گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
شهریور 26, 1395
531 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح


دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۳۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

مقدمه…………………………………… ۲

اهمیت موضوع…………………………….. ۳

سؤالات تحقیق ……………………………. ۴

الف: سؤال اصلی …………………………. ۴

ب:‌ سوالات فرعی ………………………….. ۴

فرضیات تحقیق……………………………. ۴

الف) فرضیه اصلی…………………………. ۴

ب) فرضیه فرعی…………………………… ۵

نوع و روش تحقیق…………………………. ۵

سابقه پژوهش ……………………………. ۵

سازماندهی تحقیق…………………………. ۶

فصل اول: کلیات…………………………. ۷

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن………….. ۸

گفتار نخست: مفهوم نکاح…………………… ۸

بند ۱- مفهوم لغوی نکاح…………………… ۸

بند ۲: مفهوم اصطلاحی نکاح…………………. ۸

گفتار دوم: اقسام نکاح……………………. ۹

بند ۱- نکاح موقت ………………………. ۱۰

بند ۲- نکاح دائم ………………………. ۱۰

بند ۳- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع………. ۱۰

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع……….. ۱۲

بند ۱- ماهیت نکاح دائم………………….. ۱۲

بند ۲- ماهیت نکاح موقت………………….. ۱۲

گفتار چهارم: اهمیت نکاح…………………. ۱۳

بند ۱- فایده فردی………………………. ۱۳

بند ۲- فایده اجتماعی……………………. ۱۴

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح………………. ۱۵

گفتار اول: مفهوم شرط……………………. ۱۵

بند ۱- مفهوم لغوی………………………. ۱۵

بند ۲- تعریف شرط……………………….. ۱۵

گفتار دوم: انواع شروط…………………… ۱۵

بند ۱: شروط باطل……………………….. ۱۵

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند…… ۱۵

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند…….. ۱۶

بند ۲: شروط صحیح……………………….. ۱۶

بند ۳: اقسام شروط صحیح………………….. ۱۶

الف: شرط صفت…………………………… ۱۶

ب: شرط فعل…………………………….. ۱۷

ج: شرط نتیجه ………………………….. ۱۷

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح……….. ۱۸

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. ۱۹

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ……. ۲۰

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن………. ۲۱

گفتار نخست: وجود اراده …………………. ۲۱

بند ۱- تحلیل روانی اراده………………… ۲۱

بند ۲- معنی قصد و رضا…………………… ۲۳

الف:رضا……………………………….. ۲۳

ب: قصد………………………………… ۲۳

بند ۳- تفکیک قصد و رضا………………….. ۲۴

بند ۴- مفهوم اراده …………………….. ۲۵

بند ۵- اوصاف اراده……………………… ۲۶

بند ۶- اراده باطنی و ظاهری………………. ۲۶

بند ۷- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی……. ۲۶

بند ۸- قراردادهای صوری………………….. ۲۷

گفتار دوم: اعلام اراده…………………… ۲۸

بند ۱- لزوم اعلام اراده………………….. ۲۸

بند ۲- مفهوم اعلام اراده…………………. ۲۹

بند ۳- چگونگی اعلام اراده………………… ۳۱

الف: اعلام صریح…………………………. ۳۱

ب: اعلام ضمنی…………………………… ۳۱

بند ۴- وسایل اعلام اراده…………………. ۳۱

بند ۵- سکوت و بیان اراده………………… ۳۳

بند ۶- مواردی که سکوت نشانه رضا است………. ۳۴

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)…….. ۳۵

بند اول: ایجاب ………………………… ۳۶

الف: معنی لغوی ایجاب …………………… ۳۶

ب: معنی اصطلاحی ایجاب……………………. ۳۷

ج: شرایط ایجاب…………………………. ۳۸

د: ایجاب عام:………………………….. ۴۰

و- ایجاب ملزم………………………….. ۴۲

هـ- زوال ایجاب ………………………… ۴۳

۱- رد ایجاب …………………………… ۴۳

۲- رجوع گوینده ایجاب …………………… ۴۳

۳- مرگ و حجر یکی از طرفین ………………. ۴۳

۴- ایجاب متقابل………………………… ۴۴

۵- سپری شدن مدت ایجاب ………………….. ۴۴

۶- از بین رفتن موضوع معامله …………….. ۴۴

۷- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است….. ۴۴

بند دوم: قبول:…………………………. ۴۵

الف: مفهوم قبول ……………………….. ۴۵

ب: لزوم مطلق بودن قبول………………….. ۴۵

ج: توالی ایجاب و قبول…………………… ۴۵

د: مسبوق نبودن به رد……………………. ۴۶

و: بقای موضوع عقد………………………. ۴۶

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض………. ۴۶

ی- رعایت تشریفات قبول…………………… ۴۷

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)………….. ۴۷

بند ۱- تعریف اشتباه…………………….. ۴۷

بند ۲- مفهوم اشتباه…………………….. ۴۷

بند ۳- شرایط تأثیر اشتباه……………….. ۴۸

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد…………………………………….. ۴۸

ب: اشتباه عمده باشد…………………….. ۴۸

بند ۴- اثر حقوقی اشتباه…………………. ۴۸

بند ۵- اشتباه در قانون مدنی……………… ۴۹

بند ۶- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. ۵۰

الف: اشتباه در وجود علت تعهد…………….. ۵۰

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد……………… ۵۰

۱- مفهوم خود موضوع معامله……………….. ۵۱

۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:….. ۵۲

۱- ۲- نظریه شخصی……………………….. ۵۲

۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی………………… ۵۲

ج: اشتباه در نوع عقد……………………. ۵۳

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله……. ۵۳

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد……………………. ۵۴

۱- اشتباه در شخص طرف……………………. ۵۵

۲- اشتباه در شخصیت……………………… ۵۵

بند ۷: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. ۵۶

الف: اشتباه در قیمت…………………….. ۵۶

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)………………………. ۵۷

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)……………….. ۵۸

د: اشتباه ناشی از تدلیس…………………. ۵۹

بند ۸: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. ۶۰

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله…………. ۶۰

ب: اشتباه راجع به اوصاف…………………. ۶۰

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)……………………………….. ۶۰

د- اشتباه در جهت معامله…………………. ۶۱

هـ- اشتباه در قانون…………………….. ۶۱

بند ۹: اشتباه در عقد نکاح……………….. ۶۲

الف: اشتباه در هویت جسمی………………… ۶۲

ب: اشتباه در اوصاف……………………… ۶۴

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح ۶۶

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح… ۶۷

۱: اختلاف در نوع عقد نکاح………………… ۶۷

۲: اختلاف در ذکر اجل…………………….. ۶۷

۳: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر……….. ۶۷

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل  ۶۷

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها …………… ۶۷

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. ۶۷

۱- بررسی ادله قول دوام………………….. ۶۸

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند…….. ۷۰

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند………………………………….. ۷۱

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند………………………………….. ۷۳

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی ۷۵

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. ۸۲

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر………………………………….. ۸۵

مبحث دوم: شروط ضمن عقد………………….. ۸۵

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ……………. ۸۷

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی……………. ۸۷

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی …………….. ۸۷

بند سوم: وابستگی شرط به عقد……………… ۸۹

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ………………………………………… ۹۰

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج………… ۹۲

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است …………………………… ۹۳

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند……. ۹۳

ب: شرط خیار……………………………. ۹۳

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود……………………………………. ۹۴

الف: شروط صحیح…………………………. ۹۴

۱٫خیار شرط نسبت به صداق…………………. ۹۴

۲٫خیار اشتراط………………………….. ۹۴

۳٫سایر شروط صحیح……………………….. ۹۵

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح…………….. ۹۵

۱- شروط باطل در ضمن عقد نکاح…………….. ۹۵

۲- شروط باطل و مبطل عقد ………………… ۹۵

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ……. ۹۶

نتیجه گیری…………………………….. ۹۸

پیوست ها……………………………… ۱۰۲

منابع…………………………………. ۱۱۵

چکیده انگلیسی………………………… ۱۱۹٫

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *