گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
شهریور 26, 1395
1278 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب


دانلود پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۴۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده

 

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

 

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                                                                                             صفحه  

 

مقدمه: ۱

الف-   تشریح و بیان مسئله. ۱

ب- پیشینه تحقیق.. ۱

ج-اهداف تحقیق.. ۲

د-سؤالات تحقیق.. ۲

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن. ۳

گفتار اول-خواب طبیعی.. ۴

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب.. ۴

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. ۷

گفتار دوم – خواب مصنوعی.. ۱۱

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن. ۱۲

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. ۱۴

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. ۱۷

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن. ۱۸

بند اول – مفهوم جرم. ۱۸

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم. ۲۱

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. ۲۴

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. ۲۵

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. ۲۶

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب.. ۲۸

 

گفتاراول – اختلالات خواب.. ۳۰

بند اول – کژخوابی‌ها ۳۰

بند دوم – بد خوابی‌ها ۳۲

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) ۳۳

بند اول – انواع خوابگردی.. ۳۴

الف – خوابگردی طبیعی.. ۳۴

ب –  خوابگردی مصنوعی.. ۳۷

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. ۳۹

الف-ملاک تشخیص ۱۰- ICD…………………………   ۴۱

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب.. ۴۲

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب.. ۴۳

بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………۵۲

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب.. ۴۷

گفتار دوم – قصد در خواب.. ۵۱

بند اول – ماهیت قصد. ۵۱

بند دوم – جایگاه قصد در خواب.. ۵۴

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب.. ۵۵

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. ۵۶

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب.. ۵۶

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. ۵۷

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. ۵۹

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب.. ۶۰

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب.. ۶۱

گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. ۶۴

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار ۶۵

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق.. ۶۷

 

فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۷۱

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. ۷۳

بند اول- وجود عمل مجرمانه. ۷۴

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. ۷۸

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۸۰

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. ۸۱

الف- عوامل موجهه جرم. ۸۳

ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری.. ۸۶

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. ۸۷

مبحث دوم– آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۹۰

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب.. ۹۱

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. ۹۱

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. ۹۵

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب.. ۱۰۰

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی.. ۱۰۱

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی.. ۱۰۴

بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. ۱۰۷

 

 

نتیجه گیری…………………………….

 

فهرست منابع و مآخذ……………………..

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *