تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

آب دریا برای خنک نمودن سیستم‌های تبادل گرمایی در نیروگاه نکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم در آب دریا تزریق می‌شود. آب ژاول از الکترولیز محلول آب نمک ۲۸ گرم در لیترتولید می‌شود. با توجه به اینکه در آب دریا علاوه بر نمک طعام املاح دیگری نیز وجود دارد که در هنگام الکترولیز محلول آب نمک، رسوبات سفید رنگی بر روی کاتدها تشکیل می‌گردد که در تولید آب ژاول اختلال ایجاد می‌کند لذا باید هر سه روز سیستم را از مدار خارج و اسید‌شویی کرد. در این تحقیق مطالعه بر روی آنالیز آب دریا و نمک مصرفی صورت گرفت و سهم هر کدام در رسوب‌گذاری تعیین شد. روشهای شیمیایی و تبادل یونی برای حذف رسوب‌ها شناسایی گردید سپس روش شیمیایی برای ادامه تحقیق انتخاب شد. در این روش اثر کربنات سدیم، اهک و هیدروکسید‌ سدیم بر روی سیال آب نمک ۲۸ گرم در لیتر مورد مطالعه قرار گرفت که هیدروکسید سدیم کارایی بیشتری داشت و مشاهده شد که با افزایش مقدار سود میزان رسوب نیز افزایش می‌یابد. مقدار هیدروکسید سدیم لازم برای رسوب‌گذاری‌های مختلف محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار PHRQCC نتایج آنالیزها شبیه سازی گردید که نتایج آزمایشات مورد تایید قرار گرفت.