گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 12, 1394
543 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر


دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

< />مقدمه۶

فصل اول۸

مفهوم بهره وری۸

۱-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها۸

۲-تعریف بهره وری۱۰

۳-دید گاههای مختلف در باره بهره وری۱۳

۴-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری۱۵

۵-سطوح بهره وری۱۶

۶-بهره وری سبز۱۷

فصل دوم۱۸

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری۱۸

۱-۲-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها۱۸

۱-۱-۲-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان۱۸

۲-۱-۲-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی۱۹

۳-۱-۲-تناقض همکاری و رقابت پذیری۱۹

۴-۱-۲-پیچیدگی و نا اطمینانی۱۹

۵-۱-۲-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی۲۰

۶-۱-۲-تغییر صحنه بازار جهانی۲۰

۱-۶-۱-۲-بازیگران بین المللی۲۰

۲-۶-۱-۲-حق انتخاب بیشتر مشتریان۲۱

۳-۶-۱-۲-مقررات زدایی۲۱

۴-۶-۱-۲-کاهش طول عمر کالا۲۲

۲-۲-تغییر تاکیدها در دهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰۲۲

۳-۲-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران۲۳

۴-۲-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی۲۵

۱-۶-۲-ژاپن۲۵

۲-۶-۲-هندوستان۲۵

۳-۶-۲-سنگاپور۲۵

۷-۲-بهره وری در ایران۲۵

فصل سوم۲۹

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری۲۹

۱-۳-چشم انداز بهره وری فراگیر۲۹

۲-۳-مرحله سنجش و اندازه گیری۲۹

۳-۳-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر۳۰

۴-۳-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر۳۰

۵-۳-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر۳۳

۶-۳-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر۳۴

۷-۳-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر۳۷

۸-۳-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه۳۸

۹-۳-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری۳۹

 

فصل چهارم۴۱

بهبود بهره وری۴۱

۱-۴-عوامل موثر بر بهره وری۴۱

الف-دیدگاه تکنیکی۴۵

ب-دیدگاه فرهنگی۴۶

عوامل موثر بر بهبود بهره وری۴۷

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار۵۷

ب-شیوه انتخاب مدیران۶۲

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی۶۶

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه۶۶

۲-۴-راههای بهبود بهره وری۶۸

۳-۴-بهره وری و سیستمهای سازمانی۷۱

۴-۴-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری۷۳

۵-۴-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری۷۶

 

فصل پنجم۸۹

بهره وری نیروی انسانی۸۹

۱-۵-آموزش و پرورش۸۹

۲-۵-انگیزه و بهره وری۹۱

۳-۵-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار۹۱

۴-۵-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی۹۳

۵-۵-برنامه ریزی و منابع انسانی۹۵

۶-۵-نتیجه گیری۱۰۳

نتیجه۱۰۴

الف-منابع فارسی۱۰۵

ب-منابع لاتین۱۰۶

مقدمه:

تاریخ ۲۰۰ ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و کاربرد رباتها در تولید در کنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول ۱۵ سال اخیر  افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در کشور های پیشرفته صنعتی نشان داده  که اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب کشور های کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.

طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیک، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود کیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است که مدیر می تواند مشکلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل کند.

دانلود پایان نامه استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *