گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه ارزيابی اقتصادی روند خصوصی سازی در شرکت گاز استان مازندران


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مهر 25, 1394
602 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی اقتصادی روند خصوصی سازی در شرکت گاز استان …………


دانلود پایان نامه ارزیابی اقتصادی روند خصوصی سازی در شرکت گاز استان ………….

تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

چکیده       ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱- ۱) مقدمه             ۳

۱- ۲) بیان مسئله     ۴

۱- ۳) فرضیه های تحقیق        ۵

۱- ۴) اهداف تحقیق                 ۶

۱- ۵) حدود و روش تحقیق     ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱) مقدمه             ۱۱

۲- ۲) تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی               ۱۲

۲- ۲- ۱) اهداف خصوصی سازی          ۱۴

۲-۲-۱-۱) کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت             ۱۵

۲- ۲- ۱- ۲) افزایش کارایی     ۱۵

۲- ۲- ۱- ۳) کاهش کسری بودجه            ۱۶

۲- ۲- ۱- ۴) جلوگیری از اختلال قیمت ها              ۱۶

۲- ۲- ۱- ۵) مقررات زدایی و اصلاح قوانین         ۱۷

۲- ۲- ۱- ۶) افزایش رقابت      ۱۷

۲- ۲- ۱- ۷) گسترش بازار سرمایه          ۱۸

۲- ۲- ۲) عوامل اجرای موفق خصوصی سازی    ۱۸

۲- ۲- ۲- ۱) تعهد و مالکیت     ۱۸

۲- ۲- ۲- ۲) مالکیت و رقابت  ۲۰

۲- ۲- ۲- ۳) شفافیت ۲۵

۲- ۲- ۲-۴) تعدیل تأثیر اجتماعی خصوصی سازی                ۲۸

۲- ۲-۲-۵) پیامدهای زیست محیطی       ۳۰

۲- ۳) دلایل نظری موافقان و مخالفان خصوصی سازی        ۳۱

۲- ۳- ۱) ناکارآمدی بنگاههای دولتی به دلیل وجود انگیزه¬های ضعیف یا متناقض            ۳۲

۲- ۳- ۲) ناکارآمدی بنگاههای دولتی در نتیجه نظارت نامناسب            ۳۴

۲- ۳- ۳) ناکارآمدی بنگاههای دولتی به دلیل محدودیت¬های بودجه¬ای نرم      ۳۵

۲- ۳- ۴) ناکارآمدی بنگاههای دولتی به دلیل استفاده دولت از آنها برای تعقیب اهداف غیراقتصادی   ۳۶

۲- ۳- ۵) شواهد تجربی مالکیت دولتی در برابر مالکیت خصوصی     ۳۷

۲- ۳- ۶) مطالعات کشوری و بین¬المللی مالکیت دولتی در برابر مالکیت خصوصی         ۳۹

۲- ۴) اثر خصوصی سازی بر شاخص های اقتصادکلان       ۴۱

۲- ۴- ۱) پیامدهای رفاهی خصوصی سازی           ۴۳

۲- ۴- ۲) تأثیر خصوصی سازی بر اشتغال            ۴۵

۲- ۴- ۳) اثر خصوصی سازی بر توزیع ثروت و درآمد       ۴۸

۲- ۵) نقش خصوصی سازی بر توسعه بازارهای مالی          ۴۹

۲- ۶) خصوصی سازی در کشورهای جهان و ایران             ۵۲

۲- ۶-۱) خصوصی سازی در ایران        ۵۹

۲- ۷) روند خصوصی سازی در شرکت های بخش نفت و گاز             ۶۴

۲- ۸) مروی بر روش ها و مراحل اجرای خصوصی سازی                ۸۳

۲-۸-۱) عرضه سهام عمومی  ۸۵

۲-۸-۲) فروش خصوصی       ۸۷

۲-۸-۳) تزریق سرمایه جدید   ۸۸

۲-۸-۴) فروش دارایی ها         ۸۸

۲-۸-۵) سازماندهی مجدد در قالب واحدهای کوچک‌تر            ۸۹

۲-۸- ۶) فروش به مدیران یا کارمندان    ۹۰

۲-۸-۷) سرمایه گذاری مشترک              ۹۱

۲-۸-۸) اجاره و قراردادهای مدیریتی     ۹۱

۲-۸-۹) برنامه‌های گسترش پایه‌های مالکیت           ۹۳

۲- ۹) تحقیقات انجام شده در داخل کشور                ۹۴

 

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

۴- ۱) مقدمه             ۱۲۱

۴- ۲) بررسی اثر خصوصی سازی بر سودآوری شرکت گاز استان مازندران (فرضیه اول)              ۱۲۱

۴- ۳) بررسی اثر خصوصی سازی بر ارائه خدمات شرکت گاز استان مازندران (فرضیه دوم)          ۱۴۲

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵- ۱) مقدمه             ۱۴۶

۵- ۲) نتیجه گیری   ۱۴۶

۵- ۳) پیشنهادات تحقیق           ۱۴۹

منابع و مآخذ           ۱۵۰

تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه
قیمت ۲۵۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *