گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

حسابرسی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

حسابرسی
مهر 28, 1394
590 بازدید
گزارش نسخه جدید

حسابرسی


حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سوء استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در مؤسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیرایش شرکتهای سهامی که در آن مسئولیت سهامداران را محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، به وجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده (مانند مجمع عمومی) (و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود) و کارایی مدیریت از نظر چگونگی استفاده از منابع موجود و نحوه ی اجرای برنامه و نتایج حاصل از آن سنجیده و گزارش می شود.

منابع hTTp://mob-pc.com/showthreed.php?t.d=865www.sidir

(بنابراین پذیرش و بکارگیری پدیده ها در علوم طبیعی کمکی به مفاهیم و تئوری ** نیستند ولی در علوم انسانی مستلزم مفاهیم و تئوری آنهاست.) (مثلاً در مورد پدیده جنگ اگر بخواهیم صحبت کنیم از خیلی وقتها قبل تا کنون جنگ وجود داشته است.

اینکه ندانیم جنگ چیست و برای چه صورت میگیرد مفهومی ندارد. جنگ فقط میان افرادی که از مفهوم آن آگاهند صورت می گیرد). (********* بر این تأمد است یک سری از پدیده ها هستند که قبل از اینکه کشف شوند وجود دارند مثل رشد انسان، نیروی جاذبه و یک سری پدیده ها در طبیعت وجود دارند، که با تلاش انسان دستاوردی جدید کشف می شوند.)

لازم است برای یافتن راه حل ها برای حل مسائل قدیمی و جاری در پی تئوری ها باشیم. (تئوری در فرهنگ لغت به معنای بیان سیستماتیک اصول و تعیین آشکار یا مبانی برخی از پدیده های مشخص که ***** تأیید شود ****

نقش هایی که تئوری برعهده دارد = تشریح وضع موجود پیش بینی شرایط مشابه حل مشکلات و مستقل پیش روی حرفه

روش سنجش قدرت یک تئوری بوسیله تطبیق واقعیت با تئوری از طریق مشاهده تجربی به آزمون استدلال منطقی انجام می شود.

حسابرسی به مرحله ای از پیشرفت رسیده که لازم است فرضیات *** ، اهداف و دستهای خود را **** وجود تشکیل حرفه ای فراگیر آیین رفتار حرفه ای، حمایتی، اصول و استانداردهای حرفه ای ۳ عامل اینکه در کنار هم موجب تشکیل موثر و حرفه ای مختلف *** تاریخ بشری بوده و از ماندگاری آنهاست.

هدف تئوری = تئوری حسابرسی به چه معناست؟ سوال؟

یک دیس برای لزوم مطالعه در مورد امکان تدوین ماهیت تئوری حسابرسی این است که سرنخ هایی در جهت رفع مشکل فراهم شود. و دلیل دیگر اگر حسابرسی یک حرفه فراگیر باشد افرادی که در این حرفه اشتغال دارند باید در **** در مورد نادانسته ها داشته باشد و به عنوان یک دانش سازمان یافته باید دلیلی برای حسابرسی وجود داشته باشد.

روشهای بررسی فلسفی در حسابرسی = روش تحلیلی = عده ای به فلسفه توجه می کنند چون تحلیل و تفکر اقتصادی را برای موضوع هایی که ثابت شده اند مهم می دانند.

فیلسوف تحلیلی چون به مشکلات مربوط به دامنه، روش ها و محدوده های علم انسانی علاقه مند است پیوسته می پرسد از کجا می دانید؟

روش اخلاقی ارزشی = یکی از مقوله های مطرح در فلسفه ارزش های اخلاقی، ارزشی و هنری است و در جستجوی پاسخ و سوالاتی است مانند زندگی خود برای انسان چیست؟ حسابرسی با توجه به ماهیت آن در جنبه های مهمی مناسب روش تحلیلی و در جنبه های مناسب روش اخلاقی ارزشی است.

فصل دوم

روش شناسی حسابرسی

– روش شناسی، با زمینه ی تحلیلی پیشرفت می کند.

– تنها علمی را که با شواهد بی چون و چرا تایید می شود، می توان معتبر دانست.

– وقتی یک علم معین توسعه می یابد، پس از استنتاج مفاهیم از مرحله مشاهده و توصیف و طبقه بندی سیستماتیک به مرحله تدوین تئوری می رسید.

– هر روشی که در یک رشته خاص به کار می رود کمتر قابل استفاده و قابل انتقال در سایر زمینه هاست و موقعیت آن در یک رشته علمی تخصصی بر این نیست که در رشته های دیگر موفقیت آمیز باشد.

– روش تعیین بحث تاثیر نوع *** یا مشکلی که محقق با آن روبرو است، ماهیت و قضاوتی که انجام می دهد و ویژگی داده هایی است که بررسی می شوند.

حسابرسی به عنوان یک علم همانند زمینه های دیگر دو روش خاص خود را دارد که آنها مخصوص مسائل و مشکلات **** و داده های حسابرسی هستند.

(رویکرد حسابرسی: )

حسابرسی روش خاص خود را دارد که یک *** به است یک *** و از زمینه های دیگر نتیجه نشده است.

نگرش حسابرسی شامل موارد زیر می باشد:

۱- محدود کردن علاقه و بررسی به مسائلی که قضاوت و اصلها ********

 • پذیرش بی طرفی در تدوین و ارائه قضاوت و اظهار نظر
 • قضاوت و اظهار نظر بر اساس شواهدی که به طور معقول در دست می باشد

  (روش شناسی در علم:)

  با استفاده از نگرش توصیف شده برای هدایت ذهنیت علمی روش فکری نظام هنری تدوین شده که می توان آن را در هشت مرحله ی زیر توصیف کرد:

  ۱- مسئله        ۲- بیان مسئله        ۳- جمع آوری داده ها

  ۴- مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق        ۵- تدوین فرضیه ها

  ۶- استنتاج مفاهیمی از فرضیه ها        ۷- آزمون فرضیه ها

  ۸- نتیجه گیری: فرضیه یا تایید می شود یا نمی شود.

  یک فر    ضیه، حدسی است زیرکانه در مورد مسئله و راه حلی است برای مشکل مورد نظر

  روش شناسی در حسابرسی:

   

  حسابرسی بر مسائل واقعی مانند علوم طبیعی و هم مسائل ارزشی مشابه یا مسائل علوم اجتماعی می پردازد و شامل موارد زیر برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واقعی می باشد = شناخت مسائل و مشکلات هر یک و پیچیده (وظیفه حسابرسی).

  ۲- مشاهده حقایق مربوط به مسئله (بررسی کنترل داخلی)

  تقسیم مسائل و مشکلات مرکب به مشکلات جزئی

  – تعیین شواهد و مدارک موید موجود و مربوط به هر مشکل جزیی تعیین مدارک موجود برای هر مشکل جزئی

  – انتخاب شیوه های کار بودنی و توسعه روشهای مناسب

  ۷ انجام روشهای کسب شواهد و مدارک موید

  ۱-۷- ارزیابی شواهد و مدارک موید

  ۲-۷- برای شناخت **** از مشکلات دیگر

  ۳-۷- با توجه به کفایت اطلاعات برای قضاوت

  تفاوت بین روش شناسی علمی و روش شناسی حسابرسی:

  اولین تفاوت، به ویژگی شواهد لازم مربوط است.

  حسابرسی اغلب موارد با چیزی کمتر از بهترین شواهد ممکن و مربوط به یک مسئله قانع می شود.

  اما یک دانشمند، فقط هنگامی قانع می شودکه مطمئن با شد، شواهد قطعی در اختیار دارد. در بین تفاوت مربوط به امکان انجام آزمایش های کنترل شده می باشد. امکان انجام مکرر آزمایشات توسط دانشمندان برای حسابرسی چنین امکانی وجود ندارد.

  سومین تفاوت ها در حسابرسی فرضیات و پدیده های اساسی که اعتبار استدلال بر بنیادهای آنها می باشد به خوبی بیان نمی شود و این امر برای یک حرفه فراگیر اجتماعی یک نقص اساسی است.

  (شباهت در روش شناسی علم و حسابرسی: )

  ۱- میزان بکارگیری تئوری جملات در هر دو روش است.

  ۲- تاثیر تئوری احتمالات در حسابرسی با استفاده از عبارت ” نظر این موسسه ” یا ” به نظر این موسسه ”

  ۳- توصیف قضاوت کلی و نهایی حسابرسی با توجه به گزارش های مالی رسیدگی شده مشخص می شود.

  ۴- حسابرس بیش از حد و مطمئناً بیشتر از زمینه های علمی دیگر به آزمایشات و نمونه ها متکی نیست.دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *