک ۰٫۱ M ۵۹
۴-۳ تیتراسیون آب دریا با آب آهک ۰٫۱ M و کربنات سدیم(سودا) ۰٫۱ M ۶۱
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۴
۵-۱ مقایسه روشهای قلیاسازی آب دریا ۷۱
۵-۲ نتایج شبیه سازی ۷۲
منابع و مراجع ۷۴

 

چکیده:

آب دریا برای خنک نمودن سیستم های تبادل گرمایی در نیروگاه نکا مورد استفاده قرار می گیرد. آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم در آب دریا تزریق می شود. آب ژاول از الکترولیزمحلول آب نمک ۲۸ گرم درلیترتولید می شود. با توجه به اینکه درآب دریا علاوه برنمک طعام املاح دیگری نیزوجود دارد که در هنگام الکترولیزمحلول آب نمک، رسوبات سفید رنگی برروی کاتدها تشکیل میگردد که در تولید آب ژاول اختلال ایجاد می کند لذا باید هر سه روز سیستم را ازمدار خارج و اسید شویی کرد. در این تحقیق مطالعه برروی آنالیز آب دریا و نمک مصرفی صورت گرفت و سهم هر کدام در رسوب گذاری تعیین شد. روشهای شیمیایی و تبادل یونی برای حذف رسوب ها شناسایی گردید سپس روش شیمیایی برای ادامه تحقیق انتخاب شد.

دراین روش اثر کربنات سدیم، اهک و هیدروکسید سدیم برروی سیال آب نمک ۲۸ گرم درلیتر مورد مطالعه قرار گرفت که هیدروکسید سدیم کارایی بیشتری داشت و مشاهده شد که با افزایش مقدار سود میزان رسوب نیز افزایش می یابد. مقدار هیدروکسید سدیم لازم برای رسوب گذاری های مختلف محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار PHRQCC نتایج آنالیزها شبیه سازی گردید که نتایج آزمایشات مورد تایید قرار گرفت.